[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: översättningar, hur bör jag börja?tis 2009-02-10 klockan 22:52 +0100 skrev Martin Bagge:

> d-i (installationssystemet):
> Daniel Nylander

Jag gör även installation-guide :-)


> övrigt:
> ingen och alla. Paketbeskrivningarna är en maffig grejj som bland annat 
> några Ubuntusjälar jobbar på, det flödar tyvärr inte upp till Debian 
> (än?). Manualsidorna är mer eller mindre orörda och så vidare.

Ubuntu-gänget (inkl mig) skickar upp dessa paketbeskrivningar manuellt
tills de har fått ordning på en mer automatisk funktion.


> Desstom görs en massa översättningsinsatser hos respektive huvudprojekt, 
> Daniel är involverad i både GNOME och KDE så vitt jag vet men att döma av 
> ohloh-profilen är han med i det mesta =)

Det är alldeles för mycket :-)
Dock är jag inte involverad i KDE annat än Qt.

Danne


Reply to: