[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sugestii de corecții pentru interfața aptitude - termen: Urgent!On Fri,05.Sep.08, 13:59:00, Andrei Popescu wrote:
> Servus,
> 
> Astăzi mi-am setat din nou sistemul cu LANG=ro_RO.UTF-8 și m-am făcut că 
> uit de $LANGUAGE. În consecință am avut primul contact cu aptitude în 
> română și am găsit câteva probleme. La o revizuire mai atentă a .po-ului 
> am găsit ceva mai multe. Ar fi de de discutat următoarele:

Am mai găsit ceva. Cel puțin unul era oricum prea lung.


 msgid " forget-new   - Forget what packages are \"new\"\n"
-msgstr " forget-new   - Uită de pachetele ce sunt \"noi\"\n"
+msgstr " forget-new   - Uită care pachetele sunt \"noi\"\n"


"Packages being removed because they are no longer used\n"
-"Pachete ce sunt șterse pentru că nu mai sunt folosite\n"
+"Pachete șterse pentru că nu mai sunt folosite\n"


"Packages being automatically held in their current state\n"
-"Pachete ce sunt automat ținute în starea curentă\n"
+"Pachete păstrate automat în starea curentă\n"


"Packages being automatically installed to satisfy dependencies\n"
-"Pachete ce sunt automat instalate pentru satisfacerea dependențelor\n"
+"Pachete instalate automat pentru satisfacerea dependențelor\n"


"Packages being deleted due to unsatisfied dependencies\n"
-"Pachete ce sunt șterse datorită dependențelor nesatisfăcute\n"
+"Pachete șterse datorită dependențelor nesatisfăcute\n"

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: