[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hai să traducem http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/roSalut,

Tocmai am văzut pe debian-i18n că cineva a tradus pagina:

http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/XX în rusă, iar în limba
română, pagina nu este.

Cât ar fi de greu să facem traducerea?

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: