[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://xorg-server
Apropos de traducere. Nu știu dacă s-a discutat despre
explicarea acronimelor și traducerea lor. Așa am procedat
cu DPI unde am explicat termenul și am tradus în română.
La portmap este termenul de RPC. Să urmez instinctul și
să-l explic/traduc? E o practică bună să o faci măcar odată
per traducere cu termeni?

Igor

--
:wq
Reply to: