[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po://audacious
În data de 13.05.2007, ion iovu <ionuion@gmail.com > a scris:
Rămâne suspendată traducerea pentru: „fallback conversion"

 From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  fallback \fall"back\, n.
     1. The act or process of falling back.
        [PJC]
 
     2. Something or someone to which one resorts as an
        alternative to a failed resource or method.
        [PJC]

Deci rămân la sugestia: „Lista de codificări de rezervă folosită pentru conversia metadatelor în caz de eşec şamd"

Deschis inima pentru noi sugestii.


Cât e de ok traducerea  „case-insensitive" în  „majuscule nesemnificative"?

 
#: src/audacious/ui_manager.c:259
msgid "Inverts the selected and unselected entries."
msgstr "Inversează starea de selecție al elementelor selectate și neselctate"

#: src/audacious/ui_manager.c:267
msgid "Deselects all of the playlist entries."
msgstr "Deslecteaza toate elementele din listă."

#: src/audacious/ui_manager.c:273
msgid "Clears the queue associated with this playlist."
msgstr "Șterge toate elementele din coada asociată aceestei liste."

#: src/audacious/ui_manager.c:346
msgid "Sort Selected"
msgstr "Sortează elemenele selectate"

păpat, adăugat câte un „e", „ă",  „t",


#: src/audacious/ui_playlist.c:489
msgid ""
"Select entries in playlist by filling one or more fields. Fields use regular "
"expressions syntax, case-insensitive. If you don't know how regular "
"expressions work, simply insert a literal portion of what you're searching "
"for."
msgstr ""
"Alege elementele din listă completând unul sau mai multe câmpuri. "
"Câmpurile folosesc expresii regulare, cu majuscule nesemnificative. Dacă nu știi să "
"folosești expresii regulate, introdu secvența de caractere a șirului căutat."

mai ai și expresii ... din alea, neregulare. Ești programator, știi de care :)

#: src/audacious/ui_playlist.c:966
msgid "Load Playlist"
msgstr "Încarcă Lista"

#: src/audacious/ui_playlist.c:979
msgid "Save Playlist"
msgstr "Salvează Lista"

„Lista" -» „lista"

#: src/audacious/glade/prefswin.glade:2130
msgid ""
"Always refresh the file dialog (this will slow opening the dialog on large "
"directories, and Gnome VFS should handle automatically)."
msgstr ""
"Această opțiune va încetini deschiderea dialogului pentru directoare mari; "
"Gnome VFS ar trebui să manevreze acest lucru automat."

fuzzy

#: src/audacious/glade/prefswin.glade:3863
msgid "Detect file formats on demand, instead of immediately."
msgstr "Dectectează formatul fișierelor la cerere și nu imediat"

punctul?

#: src/audacious/glade/prefswin.glade:3897
msgid ""
"When checked, Audacious will detect file formats based by extension. This is "
"slightly slower than detection on demand, but still provides a minimal level "
"of format detection."
msgstr ""
"Când este activat, Audacious va detecta formatul fișierului dupa extensie. Această "
"variantă este puțin mai lentă decat detectarea la cerere, totuși oferă "
"un nivel minim de  detectare a formatului."

spații duble

Este o serie de traduceri ce nu conțin diacritice. De ex:
#: src/audacious/ui_main.c:2188
msgid "OPTIONS MENU"
msgstr "MENIUL CU OPTIUNI"

E o funcțională sau o eroare?

Igor


--
:wq
Reply to: