[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Typos på debians webbHej!

Susanna Björverud:

> Jag skickar detta till listan, eftersom jag i arkivet för denna lista
> ser att peterk (som ju annars nämns som kontaktperson) uppgivit sig
> vara mindre aktiv just nu.

Det är helt rätt val! Jag har lite mindre tid över just nu och
prioriterar inte att jobba med den här översättningen just nu, men jag
såg att Martin svarat och ordnat upp. Tack Martin!

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: