[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Probleme cu notele de lansare?On Tue,15.Jul.08, 23:59:56, Andrei Popescu wrote:
 
> Ok, am să raportez problema.

Și am primit un nr f. frumos, #491000

Salutări,
Andrei
P.S. Am pus și un X-Debbugs-CC către listă, dar am greșit adresa :(
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: