[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare - voi lucra la issues.poOn Du, 30 ian 11, 22:53:28, Vitalie Lazu wrote:
> Salut,
> 
> Eu încep să lucrez la issues.po:
> 23 mesaje traduse, 6 traduceri aproximative(fuzzy), 92 mesaje netraduse.
> 
> Numai că editorul poedit șterge comentariile din fișierul PO.

Poți să-mi dai un exemplu?
 
> Și „make tidypo LINGUA=ro” modifică unele linii pe care eu nu le ating.

Da, cred că de la mine vine, cred că am rezolvat (trebuie să execuți un 
'svn up' că oricum am făcut și un 'make updatepo' ca să aveți și 
ultimele modificări)

Spor,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/posts/2010/neticheta-pe-mail/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: