[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: översättningar, hur bör jag börja?2009/2/10 Martin Bagge <brother@bsnet.se>:
> Något AKUT måste göras är översättningen av Release announcement för Lenny
> (ska vara klart senast lördag 14:00 UTC).

[...]

> Martin! Jag har inte för avsikt att göra översättningen av Release
> announcement, det är webwml och alldeles för långt inne i "din" domän,
> koordinera din och Eriks insats här.

Ok. Jag dyker på det imorgon kväll under förutsättning att det frusit
då (har ännu inte sett något?). Jag gör så att jag postar mitt förslag
till översättning till listan, så kan alla intresserade komma med
kommentarer om ordval, felstavningar, etc. Sådant går alltid att rätta
till, men om vi gör det *innan* vi offentliggör dokumentet ser det
kanske bättre ut... :)

Jag ansvarar för att Alexander Reichle-Schmehl får wml- och
textversioner av dokumentet så låter jag honom maila till den svenska
användarlistan när det är dags.

> On Mon, 9 Feb 2009, Erik Sundin wrote:
>> Jag hoppas kunna bidraga till Debian på ett sätt som återbetalar de
>> oräkneliga
>> timmarna som jag njutit av detta underbara OS.
>
> det ska säkert gå alldeles utmärkt att bidra genom översättningarna, ett
> glatt lynne och önskan att göra en insats räcker långt.

Så är det!

> fråga om sakerna så
> hjälper vi till, det mesta finns dokumenterat men man måste hitta fram till
> det. (irc? #debian-i18n på oftc kan vara bra. engelska som språk men bl.a.
> jag häger där).

Jag är mycket dålig på att irca, men ju fler vi är, desto större
anledning att börja...

Martin


Reply to: