[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#535121: [l10n:ro] gpsd: Romanian translation of the po-debconf templateOn 30-06-2009, at 00h 08'48", Eddy Petrișor wrote about "Bug#535121: [l10n:ro] gpsd: Romanian translation of the po-debconf template"

> msgid "Options to gpsd:"
> msgstr "Opțiuni ale lui gpsd:"

Asta sună aiurea. "Opțiunile gpsd:" sună mai bine. Sau "Opțiuni gpsd:"
dacă nu vrei articulat.
 
> "Puteți furniza argumente suplimentare la pornirea lui gpsd; a se vedea gpsd"
> "(8) pentru lista de opțiuni."

"gpsd(8)" nu se desparte.

> 
> #~ msgid "Multiple devices may be specified as a space-separated list."
> #~ msgstr "Se pot preciza mai multe dispozitive, dacă le separați cu spații."
> 

Traducerea are alt sens (din cauza lui „dacă“). Merge mai bine 
"Se pot preciza mai multe dispozitive, separate cu spațiu."


Mugurel


Reply to: