[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf 1.5.29: Please update the PO translation for the package debconfOn Tue,09.Mar.10, 07:37:11, Val Dumitrescu wrote:
> Am făcut-o varză, dar sper că se înțelege unde am văzut problema. Nu traducerea, ci parametrul.

Da, m-am prins, se pare că eram cu capul în nori :)

Salutări,
Andrei
-- 
http://yetanotherpersonal.blogspot.com/2009/09/neticheta-in-vremurile-noastre.html

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: