[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

översättningar, hur bör jag börja?Jag har nyligen fått en del fritid och vill gärna ge något tillbaka till 
Debian och jag tror att översättningar vore ett lämpligt sätt att göra detta
på.
Jag har läst igenom en del av texterna på /international/Swedish och är osäker 
på var jag borde börja, jag skulle uppskatta all information om normal 
procedur för översättningar.

Jag hoppas kunna bidraga till Debian på ett sätt som återbetalar de oräkneliga 
timmarna som jag njutit av detta underbara OS.

//Erik Sundin

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: