[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [VAC] o perioadă de respiro / o privire înapoi la Etch şi una înainte spre LennyEddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:

> - - paginile de web de pe situl Debian să fir convertite să folosească
> UTF-8 în loc de iso-8859-2

De asta mă pot ocupa eu, inclusiv tranziția la virgule, în măsura în
care voi avea timp. (Din păcate n-am putut lucra de loc la traducerea
eratei)

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: