[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#485415] po-debconf://openssh 1:4.7p1-9Am trimis bug ...
# Romanian translation of openssh.
# Copyright (C) 2006 THE openssh'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openssh package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2007.
# Cătălin Feștilă <catalinfest@gmail.com>,2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-17 09:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-28 17:54+0200\n"
"Last-Translator: Cătălin Feștilă <catalinfest@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
msgstr "Să se genereze un fișier nou de configurare pentru OpenSSH?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd.config), which will work with the new server version, but will not contain any customizations you made with the old version."
msgstr "Această versiune de OpenSSH are un fișier de configurare considerabil modificat față de versiunea care vine cu Debian 'Potato', pe care se pare că o actualizați. Acest pachet poate genera acum un nou fișier de configurare (/etc/ssh/sshd.config), care va funcționa cu noua versiune de server, dar nu va conține nici o personalizare făcută pentru versiunea anterioară."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Please note that this new configuration file will set the value of 'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password can ssh directly in as root). Please read the README.Debian file for more details about this design choice."
msgstr "A se reține că acest fișier nou de configurare va stabili valoarea opțiunii 'PermitRootLogin' la „yes” (ceea ce înseamnă că cine știe parola de root se poate autentifica prin ssh direct ca root). Părerea responsabilului de pachet este că aceasta trebuie să fie valoarea implicită (a se vedea fișierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar, dacă doriți, puteți edita oricând fișierul sshd_config pentru a stabili valoarea opțiunii la „no”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration file now."
msgstr "Este indicat să alegeți acum generarea un nou fișier de configurare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "Doriți să riscați întreruperea sesiunilor ssh active?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr "Este foarte probabil ca această versiune de /etc/init.d/ssh pe care o aveți instalată să omoare toate instanțele sshd care rulează. Dacă faceți această actualizare printr-o sesiune ssh, atunci este posibil să fiți deconectați și actualizarea să rămână neterminată."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr "Puteți repară manual acest lucru adăugând „--pidfile /var/run/sshd.pid” la linia start-stop-daemon în secțiunea stop a fișierului."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "New host key mandatory"
msgstr "O cheie nouă este obligatorie"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be available."
msgstr "Cheia curentă în /etc/ssh/ssh_host_key este criptată cu algoritmul IDEA. OpenSSH nu suportă acest tip de cheie, iar utilitarul ssh-keygen din versiunea SSH (non-liberă) anterior instalată nu pare să fie disponibil."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Va trebui să generați manual o nouă cheie pentru sistem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Dezactivează modul de autentificare provocare-răspuns?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server configuration. In order to prevent users from logging in using passwords (perhaps using only public key authentication instead) with recent versions of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file authentication."
msgstr "Autentificarea pe bază de parole pare dezactivată în configurația curentă a serverului OpenSSH. Pentru a împiedica utilizatorii să se autentifice folosind parole (probabil folosind doar autentificarea cu chei publice) în versiunile recente OpenSSH trebuie să dezactivați autentificarea tip provocare-răspuns, sau asigurați-vă că configurația PAM nu permite autentificarea cu fișierul de parole Unix."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "If you disable challenge-response authentication, then users will not be able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr "Dacă dezactivați autentificarea pe bază de provocare-răspuns, utilizatorii nu vor mai putea să se autentifice folosind parolele. Dacă nu o dezactivați (răspunsul implicit), atunci opțiunea 'PasswordAuthentification no' va fi utilizabilă doar dacă modificați și configurația PAM din /etc/pam.d/ssh."

#. Type: note
#. Description
#. flags:translate!:5
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Vulnerable host keys will be regenerated"
msgstr "Cheile vulnerabile vor fi regenerate"

#. Type: note
#. Description
#. flags:translate!:5
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Some of the OpenSSH server host keys on this system were generated with a version of OpenSSL that had a broken random number generator. As a result, these host keys are from a well-known set, are subject to brute-force attacks, and must be regenerated."
msgstr "Unele dintre cheile serverului OpenSSH gazdă de pe acest sistem au fost generate cu o versiune de OpenSSL, care a avut un generator de numere aleatorii stricat. Ca rezultat, aceste chei gazda sunt un set binecunoscut, sunt supuse la atacuri brute-force și trebuie să fie regenerate."

#. Type: note
#. Description
#. flags:translate!:5
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Users of this system should be informed of this change, as they will be prompted about the host key change the next time they log in. Use 'ssh-keygen -l -f HOST_KEY_FILE' after the upgrade to print the fingerprints of the new host keys."
msgstr "Utilizatorii acestui sistem ar trebui să fie informați ce se schimbă, deoarece se va solicita cheia gazdă ce se schimba data viitoare când se autentifică. Folosiți 'ssh-keygen -l -f HOST_KEY_FILE' după ce faceți actualizare pentru a imprima amprentele digitale ale noilor chei gazdă."

#. Type: note
#. Description
#. flags:translate!:5
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "The affected host keys are:"
msgstr "Cheile gazdă afectate sunt:"

#. Type: note
#. Description
#. flags:translate!:5
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "${HOST_KEYS}"
msgstr "${HOST_KEYS}"

#. Type: note
#. Description
#. flags:translate!:5
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "User keys may also be affected by this problem. The 'ssh-vulnkey' command may be used as a partial test for this. See /usr/share/doc/openssh-server/README.compromised-keys.gz for more details."
msgstr "Cheile utilizatorului de asemenea, pot fi afectate de această problemă. Comanda 'ssh-vulnkey' poate fi folosită ca un test parțial pentru acestea. A se vedea /usr/share/doc/openssh-server/README.compromised-keys.gz pentru mai multe detalii."

#~ msgid "Warning: you must create a new host key"
#~ msgstr "Avertizare: trebuie să creați o nouă cheie pentru sistem"
#~ msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr ""
#~ "Avertizare: telnetd este instalat --- probabil că nu este o idee bună"
#~ msgid ""
#~ "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't "
#~ "actually need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that "
#~ "there is at least some chance that telnet sessions will not be sending "
#~ "unencrypted login/password and session information over the network."
#~ msgstr ""
#~ "Un sfat bun este fie să ștergeți pachetul telnetd (dacă întradevăr nu-l "
#~ "utilizați) fie să instalați telnetd-ssl astfel încât să existe "
#~ "posibilitatea ca sesiunile telnet să nu trimită informații necriptate de "
#~ "autentificare/parole prin rețea."


Reply to: