[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/distrib/pre-installed.wmlAhoj, 

Posielam aktuualizáciu prekladu distrib/pre-installed.wml

prosím Ťa, helix, narazil som na malý problém, pretože niektoré zmeny
som už mal aplikované, môžeš to po mne skontrolovať? Neviem teraz, či som
minule zabudol zmeniť číslo verzie, alebo čo.

-- 
Slavko
http://slavino.sk
#use wml::debian::template title="Predajcovia poÄ?ítaÄ?ov s predinÅ¡talovaným Debianon" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.36" maintainer="Slavko"
<a href="#ar"><ARc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#au"><AUc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#be"><BEc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#br"><BRc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#ca"><CAc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#cr"><CRc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#cz"><CZc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#dk"><DKc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#fi"><FIc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#fr"><FRc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#de"><DEc></a>&nbsp;&nbsp;
#<a href="#gr"><GRc></a>&nbsp;&nbsp
<a href="#hu"><HUc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#in"><INc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#it"><ITc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#mx"><MXc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#nl"><NLc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#pl"><PLc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#ro"><ROc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#sk"><SKc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#za"><ZAc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#es"><ESc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#ch"><CHc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#uk"><UKc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#us"><USc></a>&nbsp;&nbsp;

<p>SpoloÄ?nosti, ktoré sú na tejto stránke, dodávajú poÄ?ítaÄ?e s nainÅ¡talovaným
Debianom. Okrem toho, že uÅ¡etríte Ä?as s inÅ¡taláciou operaÄ?ného systému,
uÅ¡etríte aj tým, že nemusíte kupovaÅ¥ niektorý iný operaÄ?ný
systém, ktorého kúpu vám mnohí predajcovia vnucujú.</p>

<hr>

#include "$(ENGLISHDIR)/distrib/pre-installed.data"

<hr>

<h2>Informácie pre predajcov hardvéru</h2>

<p>
Ak chcete byÅ¥ uvedený na tejto stránke, poÅ¡lite email <strong>v angliÄ?tine</strong> na
adresu <a href="mailto:preinstallvendors@debian.org";>preinstallvendors@debian.org</a>
s týmito informáciami:

<ul>
<li>názov spoloÄ?nosti
<li>URL
<li>emailová adresa
<li>telefónne Ä?íslo (ak  prijímate medzinárodné objednávky, vrátane medzinárodného
predÄ?íslia)
<li>Ä?íslo faxu (voliteľné)
<li>krajina
<li>Ä?i predávate medzinárodne
<li>kontaktná emailová adresa (voliteľné)
</ul>

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: