[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hai să traducem http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/roOn Sat,14.Mar.09, 11:59:24, Andrei Popescu wrote:

> po-uri. După masă vă dau un răspuns mai concret.

$ wc english/international/l10n/po-debconf/*.wml
  20  81  759 english/international/l10n/po-debconf/errors-by-maint.wml
  14  50  557 english/international/l10n/po-debconf/errors-by-pkg.wml
  81  478 3496 english/international/l10n/po-debconf/errors.wml
  15  52  504 english/international/l10n/po-debconf/index.wml
  35  119 1212 english/international/l10n/po-debconf/pot.wml
  14  61  642 english/international/l10n/po-debconf/rank.wml
 161  762 7079 english/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml
 340 1603 14249 total

Desigur, astea sunt sursele wml, deci în realitate e ceva mai puțin ;)

Salutări,
Andrei

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: