[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Typos på debians webbHej,

När jag tittade runt på debians sidor om hur man översätter webben m m,
så stötte jag på ett par fel i den svenska översättningen:

På sidan http://www.debian.org/intl/ står i första paragrafen
"progrmavara" i stället för "programvara".

På sidan http://www.debian.org/devel/website/translating står i
avsnittet "Bygga och publicera sidor" "uppderingar" i stället för
"uppgraderingar" (tror jag i a f att det skall vara...). På samma sida i
avsnittet "Påbörja en ny översättning" står "Lägg till den listan även
CUR_LOCALE om du behöver den för sortering." där jag tror att den
justering som behövs göras är att infoga ett "i" mellan "till" och
"den", dvs "Lägg till i den listan även CUR_LOCALE om du behöver den för
sortering."; om detta stämmer vore dock en bättre ordföljd "Lägg i den
listan även till CUR_LOCALE om du behöver den för sortering."

På sidan http://www.debian.org/devel/website/translation_hints avsnittet
"Vad bör översättas?" näst-sista paragrafen "Filer i devel/- och
vote/-katalgoer." katalgoer>kataloger. På samma sida i avsnittet "Vad
gör foo.def- och foo.data-filerna?" står "Skivor i datafilerna
uppdateras normal ytterst sällan": normal > normalt. Samma sida igen,
avsnittet "Saker att lägga märke till vid översättning" (där första
paragrafen för övrigt är oöversatt), punkten "security/"
News/-kataogen>News/-katalogen

På sidan http://www.debian.org/devel/website/using_cvs tredje
paragrafen: "CVS låter dig inte lägga in en fill om kopian..." fill>fil
och "Om förändringarna skedde i en andra delar..." stryk "en"

På sidan http://www.debian.org/devel/ i rutan "Pågående arbete"
"Felrapprteringssystemet Själva felrapporteringssystemete i Debian
(BTS), " Felrapprteringssystemet/felrapporteringssystemete > 
Felrapporteringssystemet

På sidan http://www.debian.org/MailingLists/  avsnittet "Vanliga problem
vid prenumeration och avbeställning", näst sista stycket "En annan känd
begränsning i vår sändlisteprogramvara är att de flesta förkastade
breven tyst slängs bort,..."  de flesta förkastade breven tyst> de
flesta förkastade brev tyst

På sidan http://www.debian.org/devel/people tredje stycket "Speciellt
att anmärkningsvärt är Debians kvalitetsstyrningsgrupp (QA),..."; jag
vet inte om det är enklast att enbart stryka "att" här...

Jag har inte checkat ut cvs:en (vill inte ha HELA cvs:en och har ännu
inte satt mig in i hur jag enklast checkar ut enbart svenskan) och kan
därför inte tillhandahålla diff:ar, beklagar! Jag skickar detta till
listan, eftersom jag i arkivet för denna lista ser att peterk (som ju
annars nämns som kontaktperson) uppgivit sig vara mindre aktiv just nu.
Om detta var fel så ber jag om ursäkt och också om råd vart jag om jag
hittar fler liknande fel bör rapportera in dem; eller om det helt enkelt
inte är lönt att jag rapporterar in dem... Jag vill också poängtera att
jag (i alla fall ännu) inte prenumrerar på denna sändlista. 

Jag vill också uttrycka min glädje över den generellt mycket höga
standarden på den svenska som används på www.debian.org!

/Sanna


Reply to: