[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po://audaciousSalut.

Rămâne suspendată traducerea pentru: „fallback conversion"

Păstrat „ținută" ca traducere pentru „skin".

Actualizat „expresie regula ră"

Deschis inima pentru noi sugestii.

iovu


Attachment: ro.po
Description: Binary data


Reply to: