[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://audaciousSalut

Am nişte întrebări/sugestii:

rândul 44
#: src/audacious/input.c:575
#, c-format
msgid "Input plugin: %s"
msgstr "Modul intrare: %s"

Mi se pare că sună mai bine "Modul de intrare".

rândul 59
#: src/audacious/main.c:461
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not create directory (%s): %s\n"
msgstr "Nu a putut fi creat directorul (%s): %s"

"Nu a putut" - cine nu a putut?
1) Nu s-a putut crea ...


#: src/audacious/main.c:863
msgid "Pause current song"
msgstr "Pauză melodia curentă"

#: src/audacious/main.c:864
msgid "Stop current song"
msgstr "Oprește melodia curentă"

#: src/audacious/main.c:865
msgid "Pause if playing, play otherwise"
msgstr "Pauză în caz de redare, altfel redare"

Opreşte ar trebui să fie Oprire ca şi Pauză/redare


#: src/audacious/main.c:874
msgid "Show version and builtin features"
msgstr "Arată versiunea și bunurile funcționale incluse"

bunurile -- capabilităţi, facilităţi


#: src/audacious/main.c:1109
#, c-format
msgid "%s: Unable to open display, exiting.\n"
msgstr "%s: Nu a putut fi deschis mediul de afișare; se iese.\n"

oare aş sti că e vorba de display dacă aş
citi "mediul de afişare"?


#: src/audacious/signals.c:79
msgid ""
"\n"
"Bugs can be reported at http://bugs-meta.atheme.org against the Audacious "
"product.\n"
msgstr ""
"\n"
"Erorile de programare pot fi raportate la http://bugs-meta.atheme.org legate de produsul "
"Audacious.\n"

1)Erorile de programare legate de produsul Audacious.pot fi raportate la ht...
2)...atheme.orc cu specificarea produsului Audacious


#: src/audacious/ui_credits.c:209
msgid "Polish:"
msgstr "Poloneză"
#: src/audacious/ui_main.c:1359
msgid "Track length:"
msgstr "Lungimea piesei"

păpat ":"


#: src/audacious/ui_equalizer.c:1391
msgid "Presets"
msgstr "Configurații"

Settings - configuraţii
Preset - preconfigurări?

#: src/audacious/ui_manager.c:55 src/audacious/ui_manager.c:56
msgid "Shuffle"
msgstr "Neordonat"

Aleator, Amestecă/at


#: src/audacious/ui_manager.c:98
msgid "Scope"
msgstr "Osciloscop"

Oare e vb de acelaşi lucru?


#: src/audacious/ui_manager.c:132
msgid "Full (~50 fps)"
msgstr "Completă (~50 cps)"

Genul feminin e ales bine?


#: src/audacious/ui_manager.c:245
msgid "Adds a remote track to the playlist."
msgstr "Adaugă o piesă remote în listă"

"piesă remote" nu sună chiar bine...NAS

#: src/audacious/ui_manager.c:287
msgid "Removes duplicate entries from the playlist by filename."
msgstr "Șterge dubluril în baza numelui fișierului din listă."

Ai păpat un "e"


#: src/audacious/ui_preferences.c:119
msgid "Filepath"
msgstr "Calea spre fișier"

spre/către?

#: src/audacious/ui_fileinfo.c:160
msgid "Track Information Window"
msgstr "Fereastra cu informații asupra piesei"

despre piesă?


#: src/audacious/ui_playlist.c:489
msgid ""
"Select entries in playlist by filling one or more fields. Fields use regular "
"expressions syntax, case-insensitive. If you don't know how regular "
"expressions work, simply insert a literal portion of what you're searching "
"for."
msgstr ""
"Alege elementele din listă completând unul sau mai multe câmpuri. "
"Câmpurile folosesc expresii regulate, cu majuscule nesemnificative. Dacă nu știi să "
"folosești expresii regulate, introdu secvența de litere a șirului căutat."

expresii regulare?

#: src/audacious/ui_urlopener.c:90
msgid "Add/Open URL Dialog"
msgstr "Adaugă/Dialogul URL"

Adaugă/deschide dialogul de adresă/e


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:407
msgid "_Visualization plugin list:"
msgstr "Lista cu module _vizualizare:"
#: src/audacious/glade/prefswin.glade:553
msgid "_Effect plugin list:"
msgstr "Lista cu module _efecte:"
#: src/audacious/glade/prefswin.glade:3473
msgid "Current output plugin:"
msgstr "Modulul ieșire curent:"
#: src/audacious/glade/prefswin.glade:3695
msgid "Output Plugin Preferences"
msgstr "Preferințe pentru modulele ieșire"
#: src/audacious/glade/prefswin.glade:3770
msgid "Output Plugin Information"
msgstr "Informații despre modulele ieșire"

module de ...


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:1245
msgid "Use custom cursors"
msgstr "Folosește cursoare specifice"

custom -- personalizate, configurate


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:1729
msgid "Convert underscores to blanks"
msgstr "Schimbă caracterele subliniere în spații"

de subliniere/liniuţele de subliniere


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:1994
msgid ""
"List of character encodings used for fall back conversion of metadata. If "
"automatic character encoding detector failed or has been disabled, encodings "
"in this list would be treated as candidates of the encoding of metadata, and "
"fall back conversion from these encodings to UTF-8 would be attempted."
msgstr ""
"Lista de codificări de rezervă folosită pentru conversia fallback a "
"metadatelor. Dacă detectorul automat de codificări eșuează sau este "
"dezactivat, codificările din această listă vor fi candidate "
"ale codificării metadatelor și se va încerca conversia fallback din aceste "
"codificări în UTF-8"

Lista de codificări de rezervă folosită pentru conversia metadatelor
în caz de eşec şamd

#: src/audacious/glade/prefswin.glade:2130
msgid ""
"Always refresh the file dialog (this will slow opening the dialog on large "
"directories, and Gnome VFS should handle automatically)."
msgstr ""
"Această opțiune va încetini deschiderea dialogului pentru directoare mari; "
"Gnome VFS ar trebui să manevreze acest lucru automat."

poate e mai intuitiv "directoare cu multe fişiere"


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:4334
msgid ""
"<span size=\"small\">All stream will be converted to this sampling rate.\n"
"This should be the max supported sampling rate of\n"
"the sound card or output plugin.</span>"
msgstr ""
"<span size=\"small\">Întregul stream va fi confvertit la această rată de eșantionare.\n"
"Aceata rată trebuie să nu fie mai mare decât rata maximă suportată de placa de sunet sau "
"rata maximă suportată de modulul ieșire.</span>"

stream -- flux?


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:4593
msgid "Reload Plugins"
msgstr "Reîncarcă module"

modulele

#: src/audacious/glade/prefswin.glade:4678
msgid "<b>Cover image retrieve</b>"
msgstr "<b>Detectare format</b>"

Descărcarea pozei de pe copertă?


#: src/audacious/glade/prefswin.glade:4893
msgid "Search depth: "
msgstr "Adâncimea căutării:"

păpat spaţiu

#: src/audacious/glade/prefswin.glade:5017
msgid "Show Progress bar for the current track"
msgstr "Arată bara de progress pentru piesa curentă"

doar un sssssingur sssss


Numai bine,
Igor


--
:wq
Reply to: