[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#535121: [l10n:ro] gpsd: Romanian translation of the po-debconf templateIonel Mugurel Ciobica a scris:
> On 30-06-2009, at 00h 08'48", Eddy Petrișor wrote about "Bug#535121: [l10n:ro] gpsd: Romanian translation of the po-debconf template"
> 
>> msgid "Options to gpsd:"
>> msgstr "Opțiuni ale lui gpsd:"
> 
> Asta sună aiurea. "Opțiunile gpsd:" sună mai bine. Sau "Opțiuni gpsd:"
> dacă nu vrei articulat.

"Opțiuni pentru gpsd:" e mai bine?

>> "Puteți furniza argumente suplimentare la pornirea lui gpsd; a se vedea gpsd"
>> "(8) pentru lista de opțiuni."
> 
> "gpsd(8)" nu se desparte.

Nu e despărțit, e doar felul în care e aranjat șirul care minte puțin.
Între „d” și „(” nu este nici un spațiu, iar gettext va concatena cele
două linii într-una singură când se va afișa mesajul.

>> #~ msgid "Multiple devices may be specified as a space-separated list."
>> #~ msgstr "Se pot preciza mai multe dispozitive, dacă le separați cu spații."
>>
> 
> Traducerea are alt sens (din cauza lui „dacă“). Merge mai bine 
> "Se pot preciza mai multe dispozitive, separate cu spațiu."

Nu mai contează pentru că traducerea aia e dezactivată.

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: