[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#486944] po-debconf://mysql-dfsg-5.0În data de 19 iunie 2008 13:20, Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> a scris:

> (Apropos, lista debian-l10n-romanian și nici una din listele oficiale
> debian nu au reply-to pus automat

Am putea raporta un bug referitor la această
problemă sau e un feature? Putem să reparăm
doar pentru d-l10n-ro?

-- 
:wq

Reply to: