[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po meniu debian-- 
stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
# menu translation to romanian.
# Copyright (C) 2008 Debian menu team
# This file is distributed under the same license as the menu package.
#
# stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: menu@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-05 07:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-10 17:35+0200\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../install-menu/functions.cc:92
msgid "Zero-size argument to print function."
msgstr "Argument de mărime zero pentru funcția de tipărire."

#: ../install-menu/install-menu.cc:202
msgid "install-menu: checking directory %1\n"
msgstr "install-menu: se verifică directorul %1\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:215
msgid "install-menu: creating directory %1:\n"
msgstr "install-menu: se crează directorul %1:\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:217
msgid "Could not create directory(%1): %2"
msgstr "Nu s-a putut crea directorul(%1): %2"

#: ../install-menu/install-menu.cc:219
msgid "Could not change directory(%1): %2"
msgstr "Nu s-a putut schimba directorul(%1): %2"

#: ../install-menu/install-menu.cc:222
msgid "install-menu: directory %1 already exists\n"
msgstr "install-menu: directorul %1 există deja\n"

#. Do not translate supported
#: ../install-menu/install-menu.cc:447
msgid "install-menu: [supported]: name=%1\n"
msgstr "install-menu: [supported]: nume=%1\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:464
msgid "Menu entry lacks mandatory field \"%1\".\n"
msgstr "Intrarea din meniu nu conține câmpul obligatoriu \"%1\".\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:470
msgid "Unknown value for field %1=\"%2\".\n"
msgstr "Valoare necunoscută pentru câmpul %1=\"%2\".\n"

#. Do not translate quoted text
#: ../install-menu/install-menu.cc:617
msgid "install-menu: \"hotkeycase\" can only be \"sensitive\" or \"insensitive\"\n"
msgstr "install-menu: \"hotkeycase\" poate fi doar \"sensitive\" sau \"insensitive\"\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:647
msgid ""
"install-menu: Warning: Unknown identifier `%1' on line %2 in file %3. "
"Ignoring.\n"
msgstr ""
"install-menu: Avertisment: Identificator necunosut `%1' la linia %2 în fișierul %3. "
"Se ignoră.\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:657
msgid "install-menu: %1 must be defined in menu-method %2"
msgstr "install-menu: %1 trebuie să fie definit în metoda-meniu %2"

#: ../install-menu/install-menu.cc:824
msgid "Cannot open file %1 (also tried %2).\n"
msgstr "Nu se poate deschide fișierul %1 (s-a încercat și %2).\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:832 ../install-menu/install-menu.cc:839
#: ../install-menu/install-menu.cc:847
msgid "Cannot open file %1.\n"
msgstr "Nu se poate deschide fișierul %1.\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:849
msgid ""
"In order to be able to create the user config file(s) for the window "
"manager,\n"
"the above file needs to be writeable (and/or the directory needs to exist).\n"
msgstr ""
"Pentru a putea crea fișierele de configurare ale utilizatorului, pentru administratorul de ferestre,\n"
"fișierul de mai sus trebuie să poată fi scris (și/sau directorul trebuie să existe).\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:871
msgid "Warning: the string %1 did not occur in template file %2\n"
msgstr "Avertisment: șirul de caractere %1 nu a apărut în fișierul model %2\n"

#. Don't translate quoted string
#: ../install-menu/install-menu.cc:896
msgid ""
"install-menu [-vh] <menu-method>\n"
" Read menu entries from stdin in \"update-menus --stdout\" format\n"
" and generate menu files using the specified menu-method.\n"
" Options to install-menu:\n"
"   -h --help  : this message\n"
"    --remove : remove the menu instead of generating it.\n"
"   -v --verbose : be verbose\n"
msgstr ""
"install-menu [-vh] <menu-method>\n"
" Citește intrări în meniu de la stdin în formatul \"update-menus --stdout\"\n"
" și generează fișiere meniu folosind metoda-meniu specificată.\n"
" Opțiuni pentru install-menu:\n"
"   -h --help  : acest mesaj\n"
"    --remove : îndepărtează meniul în loc să-l genereze.\n"
"   -v --verbose : detaliat\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:943
msgid "install-menu: no menu-method script specified!"
msgstr "install-menu: nu s-a specificat nicio metodă-meniu!"

#: ../install-menu/install-menu.cc:956
msgid "Cannot open script %1 for reading.\n"
msgstr "Nu s-a putut deschide scriptul %1 pentru citire.\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:979
msgid "Warning: script %1 does not provide removemenu, menu not deleted\n"
msgstr "Avertisment: scriptul %1 nu prevede îndepărteazămeniu, meniul nu a fost șters\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:1014
msgid "Running: \"%1\"\n"
msgstr "Se execută: \"%1\"\n"

#: ../install-menu/install-menu.cc:1030
msgid "install-menu: %1: aborting\n"
msgstr "install-menu: %1: se abandonează\n"

#: ../install-menu/install-menu.h:199
msgid "Number of arguments to function %1 does not match."
msgstr "Numărul de argumente pentru funcția %1 nu corespunde."

#: ../install-menu/install-menu.h:207
msgid "Unknown function: \"%1\""
msgstr "Funcție necunoscută: \"%1\""

#: ../install-menu/install-menu.h:216
msgid "Indirectly used, but not defined function: \"%1\""
msgstr "Funcție folosită indirect, dar nedefinită: \"%1\""

#: ../install-menu/install-menu.h:225
msgid "Unknown identifier: \"%1\""
msgstr "Identificator necunoscut: \"%1\""

#: ../install-menu/install-menu.h:234
msgid "Encoding conversion error: \"%1\""
msgstr "Se codifică eroarea de conversie: \"%1\""

#: ../update-menus/exceptions.h:43
msgid "Unknown error."
msgstr "Eroare necunoscută."

#: ../update-menus/exceptions.h:55 ../update-menus/parsestream.h:114
msgid "Unknown error, message=%1"
msgstr "Eroare necunoscută, mesaj=%1"

#: ../update-menus/exceptions.h:64
msgid "Unable to open file \"%1\"."
msgstr "Nu s-a putut deschide fișierul \"%1\"."

#: ../update-menus/exceptions.h:73
msgid "Failed to pipe data through \"%1\" (pipe opened for reading)."
msgstr "A eșuat trimiterea datelor prin conexiunea pipe \"%1\" (conexiunea pipe deschisă pentru citire)."

#: ../update-menus/exceptions.h:89
msgid "%1: missing required tag: \"%2\""
msgstr "%1: are lipsă o etichetă necesară : \"%2\""

#: ../update-menus/parsestream.cc:50
msgid "(probably) stdin"
msgstr "(probabil) stdin"

#: ../update-menus/parsestream.cc:450
msgid "In file \"%1\", at (or in the definition that ends at) line %2:\n"
msgstr "În fișierul \"%1\", la (sau în definiția care se încheie la) linia %2:\n"

#: ../update-menus/parsestream.cc:471
msgid "Somewhere in input file:\n"
msgstr "Undeva în fișierul de intrare:\n"

#: ../update-menus/parsestream.h:122
msgid "Unexpected end of file."
msgstr "Sfârșit de fișier neașteptat."

#: ../update-menus/parsestream.h:129
msgid "Unexpected end of line."
msgstr "Sfârșit de linie neașteptat."

#: ../update-menus/parsestream.h:136
msgid "Identifier expected."
msgstr "Se aștepta identificator."

#: ../update-menus/parsestream.h:144
msgid "Expected: \"%1\""
msgstr "Se aștepta: \"%1\""

#: ../update-menus/parsestream.h:153
msgid "Unexpected character: \"%1\""
msgstr "Caracter neașteptat: \"%1\""

#: ../update-menus/parsestream.h:162
msgid ""
"Boolean (either true or false) expected.\n"
"Found: \"%1\""
msgstr ""
"Valoare booleană (fie adevărat fie fals) așteptată.\n"
"S-a găsit: \"%1\""

#: ../update-menus/parsestream.h:172
msgid "Unknown compat mode: \"%1\""
msgstr "Mod de compatibilitate necunoscut: \"%1\""

#: ../update-menus/stringtoolbox.cc:85
msgid ""
"replacewith($string, $replace, $with): $replace and $with must have the same "
"length."
msgstr "replacewith($string, $replace, $with): $replace și $with trebuie să aibe aceași lungime."

#: ../update-menus/update-menus.cc:150
msgid ""
"file %1 line %2:\n"
"Discarding entry requiring missing package %3."
msgstr ""
"fișierul %1 linia %2:\n"
"Se ignoră intrările care necesită pachetul lipsă %3."

#. Translation here and below refer to the file
#. /etc/menu-methods/translate_menus that allow to rename and reorganize
#. menu entries automatically. It does not refer to the localisation
#. (translation to other languages).
#.
#: ../update-menus/update-menus.cc:364
msgid "Reading translation rules in %1."
msgstr "Se citesc regulile de traducere din %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:444
msgid "Reading installed packages list..."
msgstr "Se citește lista cu pachete instalate..."

#: ../update-menus/update-menus.cc:493
msgid "Execution of %1 generated no output or returned an error.\n"
msgstr "Execuția %1 nu a generat nicio dată de ieșire sau a generat eroare.\n"

#: ../update-menus/update-menus.cc:534 ../update-menus/update-menus.cc:538
msgid "Skipping file because of errors...\n"
msgstr "Se sare fișierul datorită erorilor...\n"

#: ../update-menus/update-menus.cc:555
msgid "Reading menu-entry files in %1."
msgstr "Se citesc fișierele cu intrări în meniu din %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:578
msgid "Error reading %1.\n"
msgstr "Eroare la citirea %1.\n"

#: ../update-menus/update-menus.cc:584
msgid "%1 menu entries found (%2 total)."
msgstr "s-au găsit %1 intrări în meniu (%2 în total)."

#: ../update-menus/update-menus.cc:595
msgid "Running method: %1 --remove"
msgstr "Se execută metoda: %1 --remove"

#: ../update-menus/update-menus.cc:607 ../update-menus/update-menus.cc:669
#: ../update-menus/update-menus.cc:990
msgid "Script %1 could not be executed."
msgstr "Scriptul %1 nu a putut fi executat."

#: ../update-menus/update-menus.cc:610 ../update-menus/update-menus.cc:672
msgid "Script %1 returned error status %2."
msgstr "Scriptul %1 a întors starea de eroare %2."

#: ../update-menus/update-menus.cc:613 ../update-menus/update-menus.cc:675
msgid "Script %1 received signal %2."
msgstr "Scriptul %1 a primit semnalul %2."

#: ../update-menus/update-menus.cc:630
msgid "Running method: %1"
msgstr "Se execută metoda: %1"

#: ../update-menus/update-menus.cc:633
msgid "Cannot create pipe."
msgstr "Nu se poate crea conexiunea pipe."

#: ../update-menus/update-menus.cc:685
msgid "Running menu-methods in %1."
msgstr "Se execută metodele-meniu în %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:717
msgid "Other update-menus processes are already locking %1, quitting."
msgstr "Alte procese de actualizare a meniurilor blochează %1, se iese."

#: ../update-menus/update-menus.cc:720
msgid "Cannot lock %1: %2 - Aborting."
msgstr "Nu se poate bloca %1: %2 - Abandonez."

#: ../update-menus/update-menus.cc:730
msgid "Cannot write to lockfile %1 - Aborting."
msgstr "Nu se poate scrie în fișierul de blocare %1 - Abandonez."

#: ../update-menus/update-menus.cc:743
msgid "Cannot remove lockfile %1."
msgstr "Nu se poate îndepărta fișierul de blocare %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:759
msgid "Update-menus is run by user."
msgstr "Actualizarea meniului este executată de utilizator."

#: ../update-menus/update-menus.cc:813
msgid ""
"Waiting for dpkg to finish (forking to background).\n"
"(checking %1)"
msgstr ""
"Se așteaptă ca dpkg să termine (se trece în fundal).\n"
"(se verifică %1)"

#: ../update-menus/update-menus.cc:816
msgid "Further output (if any) will appear in %1."
msgstr "Alte date de ieșire (dacă mai există) vor apărea în %1."

#: ../update-menus/update-menus.cc:845
msgid "Dpkg is not locking dpkg status area, good."
msgstr "Dpkg nu blochează zona de stare dpkg, foarte bine."

#. This is the update-menus --help message
#: ../update-menus/update-menus.cc:855
msgid ""
"Usage: update-menus [options] \n"
"Gather packages data from the menu database and generate menus for\n"
"all programs providing menu-methods, usually window-managers.\n"
" -d           Output debugging messages.\n"
" -v           Be verbose about what is going on.\n"
" -h, --help       This message.\n"
" --menufilesdir=<dir>  Add <dir> to the lists of menu directories to "
"search.\n"
" --menumethod=<method> Run only the menu method <method>.\n"
" --nodefaultdirs    Disable the use of all the standard menu "
"directories.\n"
" --nodpkgcheck     Do not check if packages are installed.\n"
" --remove        Remove generated menus instead.\n"
" --stdout        Output menu list in format suitable for piping to\n"
"             install-menu.\n"
" --version       Output version information and exit.\n"
msgstr ""
"Utilizare: update-menus [opțiuni] \n"
"Adună date despre pachete din baza de date meniu și generează intrări în meniu\n"
"pentru toate programele care oferă metode-meniu,de obicei programele de administrare a ferestrelor.\n"
" -d           Afișează mesajele de depanare.\n"
" -v           Afișează detaliat ce acțiuni se întâmplă.\n"
" -h, --help       Acest mesaj.\n"
" --menufilesdir=<dir>  Adaugă <dir> la lista de directoare în care se caută intrările în meniu.\n"
" --menumethod=<metodă> Execută doar metoda-meniu <metodă>.\n"
" --nodefaultdirs    Dezactivează utilizarea tuturor directoarelor meniu standard.\n"
" --nodpkgcheck     Nu verifica dacă pachetele sunt instalate.\n"
" --remove        Îndepărtează intrările în meniu generate.\n"
" --stdout        Formatează meniul în format potrivit pentru a trimite către \n"
"             install-menu.\n"
" --version       Afișează informațiile despre versiune și ieși.\n"

#: ../update-menus/update-menus.h:151
msgid "Unknown install condition \"%1\" (currently, only \"package\" is supported)."
msgstr "Condiție de instalare necunoscută \"%1\" (în mod curent, doar \"package\" este suportată)."

Attachment: signature.asc
Description: Aceast fragment din mesaj este semnat digital


Reply to: