[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Probleme cu notele de lansare?Ciau,

Vă rog să verificaţi cum se văd notele de lansare în română. De exemplu
http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-about.ro.html#s-bug_reports
la mine apare amestecat în engleză şi română, uneori chiar şi în 
mijlocul propoziţiei!


Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: