[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debreaperSalut,

* programe -> aplicații
* vezi că ai niște diacritice cu sedilă,
* „semnale handler" ar fi mai ok "handler de semnale" dar parcă
ar fi mai ok tradus ca gestionar de semnale.

-- 
:wq

Reply to: