[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/releases/etch/etchnhalf.wmlCiau,

Vă rog să verificați traducerea. Din cauză că pagina nu va fi activată 
decât după lansare am atașat variantele în engleză și română în format 
html.

Corecturile evidente aș prefera să le trimiteți în format diff așa că am 
inclus și sursa wml ;)

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: etchnhalf.en.html.gz
Description: Binary data

Attachment: etchnhalf.ro.html.gz
Description: Binary data

Attachment: etchnhalf.wml.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: