[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

darcs patch: noapte_bunaFri Apr  6 03:10:58 EEST 2007  andreimpopescu@gmail.com
  * noapte_buna
  
  asta-i ultimu in noaptea asta ca trebuie sa dorm :(
  
New patches:

[noapte_buna
andreimpopescu@gmail.com**20070406001058
 
 asta-i ultimu in noaptea asta ca trebuie sa dorm :(
 
] {
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4057
-msgstr ""
+msgstr "Probleme de sincronizare a iniþializãrii"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4066
+"Dacã este folosit un initrd creat cu <package>initramfs-tools</package> pentru "
+"iniþializarea sistemului, în anumite cazuri crearea fiºierelor de dispozitive "
+"de cãtre <package>udev</package> este prea târzie pentru ca script-urile de "
+"iniþializare sã poatã acþiona."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4080
+"Simptomele uzuale sunt cã iniþializarea va da greº deoarece sistemul de "
+"fiºiere rãdãcinã nu poate fi montat ºi sunteþi aruncat într-o consolã de "
+"depanare, dar când verificaþi ulterior, toate dispozitivele necesare sunt "
+"prezente în <file>/dev</file>. Aceasta s-a observat în cazurile în care sistemul "
+"de fiºiere rãdãcinã este pe un disk USB sau RAID."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4093
+"O soluþie alternativã pentru aceastã problemã este folosirea parametrului "
+"de iniþializare <tt>rootdelay=<var>9</var></tt>. Valoarea pentru limita "
+"de timp (în secunde) poate necesita ajustare."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4171
+"Nucleele &releasename; nu au încã suport deplin sysfs pentru magistrala "
+"nativã sparc. <package>initramfs-tools</package> se bazeazã pe acesta pentru "
+"a include driver-e pentru controller-ele de disc în initrd. Dacã un driver "
+"nu este inclus în initrd sistemul dumneavoastrã nu va mai putea fi iniþializat."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4184
+"Dacã sistemul dumneavoastrã foloseºte modulul <tt>esp</tt> sau "
+"<tt>qlogicpti</tt> pentru a accesa discurile fixe va trebui sã includeþi acel "
+"modul în <file>/etc/initramfs-tools/modules</file> ºi sã regeneraþi "
+"initrd-ul înainte de reiniþializarea sistemului. Initrd-ul poate fi regenerat "
+"folosind:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4204
+"Nucleele &releasename; nu au încã suport deplin sysfs pentru magistrala "
+"nativã HP. <package>initramfs-tools</package> se bazeazã pe acesta pentru "
+"a include driver-e pentru controller-ele de disc în initrd. Dacã un driver "
+"nu este inclus în initrd sistemul dumneavoastrã nu va mai putea fi iniþializat."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4217
+"Dacã sistemul dumneavoastrã foloseºte modulul <tt>lasi700</tt> sau "
+"<tt>zalon7xx</tt> pentru a accesa discurile fixe va trebui sã includeþi acel "
+"modul în <file>/etc/initramfs-tools/modules</file> ºi sã regeneraþi "
+"initrd-ul înainte de reiniþializarea sistemului. Initrd-ul poate fi regenerat "
+"folosind:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4316
+"Nu toate componentele S/390 pot fi configurate automat. Pentru nuclee "
+"&releasename; este folosit un nou utilitar, <package>sysconfig-hardware</package>, "
+"pentru configurarea corectã a dispozitivelor. Din nefericire documentaþie pentru "
+"acest utilitar ºi fiºierele sale de configurare încã nu este disponibilã. "
+"Fiºierele de configurare pentru <package>sysconfig-hardware</package> pot fi "
+"gãsite în <file>etc/sysconfig/</file>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4331
+"Mai ales dacã sistemul dumneavoastrã ruleazã un nucleu 2.4, gãsirea "
+"configuraþiei corecte poate fi o provocare. Dacã aveþi nevoie de ajutor nu "
+"ezitaþi sã contactaþi <url id=\"http://lists.debian.org/debian-s390\"; name=\"Lista "
+"de poºtã electronicã S/390\">."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4342
+"Mai întâi instalaþi utilitarul ºi regeneraþi initrd-ul initramfs deoarece "
+"utilitarul oferã câteva script-uri care trebuie incluse în initrd:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4358
-msgstr ""
+msgstr "Configuraþii pentru discuri"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4368
+"Aceasta se face modificãnd <file>/etc/zipl.conf</file>. Utilitarul sysconfig "
+"poate folosi calea dispozitivului cãtre dispozitivul rãdãcinã pentru a-l "
+"activa, ceea ce înseamnã cã aceastã cale trebuie specificatã în parametrii "
+"de iniþializare a nucleului. Pentru un dasd obiºnuit calea este alcãtuitã "
+"dupã cum urmeazã:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4378
-msgstr ""
+msgstr "&lt;bus&gt;-&lt;device&gt;"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4388
+"Pentru parametrul <tt>root</tt> partiþia trebuie adaugatã la care. Deci dacã "
+"dasda este <tt>0.0.0122</tt>, în loc de <file>root=/dev/dasda1</file> ar "
+"trebui sã includeþi urmãtoarele în linia <tt>parameters</tt> din "
+"<tt>/etc/zipl.conf</tt>:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4397
-msgstr ""
+msgstr "root=/dev/disks/by-path/ccw-0.0.0122-part1"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4405
+"Sau alternativ puteþi folosi parametrul <tt>enable</tt> pentru a specifica "
+"dispozitivul de activat. În acest caz partiþia:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4412
-msgstr ""
+msgstr "root=/dev/dasda1 enable=ccw-0.0.0122"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4422
+"Cãile folosite pot varia la dispozitive diferite. De exemplu, pentru discuri "
+"pe un adaptor-gazdã zFCP fiberchannel calea constã din magistralã, dispozitiv, "
+"driver, wwpn ºi lun. Parametrii pentru un RAID1 ar fi de forma (pe o singurã "
+"linie):"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4434
+"root=/dev/md0 enable=ccw-0.0.2900-zfcp-0x21000020371c93a5:0\n"
+"enable=ccw-0.0.2900-zfcp-0x21000020371d8f94:0"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4445
+"Alte dispozitive dasd (dasd-uri care nu sunt necesare pentru activarea "
+"sistemului de fiºiere rãdãcinã) sunt activate prin fiºiere de configurare în "
+"<file>/etc/sysconfig/hardware/</file>. Pentru un dasd obiºnuit trebuie doar sã "
+"creaþi un fiºier cu calea dispozitivului în denumire:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4468
+"Pentru discuri pe un adaptor-gazdã zFCP fiberchannel dispozitivele individuale "
+"sunt listate în interiorul fiºierului. Folosind acelaºi exemplu ca mai sus, "
+"creaþi un fiºier <file>config-ccw-0.0.2900</file> care sã conþinã (al doilea "
+"dispozitiv este prescurtat pentur lizibilitate):"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4477
-msgstr ""
+msgstr "ZFCP_DEVICES=(0x21000020371c93a5:0x0000000000000000 0x2100...:0x...)"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4482
-msgstr ""
+msgstr "Configurarea dispozitivelor de reþea"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4493
+"Dispozitivele de reþea sunt activate prin fiºiere de configurare în <file>/etc/"
+"sysconfig/hardware/</file>. Pentru un dispozitiv de reþea ctc cu canal citire "
+"<tt>0.0.0a00</tt> ºi canal scriere <tt>0.0.0a01</tt> care foloseºte protocolul "
+"S/390 ar trebui creat un fiºier <file>config-ccw-0.0.0a00</file> care sã "
+"conþinã:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4506
+"CCWGROUP_CHANS=(0.0.0a00 0.0.0a01)\n"
+"CTC_PROTOCOL=0"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4515
+"Pentru un dispozitiv de reþea qeth cu modul layer2 mode activat, un fiºier "
+"<file>config-ccw-0.0.0600</file> ar putea fi aºa:"
}

Context:

[TAG 524t102u
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405230007] 
Patch bundle hash:
6886066711331c0333c10945c8af81c68b210c0c

Reply to: