[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://emdebian-toolsrzeno wrote:
> Traducerea de la emdebian-tools.
> 
> 

Note:
- nu prea m-am uitat pe original, am verificat doar limbajul ....
- poate patch==plasture, cum a fost sugerat recent.
- uită-te mai mault pe glosar


> ------------------------------------------------------------------------
> 
> # Romanian translation for package emdebian-tools.
> # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
> # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
> # Ruset Zeno <ruset.zeno@gmail.com>, 2007.
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: codehelp@debian.org\n"
> "POT-Creation-Date: 2007-03-27 12:50+0100\n"
> "PO-Revision-Date: 2007-04-07 14:53+0300\n"
> "Last-Translator: Ruset Zeno <ruset.zeno@gmail.com>\n"
> "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../emdebian-tools.templates:1001
> msgid "Preferred working directory:"
> msgstr "Directorul de lucru preferat:"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../emdebian-tools.templates:1001
> msgid ""
> "emsource can download, unpack and apply Emdebian patches to Debian sources "
> "into the current working directory or into a  preset working directory. The "
> "same directory can also be used by emchain if you need to build your own "
> "cross-building toolchain. If you would prefer to let emsource and emchain "
> "work only in the current working directory, leave this blank."
> msgstr "emsurce pot fi descarcat, despachetat şi patches Emdebian pot fi aplicate surselor Debian in directorul de lucru curent sau într-un director prestabilit. Acelaşi director poate fi de asemenea utilizat de emchain daca aveţi nevoie sa construiţi propria dumneavoastră toolchain. Dacă preferaţi să lăsaţi emsurce şi emchain să funcţioneze doar în directorul curent, lăsaţi necompletat."

... și modificările specifice Emdebian ... Acelaşi director poate fi, de asemenea, ...sa construiţi propriul
dumneavoastră set de unelte.... în directorul curent, lăsați liber acest câmp.

> msgid ""
> "If you already have a valid username and svn commit access within Emdebian, "
> "emsource can checkout and commit the emdebian patch files without further "
> "intervention. Note that this username is not necessarily the same as any "
> "Debian username or identity. If you do not (yet) have an Emdebian username, "
> "leave this blank. (emsource will use anonymous checkouts of the patch files.)"
> msgstr "Dacă aveţi deja un nume valid de utilizator svn, şi acces commit la Emdebian, emsurce pot fi actualizat şi se poate face commit la fişierele patch emdebian fară intervenţii ulterioare. Ţine-ţi cont că acest nume utilizator nu e neaparat acelaşi ca orice nume utilizator sau identitate Debian. Dacă nu aveţi (încă) un nume utilizator Emdebian, lasa-ţi necompletat. (emsource va folosii checkout anonim pentru fişierele patch.)"

... și drepturi de scriere la Emdebian, emsource poate si actualizat ... și se poate „commit” la fișierele cu
modificările specifice emdebian intervenţii ulterioare. A se reține că ... un nume de utilizator Emdebian, lăsați
necompletat acest câmp. (emsource accesa anonim fişierele cu modificări.)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../emdebian-tools.templates:3001
> msgid "Use apt-get to install toolchains?"
> msgstr "Folosiţi apt-get pentru instalarea toolchains?"

... setului de unelte?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../emdebian-tools.templates:3001
> msgid ""
> "emsetup can install toolchain packages for you using apt-get.  "
> "Alternatively, unset this option to use aptitude."
> msgstr "emsetup poate instala pachete toolchain pentru dumneavoastra folosind apt-get. Alternativ, deselectaţi această opţiune pentru a folosi aptitude."

... instala pachete parte din setul de unelte folosind apt-get. Există şi posibilitatea să folosiți aptitude prin
deselectarea aceastei opțiuni.


-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: