[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#518072] po-debconf://netselectTrimisă.

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=518072

Eddy Petrișor a scris:
> Salut,
> 
> Vă rog o verificare la traducerea șablonului po-debconf al lui netselect.
> 
> Este în fișierul atașat.
> 
> Disponibil și în repo-ul git sub numele: netselect/ro.po
> Cea mai recentă versiune e vizibilă la:
> http://repo.or.cz/w/debian-ro-repo.git?a=blob;f=netselect/ro.po;hb=HEAD
> 
> Eddy Petrișor a scris:
>> Salut,
>>
>> Vă rog o traducere pentru șablonul po-debconf al lui netselect până pe
>> 10.03.2009.
>>
>> Disponibil în repo-ul git sub numele: netselect/ro.po
>> E și atașat.
> 
>>> Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
>>>
>>>
>>> The deadline for receiving the updated translation is
>>> Thursday, March 12, 2009.
> 
> 


-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: