[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[rfr] po-debconf://pppconfigSalut,

Termenul de trimis este mâine.

--
Ioan-Eugen Stan

# translation of ro.po to Romanian
# translation of pppconfig_ro.po to Romanian
# Romanian translation
# Pppconfig Template File
# Copyright (C) 2004 John Hasler
# This file is distributed under the same license as the pppconfig package.
# John Hasler <jhasler@debian.org>, 2004.
# Eddy Petrisor <eddy_petrisor@yahoo.com>, 2004.
# Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>, 2004.
# ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-05 09:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-05 14:00+0300\n"
"Last-Translator: ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <diacritice@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: 2\n"

#: ../pppconfig:69
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"Utilitarul de configurare a PPP GNU/Linux\""

#: ../pppconfig:128
msgid "No UI\n"
msgstr "Fără interfaţă cu utilizatorul\n"

#: ../pppconfig:131
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Trebuie să fiţi root pentru a rula acest program.\n"

#: ../pppconfig:132 ../pppconfig:133
#, c-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s nu există.\n"

#: ../pppconfig:161
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "Nu se poate închide WTR în părinte: "

#: ../pppconfig:167
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "Nu se poate închide RDR în părinte: "

#: ../pppconfig:171
msgid "cannot fork: "
msgstr "nu se poate duplica procesul: "

#: ../pppconfig:172
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "Nu se poate închide RDR în copil: "

#: ../pppconfig:173
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "Nu se poate redirecţiona stderr: "

#: ../pppconfig:174
msgid "Exec failed: "
msgstr "Exec a eşuat: "

#: ../pppconfig:178
msgid "Internal error: "
msgstr "Eroare internă: "

#: ../pppconfig:255
msgid "Create a connection"
msgstr "Crează o conexiune"

#: ../pppconfig:259
#, c-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "Schimbă conexiunea numită %s"

#: ../pppconfig:262
#, c-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "Crează o conexiune numită %s"

#: ../pppconfig:270
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your isp: "
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. It "
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP gave "
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must use a "
"chat script, you will need to know how your ISP prompts for your username "
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the up "
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an item. "
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. To move "
"on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go back to the previous "
"menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Acesta este utilitarul de configurare PPP. Nu vă conectează la furnizorul "
"dvs.de servicii internet: el doar configurează ppp astfel încât să puteţi să "
"faceţi acest lucru cu un utilitar ca pon. Vă va cere numele de utilizator, "
"parola şi numărul de telefon pe care vi le-a dat furnizorul dvs. Dacă "
"furnizorul dvs. foloseşte PAP sau CHAP, aveţi nevoie doar de atât. Dacă "
"trebuie să folosiţi un script de comunicare, va trebui să ştiţi cum cere "
"furnizorul dvs. utilizatorul şi parola. Dacă nu ştiţi ce foloseşte, "
"încercaţi PAP. Folosiţi săgeţile sus şi jos pentru a vă mişca în meniuri. "
"Apăsaţi ENTER pentru a selecta un element.Folosiţi tasta TAB pentru mişcare "
"către butoanele <OK>, <ANULEAZĂ> şi înapoi. Când sunteţi gata să treceţi la "
"meniul următor, mergeţi la <OK> şi apăsaţi ENTER. Pentru a vă întoarce la "
"meniul anterior, mergeţi la <ANULEAZĂ> şi apăsaţi ENTER."

#: ../pppconfig:271
msgid "Main Menu"
msgstr "Meniul principal"

#: ../pppconfig:273
msgid "Change a connection"
msgstr "Schimbă o conexiune"

#: ../pppconfig:274
msgid "Delete a connection"
msgstr "Şterge o conexiune"

#: ../pppconfig:275
msgid "Finish and save files"
msgstr "Finalizează şi salvează fişierele"

#: ../pppconfig:283
#, c-format
msgid ""
"Please select the authentication method for this connection. PAP is the "
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or "
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"Vă rugăm să selectaţi metoda de autentificare pentru această conexiune. PAP "
"este metoda cea mai frecvent utilizată în Windows 95, deci dacă furnizorul "
"dvs. de servicii internet suportă clienţii de dialup NT sau Win95, încercaţi "
"PAP. Metoda este acum ajustată la %s."

#: ../pppconfig:284
#, c-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr "Metodă de autentificare pentru %s"

#: ../pppconfig:285
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "Protocol de Autentificare al Perechii (PAP)"

#: ../pppconfig:286
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "Folosiţi \"chat\" pentru autentificarea nume:/parolă: "

#: ../pppconfig:287
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "Protocol de autentificare cu dialog şi criptare (CHAP)"

#: ../pppconfig:309
msgid ""
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go back "
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"Vă rog să selectaţi proprietatea pe care doriţi să o modificaţi, selectaţi "
"\"Anulează\" pentru a vă întoarce de la început, sau selectaţi \"Finalizat\" "
"pentru a scrie în fişierele modificate."

#: ../pppconfig:310
#, c-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"Proprietăţile %s\""

#: ../pppconfig:311
#, c-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Număr de telefon"

#: ../pppconfig:312
#, c-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Cerere de autentificare"

#: ../pppconfig:314
#, c-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s Numele de utilizator ISP"

#: ../pppconfig:315
#, c-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Cerere de parolă"

#: ../pppconfig:317
#, c-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s Parolă ISP"

#: ../pppconfig:318
#, c-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Viteza portului"

#: ../pppconfig:319
#, c-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Portul com al modemului"

#: ../pppconfig:320
#, c-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Metoda de autentificare"

#: ../pppconfig:322
msgid "Advanced Options"
msgstr "Opţiuni avansate"

#: ../pppconfig:324
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Scrie fişiere şi revino la meniul principal"

#: ../pppconfig:360
msgid ""
"This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select "
"the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. "
"Use the arrow keys to scroll the list."
msgstr ""
"Acest meniu vă permite să schimbaţi câteva dintre ajustările mai obscure. "
"Selectaţi caracteristica pe care doriţi să o schimbaţi şi alegeţi \"Anterior"
"\" când terminaţi. Folosiţi săgeţile pentru a derula lista."

#: ../pppconfig:361
#, c-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"Ajustări avansate pentru %s\""

#: ../pppconfig:362
#, c-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Şirul de init al modemului"

#: ../pppconfig:363
#, c-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Răspunsul de conectare"

#: ../pppconfig:364
#, c-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Pre-autentificare chat"

#: ../pppconfig:365
#, c-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Starea implicită a rutei"

#: ../pppconfig:366
#, c-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Ajustează adresele ip"

#: ../pppconfig:367
#, c-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Porneşte sau opreşte depanarea"

#: ../pppconfig:368
#, c-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s Porneşte sau opreşte apelarea la cerere"

#: ../pppconfig:369
#, c-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Porneşte sau opreşte persistenţa"

#: ../pppconfig:371
#, c-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s Schimbă DNS"

#: ../pppconfig:372
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Adaugă un utilizator ppp"

#: ../pppconfig:374
#, c-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Post-autentificare chat"

#: ../pppconfig:376
#, c-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Schimbă numele distant"

#: ../pppconfig:378
#, c-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s Perioada de expirare la aşteptare"

#: ../pppconfig:389
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Înapoi la meniul anterior"

#: ../pppconfig:391
msgid "Exit this utility"
msgstr "Ieşire din acest utilitar"

#: ../pppconfig:539
#, c-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Eroare internă: nu există %s, "

#: ../pppconfig:546
msgid ""
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be sent "
"when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know for "
"sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave this as "
"a null string: that is, ''."
msgstr ""
"Introduceți textul de recunoaștere a conectării, dacă există. Acest șir va "
"fi trimis când se primește șirul CONNECT de la modem. Introduceți un șir "
"doar dacă știți sigur că operatorul de servicii internet la care sunteți "
"abonat neceită un șir de recunoaștere a conectării: care este, ''."

#: ../pppconfig:547
msgid "Ack String"
msgstr "Şir de confirmare"

#: ../pppconfig:555
msgid ""
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in "
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes the "
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest of the "
"word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:."
msgstr ""
"Introduceţi textul cererii de conectare. Chat va trimite numele de "
"utilizator ca răspuns. Cele mai uzuale cereri sunt login: şi username:. "
"Uneori prima literă este majusculă astfel încât o ajustăm şi potrivim restul "
"cuvântului. Uneori cele două puncte sunt omise. Dacă nu sunteţi sigur, "
"încercaţi ogin:."

#: ../pppconfig:556
msgid "Login Prompt"
msgstr "Cerere de autentificare"

#: ../pppconfig:564
msgid ""
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in "
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first letter "
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the word."
msgstr ""
"Introduceţi textul cererii de parolă. Chat vă va trimite ca răspuns parola. "
"Cea mai uzuală cerere este password:. Uneori prima literă este cu majusculă "
"astfel încât o lăsăm deoparte şi potrivim ultima parter din cuvânt."

#: ../pppconfig:564
msgid "Password Prompt"
msgstr "Cerere de parolă"

#: ../pppconfig:572
msgid ""
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional input "
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry, make the "
"first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with "
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) here. "
"All entries must be separated by white space. You can have more than one "
"expect-send pair."
msgstr ""
"Probabil n-aveţi nevoie să introduceţi nimic aici. Introduceţi orice text "
"suplimentar pe care ISP-ul dvs îl cere înainte de autentificare. Dacă aveţi "
"nevoie să faceţi o intrare, faceţi prima intrare cererea pe care o aşteptaţi "
"şi a doua răspunsul cerut. Exemplu: ISP-ul vă trimite 'Server:' şi se "
"aşteaptă ca să-i răspundeţi cu 'trilobite'. Aţi putea pune aici 'erver "
"trilobite' (fără ghilimele). Toate intrările trebuie separate de spaţiu. "
"Puteţi avea mai mult de o pereche de aşteptat-trimis."

#: ../pppconfig:572
msgid "Pre-Login"
msgstr "Pre-autentificare"

#: ../pppconfig:580
msgid ""
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c which "
"tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. This gives "
"your isp time to get ppp started. If your isp requires any additional input "
"after you have logged in you should put it here. This may be a program name "
"like ppp as a response to a menu prompt. If you need to make an entry, make "
"the first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Protocol' and expect you to respond with 'ppp'. "
"You would put 'otocol ppp' (without the quotes) here. Fields must be "
"separated by white space. You can have more than one expect-send pair."
msgstr ""
"Probabil n-aveţi nevoie să schimbaţi aceasta. Este iniţial '' \\d\\c care "
"spune chat-ului să nu se aştepte la nimic, să aştepte o secundă, şi să nu "
"trimită nimic. Aceasta da răgaz ISP-ului să pornească ppp. Dacă ISP-ul "
"cere vreun text suplimentar după ce v-aţi autentificat ar trebui introdus "
"aici. Acesta ar putea fi un nume de program ca ppp ca răspuns la un meniu "
"cerere. Dacă aveţi nevoie să creaţi o intrare, faceţi prima intrare cererea "
"pe care o aşteptaţi şi a doua răspunsul cerut. Exemplu: ISP-ul trimite "
"'Protocol' şi se aşteaptă să răspundeţi cu 'ppp'. Aţi putea pune aici "
"'otocol ppp' (fără ghilimele). Câmpurile trebuie separate de spaţiu. Puteţi "
"avea mai mult de o pereche aşteptare-trimitere."

#: ../pppconfig:580
msgid "Post-Login"
msgstr "Post-autentificare"

#: ../pppconfig:603
msgid "Enter the username given to you by your ISP."
msgstr "Introduceţi numele de utilizator dat de ISP."

#: ../pppconfig:604
msgid "User Name"
msgstr "Nume utilizator"

#: ../pppconfig:621
msgid ""
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified automatically. It "
"will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if you "
"would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"Răspundeţi 'da' pentru ca portul pe care este conectat modemul dvs. să fie "
"identificat automat. Va dura câteva secunde pentru testarea fiecărui port "
"serial. Răspundeţi 'nu' dacă preferaţi să introduceţi manual portul serial"

#: ../pppconfig:622
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Alegeţi metoda de configurare a modemului"

#: ../pppconfig:625
msgid "Can't probe while pppd is running."
msgstr "Nu pot face verificarea în timp ce pppd este pornit."

#: ../pppconfig:632
#, c-format
msgid "Probing %s"
msgstr "Verificare %s"

#: ../pppconfig:639
msgid ""
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware that "
"can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has been "
"preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To accept the "
"preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and down arrow keys to "
"move among the selections, and press the spacebar to select one. When you "
"are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item. "
msgstr ""
"Mai jos este o listă a tuturor porturilor seriale care apar că pot fi "
"folosite de către ppp. Unul care pare a avea un modem conectat este deja "
"selectat. Dacă nu s-a găsit nici un modem rămâne preselectat 'Manual'. "
"Pentru a accepta preselecţia apăsaţi TAB şi apoi ENTER. Folosiţi săgeţile "
"sus şi jos pentru a naviga între selecţii, apoi apăsaţi bara de spaţiu "
"pentru a selecta una. Când aţi terminat, folosiţi TAB pentru a selecta <OK> "
"şi ENTER pentru a trece la următorul articol. "

#: ../pppconfig:639
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Alegeţi portul modemului"

#: ../pppconfig:641
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Introduceţi portul manual. "

#: ../pppconfig:649
msgid ""
"Enter the port your modem is on. /dev/ttyS0 is COM1 in DOS. /dev/ttyS1 is "
"COM2 in DOS. /dev/ttyS2 is COM3 in DOS. /dev/ttyS3 is COM4 in DOS. /dev/"
"ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as shown. "
"Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"Introduceți portul unde se găsește instalat modemul. /dev/ttyS0 este COM1 în "
"DOS. /dev/ttyS1 este COM2 în DOS. /dev/ttyS2 este COM3 în DOS. /dev/ttyS3 "
"este COM4 în DOS. /dev/ttyS1 este cel mai des întâlnit. Rețineți că acesta "
"trebuie să fie scris exact asa cum este afișat. Mărimea literelor este "
"importantă: ttyS1 nu este același lucru ca ttys1."

#: ../pppconfig:655
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Alegeţi manual portul modemului"

#: ../pppconfig:670
msgid ""
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts to "
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, and press the spacebar to select one. When you are finished, "
"use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"Activarea rutării implicite spune sistemului că drumul către alte "
"calculatoare gazdă ce nu sunt conectate direct, trece prin ISP-ul dvs. "
"Aceasta este aproape sigur că o să o vreţi. Folosiţi săgeţile sus şi jos "
"pentru a naviga printre selecţii, şi apăsaţi bara de spaţiu pentru alegerea "
"uneia. Când aţi terminat, folosiţi TAB-ul pentru a ajunge la <OK> şi ENTER "
"pentru a merge la următorul articol."

#: ../pppconfig:671
msgid "Default Route"
msgstr "Ruta implicită"

#: ../pppconfig:672
msgid "Enable default route"
msgstr "Activează ruta implicită"

#: ../pppconfig:673
msgid "Disable default route"
msgstr "Dezactivează ruta implicită"

#: ../pppconfig:680
msgid ""
"You almost certainly do not want to change this from the default value of "
"noipdefault. This not the place for your nameserver ip numbers. It is the "
"place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a static "
"one. If you have been given only a local static ip, enter it with a colon "
"at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a local and "
"a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like this: "
"192.168.1.2:10.203.1.2 "
msgstr ""
"Aproape sigur că nu veţi dori să schimbaţi aceasta din valoarea implicită a "
"câmpului noipdefault. Acesta nu este locul pentru numerele IP ale "
"serverelor de nume. Este locul pentru numărul dvs. IP, dacă şi doar dacă vi "
"s-a atribuit unul fix. Dacă vi s-a dat doar un IP fix local, tastaţi-l "
"urmat de două puncte, de ex. 192.168.1.2: Dacă vi s-a dat şi un IP local şi "
"unul distant, tastaţi IP-ul local, două puncte, şi IP-ul distant, ca în "
"exemplul următor: 192.168.1.2:10.203.1.2 "

#: ../pppconfig:681
msgid "IP Numbers"
msgstr "Numerele IP"

#: ../pppconfig:688
msgid ""
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). I "
"suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"Introduceţi viteza portului modemului (ex. 9600, 19200, 38400, 57600, "
"115200). Recomandat s-o lăsaţi la 115200."

#: ../pppconfig:689
msgid "Speed"
msgstr "Viteză"

#: ../pppconfig:697
msgid ""
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which tells "
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped from the "
"factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest you "
"not change this."
msgstr ""
"Introduceţi şirul de iniţializare al modemului. Valoarea implicită este "
"ATZ, care spune modemului să utilizeze ajustările implicite. După cum cele "
"mai multe modemuri sunt livrate din fabrică cu ajustările implicite care "
"sunt potrivite pentru ppp, este recomandat să nu le schimbaţi."

#: ../pppconfig:698
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Iniţializare modem"

#: ../pppconfig:711
msgid ""
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you should "
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need pulse. "
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press the "
"spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and "
"ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"Alegeţi metoda de apelare. Pentru că aproape oricine are telefon pe ton, ar "
"trebui să lăsaţi metoda de apelare reglată pe ton, în afară de situaţia în "
"care sunteţi sigur că aveţi nevoie de puls. Folosiţi săgeţile sus şi jos "
"pentru a naviga printre selecţii, şi apăsaţi bara de spaţiu pentru a face o "
"alegere. Când aţi terminat, folosiţi TAB-ul pentru a ajunge la <OK> şi "
"ENTER pentru a merge mai departe."

#: ../pppconfig:712
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "Puls sau Ton"

#: ../pppconfig:719
msgid ""
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem manual "
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"Introduceţi numărul de apelat. Nu includeţi nici un fel de liniuţe. Vedeţi "
"manualul modemului dacă aveţi nevoie de ceva neuzual cum ar fi apelarea "
"printr-un PBX."

#: ../pppconfig:720
msgid "Phone Number"
msgstr "Număr telefon"

#. ;
#: ../pppconfig:732
msgid "Enter the password your ISP gave you."
msgstr "Introduceţi parola dată de ISP."

#: ../pppconfig:733
msgid "Password"
msgstr "Parola"

#: ../pppconfig:797
msgid ""
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably want "
"to give the default name of 'provider' to your primary isp. That way, you "
"can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional isp a "
"unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and your "
"university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon', your "
"office with 'pon theoffice', and your university with 'pon theschool'. "
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"Introduceţi numele pe care doriţi să-l folosiţi ca referinţă pentru ISP-ul "
"dvs. Veţi vrea probabil să daţi numele implicit de 'provider' pentru ISP-ul "
"primar. În acest fel, puteţi apela folosind comanda 'pon'. Daţi fiecărui "
"ISP suplimentar un nume unic. De exemplu, aţi putea numi firma la care "
"lucraţi 'birou' şi universitatea 'scoala'. Apoi vă puteţi conecta la ISP-ul "
"dvs. cu 'pon', la firmă cu 'pon birou' şi la universitate cu 'pon scoala'. "
"Notă: numele nu poate să conţină spaţii."

#: ../pppconfig:798
msgid "Provider Name"
msgstr "Nume furnizor"

#: ../pppconfig:802
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Această conexiune există. Vreţi s-o rescrieţi?"

#: ../pppconfig:803
msgid "Connection Exists"
msgstr "Conexiunea există"

#: ../pppconfig:816
#, c-format
msgid ""
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat strings "
"for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, while the options for "
"pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may edit these files by hand if you "
"wish. You will now have an opportunity to exit the program, configure "
"another connection, or revise this or another one."
msgstr ""
"Terminarea configurării conexiunii şi scrierea modificărilor în fişiere. "
"Şirul de chat pentru conectarea la ISP este în /etc/chatscripts/%s, în timp "
"ce opţiunile pentru pppd sunt în /etc/ppp/peers/%s. Puteţi edita manual "
"aceste fişiere dacă doriţi. Acum aveţi posibilitatea să părăsiţi programul, "
"să configuraţi altă conexiune, sau s-o revizuiţi pe aceasta, sau pe alta."

#: ../pppconfig:817
msgid "Finished"
msgstr "Terminat"

#: ../pppconfig:853
msgid "Create Connection"
msgstr "Creare conexiune"

#: ../pppconfig:886
msgid "No connections to change."
msgstr "Nici o conexiune de modificat."

#: ../pppconfig:886 ../pppconfig:890
msgid "Select a Connection"
msgstr "Selectaţi o conexiune"

#: ../pppconfig:890
msgid "Select connection to change."
msgstr "Selectaţi o conexiune de modificat."

#: ../pppconfig:913
msgid "No connections to delete."
msgstr "Nici o conexiune de şters."

#: ../pppconfig:913 ../pppconfig:917
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Şterge o conexiune"

#: ../pppconfig:917
msgid "Select connection to delete."
msgstr "Alegeţi conexiunea de şters."

#: ../pppconfig:917 ../pppconfig:919
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Întoarcere la meniul anterior"

#: ../pppconfig:926
msgid "Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr "Vreţi să ieşiţi fără să salvez modificările?"

#: ../pppconfig:926
msgid "Quit"
msgstr "Ieşire"

#: ../pppconfig:938
msgid "Debugging is presently enabled."
msgstr "Depanarea este în prezent activată."

#: ../pppconfig:938
msgid "Debugging is presently disabled."
msgstr "Depanarea este în prezent dezactivată."

#: ../pppconfig:939
#, c-format
msgid "Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. %s"
msgstr "Alegând DA veți activa depanarea. Alegând NU o veţi dezactiva. %s."

#: ../pppconfig:939
msgid "Debug Command"
msgstr "Comandă depanare"

#: ../pppconfig:954
#, c-format
msgid ""
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting NO "
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon: "
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into the "
"background and wait for you to attempt access something on the Net, and then "
"dial up the ISP. If you do enable demand dialing you will also want to set "
"an idle-timeout so that the link will go down when it is idle. Demand "
"dialing is presently %s."
msgstr ""
"Alegând DA veţi activa apelarea la cerere pentru acest furnizor. Alegând NU "
"o veţi dezactiva. De notat că tot va trebui să porniţi pppd cu pon: "
"pppconfig va face asta pentru dvs. Când îl porniţi, pppd va coborî în "
"fundal şi va aştepta să încercaţi să accesaţi ceva pe Net, şi apoi va apela "
"ISP-ul. Dacă activaţi apelarea la cerere veţi vrea de asemenea să ajustaţi "
"un timpul de expirare nefolosit astfel încât legătura se va întrerupe atunci "
"când este nefolosită. Apelarea la cerere este îndată %s."

#: ../pppconfig:954
msgid "Demand Command"
msgstr "Comandă de cerere"

#: ../pppconfig:968
#, c-format
msgid ""
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. This "
"will cause pppd to keep trying until it connects and to try to reconnect if "
"the connection goes down. Persist is incompatible with demand dialing: "
"enabling demand will disable persist. Persist is presently %s."
msgstr ""
"Alegând DA veţi activa modul insistent. Alegând NU îl veţi dezactiva. "
"Aceasta va determina pppd să tot încerce până se conectează, şi să încerce "
"să se reconecteze dacă se întrerupe conexiunea. Modul insistent este "
"incompatibil cu apelarea la cerere: activarea apelării la cerere va "
"dezactiva insistenţa. Insistenţa este în prezent %s."

#: ../pppconfig:968
msgid "Persist Command"
msgstr "Comandă persistenţă"

#: ../pppconfig:992
msgid ""
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used "
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver "
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will automatically "
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 'None' "
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or "
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want /etc/"
"resolv.conf to be changed when you connect to this provider. Use the up and "
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar to "
"select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move "
"on to the next item."
msgstr ""
"Alegeţi o metodă. 'Static' înseamnă că aceleaşi servere de nume vor fi "
"folosite de fiecare dată când este ales acest furnizor. Veţi fi întrebat de "
"numerele de servere de nume în ecranul următor. 'Dinamic' înseamnă că pppd "
"va prelua automat numerele serverelor de nume de fiecare dată când vă "
"conectaţi la acest ISP. 'Niciunul' înseamnă că serverul de nume va fi "
"manevrat prin alte mijloace, cum ar fi BIND (named) sau editând manual /etc/"
"resolv.conf. Alegeţi 'Niciunul' dacă nu vreţi ca /etc/resolv.conf să fie "
"schimbat când vă conectaţi la acest ISP. Folosiţi săgeţile sus şi jos pentru "
"a naviga printre opţiuni, şi apăsaţi bara de spaţiu pentru alegerea uneia. "
"Când aţi terminat, folosiţi TAB pentru a selecta <OK> şi ENTER pentru a "
"trece mai departe."

#: ../pppconfig:993
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Configurare servere de nume (DNS)"

#: ../pppconfig:994
msgid "Use static DNS"
msgstr "Utilizare DNS static"

#: ../pppconfig:995
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Utilizare DNS dinamic"

#: ../pppconfig:996
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS va fi manevrat prin alte mijloace"

#: ../pppconfig:1001
msgid "Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr "Introduceţi adresa IP pentru serverul primar de nume."

#: ../pppconfig:1002 ../pppconfig:1012
msgid "IP number"
msgstr "Număr IP"

#: ../pppconfig:1012
msgid "Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr "Introduceţi numărul IP pentru serverul secundar de nume (dacă există)."

#: ../pppconfig:1043
msgid ""
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop ppp. "
"She will be able to start any connection. To remove a user run the program "
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"Introduceţi numele de autentificare al unui utilizator care-l vreţi să poată "
"porni şi opri ppp. Acesta va putea porni orice conexiune. Pentru a şterge "
"un utilizator porniţi programul vigr şi ştergeţi utilizatorul din grupul "
"dip. "

#: ../pppconfig:1044
msgid "Add User "
msgstr "Adăugare utilizator "

#: ../pppconfig:1047
#, c-format
msgid "No such user as %s. "
msgstr "Nu exista utilizatorul %s. "

#: ../pppconfig:1060
msgid ""
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as well as "
"the username to find the right password in the secrets file. The default "
"remotename is the provider name. This allows you to use the same username "
"with different providers. To disable the remotename option give a blank "
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider file "
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets file."
msgstr ""
"Cel mai probabil n-o să vreţi să modificaţi aici. Pppd foloseşte nume "
"distante ca şi nume de utilizator pentru a găsi parola corespunzătoare în "
"fişierul secrets. Numele distant implicit este numele furnizorului. "
"Aceasta vă permite să folosiţi acelaşi nume de autentificare cu furnizori "
"diferiţi. Pentru a dezactiva opţiunea de nume distant oferiţi o "
"înregistrare goală. Opţiunea de nume distant va fi omisă din fişierul "
"furnizorului şi o linie cu o * în loc de un nume distant va fi pus în "
"fişierul secrets."

#: ../pppconfig:1060
msgid "Remotename"
msgstr "Nume distant"

#: ../pppconfig:1068
msgid ""
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been idle "
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this blank if "
"you want no idle shutdown at all."
msgstr ""
"Dacă doriţi ca această conexiune PPP să fie închisă automat când n-a fost "
"folosită pentru un anumit număr de secunde, puneţi acest număr aici. Lăsaţi "
"gol dacă nu vreţi deconectare în caz de nefolosire."

#: ../pppconfig:1068
msgid "Idle Timeout"
msgstr "Timp de expirare nefolosit"

#: ../pppconfig:1078 ../pppconfig:1689
#, c-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "N-am putut deschide %s.\n"

#: ../pppconfig:1394 ../pppconfig:1411 ../pppconfig:1588
#, c-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "Nu pot deschide %s.\n"

#: ../pppconfig:1396 ../pppconfig:1413 ../pppconfig:1591
#, c-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "Nu pot încuia %s.\n"

#: ../pppconfig:1690
#, c-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "N-am putut tipări la %s.\n"

#: ../pppconfig:1692 ../pppconfig:1693
#, c-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "N-am putut redenumi %s.\n"

#: ../pppconfig:1709
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting up "
"a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat "
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does not "
"make a connection to your isp, it just configures your system so that you "
"can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and it can "
"configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. Before "
"running pppconfig you should know what sort of authentication your isp "
"requires, the username and password that they want you to use, and the phone "
"number. If they require you to use chat authentication, you will also need "
"to know the login and password prompts and any other prompts and responses "
"required for login. If you can't get this information from your isp you "
"could try dialing in with minicom and working through the procedure until "
"you get the garbage that indicates that ppp has started on the other end. "
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must be "
"logged in as root or use sudo to run it. \n"
msgstr ""
"pppconfig este un utilitar interactiv creat cu meniuri pentur a ajuta "
"instalarea automată a unei conexiuni dial-up de tip ppp. În prezent "
"suportă autentificarea PAP, CHAP, și chat. Folosește fișierele de configurarea pppd "
"standard. Nu se conectează la operatorul de internet, configurează sistemul "
"pentru a vă permite conectarea cu un utilitar ca pon. Pote detecta moemul"
"și poate configura ppp pentru a funcționa cu dns dinamic, mai mulți operatori "
"de internet și conectare la cerere. Înainte de a rula pppconfig ar trebui să cunoașteți "
"metoda de autentificare cerută de operatorul dumneavoastră de internet, numele de utilizator " ", parola și numărul de telefon. Dacă este necesară autentificare chat "
", va trebui să cunoașteți și solicitarea de autentificare, de parolă "
"și orice alte solicitări și răspunsuri necesare autentificării. Dacă nu o puteți obține "
"această informație de la operatorul de internet puteți încerca conectarea cu minicom și "
"să urmați procedura până obțineți 'gunoiul' care indică pornirea conexiunii ppp "
"la celălalt capăt. Deoarece pppconfig face modificări în fișierele de configurare din sistem "
", va trebui să fiți autentificat ca root sau să îl rulați cu sudo. \n"

#: ../pppconfig:1698
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog] [--noname] | [providername]]'--version' prints the version. '--"
"help' prints a help message.'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--"
"whiptail' uses whiptail."
msgstr ""
"Utilizare: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | "
"[--gdialog] [--noname] | [providername]]'--version' afișează versiunea. '--"
"help' afișează mesajul de ajutor.'--dialog' folosește dialog în loc de "
"gdialog. '--whiptail' folosește whiptail."

Reply to: