[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fel i http://www.debian.org/devel/Martin Bagge:

noterade att länken till debconf-galleriet är fel här, ett 'e' för mycket.

Fixat. Tack!

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: