[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/ports/index.wmlAhoj,

Posielam aktualizáciu prekladu ports/index.wml

-- 
Slavko
http://slavino.sk
#use wml::debian::template title="Porty"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.104" maintainer="Slavko"
#use wml::debian::toc
<toc-display/>

<toc-add-entry name="intro">Ã?vod</toc-add-entry>
<p>
 Ako väÄ?Å¡ina z vás vie, <a href="http://www.kernel.org/";>Linux</a>
 je len jadro. A dlho
 jadro Linuxu fungovalo iba na strojoch radu Intel x86, od
 386 vyššie.
</p>
<p>
 Avšak toto už neplatí, a to v žiadnom zmysle. Jadro Linuxu je
 teraz portované na rozsiahly a rastúci zoznam architektúr.
 Krátko na to sme na tieto architektúry portovali
 distribúciu Debian. Vo všeobecnosti sa jedná o proces s pomalým
 Å¡tartom (pretože dlho trvalo získaÅ¥ funkÄ?nú knižnicu libc a dynamický linker), a
 potom je to už relatívne rutinná, hoci zdĺhavá, práca s pokusmi prekompilovať
 všetky naše balíky v novej architektúre.
</p>
<p>
 Debian je operaÄ?ný systém (OS), nie jadro (v skutoÄ?nosti, je viac
 ako OS, pretože obsahuje tisíce aplikaÄ?ných programov). I preto,
 hoci je väÄ?Å¡ina portov Debianu založených na Linuxe, existujú aj porty založené na
 jadrách FreeBSD, NetBSD a Hurd.
</p>

<div class="important">
<p>
 Táto stránka je vo výstavbe. Zatiaľ nie všetky porty majú
 svoje stránky a väÄ?Å¡ina z nich sídli na externých stránkach.  Pracujeme na
 zhromažÄ?ovaní informácií o vÅ¡etkých portoch, aby boli zrkadlené spolu s webovou
 stránkou Debianu.
</p>
</div>

<toc-add-entry name="released">Zoznam oficiálnych portov</toc-add-entry>
<br />

<table class="tabular" summary="">
<tbody>
<tr>
<th>Port</th>
<th>Architektúra</th>
<th>Popis</th>
<th>Stav</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="amd64/">amd64</a></td>
<td>64-bit PC (amd64)</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 4.0. Port na 64-bitové AMD64
procesory. Cieľom je podpora ako 32-bitových aj 64-bitové používateľských aplikácií na tejto
architektúre. Tento port podporuje 64-bitové procesory AMD Opteron, Athlon a 
Sempron a procesory Intel s podporou EM64T, vrátane
Pentium D a rôzne rady Xeon a Core 2.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/amd64/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="arm/">armel</a></td>
<td>EABI ARM</td>
<td>Debian plne podporuje port na little-endian ARM.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/armel/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="i386/">i386</a></td>
<td>32-bit PC (i386)</td>
<td>Prvá architektúra, teda nie port v pravom zmysle. Linux bol pôvodne
vyvinutý pre procesory Intel 386, odtiaľ skrátený názov. Debian
podporuje všetky procesory IA-32, vyrobené firmami Intel (vrátane všetkých sérií
Pentium a posledných Core Duo v 32-bitovom režime), AMD (K6, všetky rady 
Athlon, sériu Athlon64 v 32-bitovom režime), Cyrix a inými 
výrobcami.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/i386/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="ia64/">ia64</a></td>
<td>Intel Itanium IA-64</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 3.0. Toto je port na prvú 64-bitovú
architektúru Intel. Poznámka: tento port by ste si nemali mýliť s 
najnovším 64-bitovým rozšírením procesorov Intel Pentium 4 a Celeron, 
nazývaným EM64T - pre tieto je urÄ?ený port AMD64.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/ia64/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="kfreebsd-gnu/">kfreebsd-amd64</a></td>
<td>64-bitové PC (amd64)</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný spolu s Debianom 6.0 ako ukážka technológie a je to
prvý nelinuxový port vôbec, ktorý Debian vydal. Port systému Debian GNU 
na jadro FreeBSD.</td>
<td><a
href="$(HOME)/releases/stable/kfreebsd-amd64/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="kfreebsd-gnu/">kfreebsd-i386</a></td>
<td>32-bitové PC (i386)</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný spolu s Debianom 6.0 ako ukážka technológie a je to
prvý nelinuxový port vôbec, ktorý Debian vydal. Port systému Debian GNU
na jadro FreeBSD.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/kfreebsd-i386/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="mips/">mips</a></td>
<td>MIPS (režim big-endian)</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 3.0. Debian je portovaný n
a architektúru MIPS, ktorá je používaná v strojoch SGI (debian-mips â?? 
big-endian) a Digital DECstation (debian-mipsel â?? little-endian).</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/mips/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="mips/">mipsel</a></td>
<td>MIPS (little-endian mode)</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 3.0. Debian je portovaný n
a architektúru MIPS, ktorá je používaná v strojoch SGI (debian-mips â?? 
big-endian) a Digital DECstation (debian-mipsel â?? little-endian).</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/mipsel/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="powerpc/">powerpc</a></td>
<td>Motorola/IBM PowerPC</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 2.2. Tento port beží na mnohých
modeloch Apple Macintosh PowerMac a na strojoch s otvorenou architektúrou
CHRP a PReP.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/powerpc/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="s390/">s390</a></td>
<td>S/390 a zSeries</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 3.0. Je to port na servery IBM
S/390.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/s390/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>

<tr>
<td><a href="sparc/">sparc</a></td>
<td>Sun SPARC</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 2.1. Tento port beží na pracovných 
staniciach série Sun UltraSPARC, rovnako aj na niektorých jeho nástupcoch
v architektúrach sun4.</td>
<td><a href="$(HOME)/releases/stable/sparc/release-notes/">vydané</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<toc-add-entry name="portlist-unreleased">Zoznam neoficiálnych portov</toc-add-entry>
<br />

<table class="tabular" summary="">
<tbody>
<tr>
<th>Port</th>
<th>Architektúra</th>
<th>Popis</th>
<th>Stav</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="alpha/">alpha</a></td>
<td>Alpha</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 2.1.
Nesplnil kritéria na zaradenie do vydania Debian 6.0 <q>squeeze</q>,
Ä?o malo za následok jeho odstránenie z archívu.
</td>
<td>zastavený</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="arm/">arm</a></td>
<td>OABI ARM</td>
<td>Tento port beží na rôznom vstavanom hardvéri, ako smerovaÄ?e alebo zariadenia
NAS. Port arm bol prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 2.2 a bol podporovaný až
do vydania Debian 5.0 (vrátane), kde bol nahradený armel.
</td>
<td>nahradený armel</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://wiki.debian.org/ArmHardFloatPort";>armhf</a></td>
<td>Hard Floated ABI ARM</td>
<td>Veľa moderných dosiek a zariadení ARM poskytuje jednotku pohyblivej rádovej 
Ä?iarky (floating-point unit â?? FPU), ale aktuálny port Debianu armel nevyužíva veľa jeho
výhod. Port armhf zaÄ?al kvôli zlepÅ¡eniu tejto situácie, ako aj získanie 
výhod Ä?alších vlastností novších CPU ARM. Port Debianu armhf
vyžaduje minimálne CPU ARMv7 s Thumb-2 a koprocesorom VFP3D16.</td>
<td>vo vývoji</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://avr32.debian.net/";>AVR32</a></td>
<td>Atmel 32-bitový RISC</td>
<td>Port na 32-bitovú architektúru RISC od Atmel, AVR32.</td>
<td>vo vývoji</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="hppa/">hppa</a></td>
<td>HP PA-RISC</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 3.0 <q>woody</q>, je to port 
na architektúru PA-RISC od Hewlett-Packard.
Nesplnil kritériá na zaradenie do vydania Debian 6.0 <q>squeeze</q>,
Ä?o malo za následok jeho odstránenie z archívu.
</td>
<td>zastavený</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="hurd/">hurd-i386</a></td>
<td>32-bitové PC (i386)</td>
<td>GNU Hurd je nový operaÄ?ný systém, ktorý je vyvíjaný
skupinou GNU.
Debian GNU/Hurd bude 
jeden z (možno aj prvý) GNU OS. Momentálne je projekt
založený na architektúre i386.
</td>
<td>vo vývoji</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.linux-m32r.org/";>m32</a></td>
<td>M32R</td>
<td>Port na 32-bitový mikroprocesor RISC od Renesas Technology.</td>
<td>mÅ?tvy</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="m68k/">m68k</a></td>
<td>Motorola 68k</td>
<td>Prvýkrát oficiálne vydaný s Debianom 2.0. Port nedokázal splniť 
podmienky vydania pre Debian 4.0, a preto nebol zahrnutý 
do Etch a neskorších vydaní a bol kvôli tomu presunutý do debian-ports.
Port Debianu m68k beží na najrôznejších
poÄ?ítaÄ?och založených na sérii procesorov Motorola 68k â?? 
konkrétne, séria pracovných staníc Sun3, osobné poÄ?ítaÄ?e Apple Macintosh
a osobné poÄ?ítaÄ?e Atari a Amiga.</td>
<td>zastavený/oživovaný</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="netbsd/">netbsd-i386</a></td>
<td>32-bitové PC (i386)</td>
<td>Port operaÄ?ného systému Debian, kompletný s apt, 
dpkg a používateľským prostredím GNU, na jadro NetBSD. Port, ktorý nebol nikdy vydaný,
bol opustený.</td>
<td>mÅ?tvy</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="alpha/">netbsd-alpha</a></td>
<td>Alpha</td>
<td>Port operaÄ?ného systému Debian, kompletný s apt, 
dpkg a používateľským prostredím GNU, na jadro NetBSD. Port, ktorý nebol nikdy vydaný,
bol opustený.</td>
<td>mÅ?tvy</td>
</tr>
<tr>
<td>s390x</td>
<td>System z</td>
<td>64-bitové používateľské prostredie pre mainfraimy IBM System z</td>
<td>vo vývoji</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://lists.debian.org/debian-superh/";>sh</a></td>
<td>SuperH</td>
<td>Port na procesory Hitachi SuperH.</td>
<td>vo vývoji</td>
</tr>
</tbody>
</table><toc-add-entry name="various">Projekty podobné portom</toc-add-entry>

<p><em>Hoci nasledujúce snahy nie sú doslova portmi, zdá sa, že toto je dobré
miesto na ich umiestnenie.</em></p>

<h3><a href="beowulf/">Debian Beowulf</a></h3>
<p>
 Beowulf je náhradou za niektoré z väÄ?ších 
 mega-poÄ?ítaÄ?ov, používaných v oblasti vedy a matematiky. Tento projekt si kladie za cieľ
 spúšťaÅ¥ klastre Beowulf na strojoch s Debianom a prepojenie ľudí zapojených v skutoÄ?nom Å¡týle
 <a href="http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/";>trhoviska</a>.
</p>


<div class="warning">
<p>Mnohé z vyÅ¡Å¡ie spomenutých názvov poÄ?ítaÄ?ov a procesorov
sú ochranné známky a registrované ochranné známky ich výrobcov.
Sú použité bez dovolenia.</p>
</div>

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: