[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

darcs patch: incl_2319Fri Apr  6 01:43:58 EEST 2007  andreimpopescu@gmail.com
  * incl_2319
  
  Cu search am mai gÄ?sit mesaj lipsÄ?
  
New patches:

[incl_2319
andreimpopescu@gmail.com**20070405224358
 
 Cu search am mai gÄ?sit mesaj lipsÄ?
 
] {
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4449
+"CCWGROUP_CHANS=(0.0.0600 0.0.0601 0.0.0602)\n"
+"QETH_OPTIONS=(layer2)"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4459
+"Opþiunile suportate pentru ctc sunt: <tt>CTC_PROTOCOL</tt> ºi <tt>CTC_BUFFER</"
+"tt>; iar pentru qeth: <tt>QETH_PORTNAME</tt>, <tt>QETH_PORTNO</tt> ºi "
+"<tt>QETH_OPTIONS</tt>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4471
+"Deoarece componentele de reþea pe S/390 nu au adresã MAC stabilã, nu este "
+"posibilã folosirea denumirilor persistente <package>udev</package>. În schimb "
+"puteþi sã adaugaþi o opþiune <tt>INTERFACE_NAME</tt> în fiºierul de configurare "
+"pentru a redenumi interfaþa."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4513
+"Dupã actualizare sunt mai multe lucruri pe care le puteþi face pentru a "
+"pregãti urmãtoarea lansare."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4523
+"Dacã folosiþi <prgn>grub</prgn>, modificaþi <file>/etc/kernel-img.conf</file> "
+"ºi ajustaþi locaþia programului <prgn>update-grub</prgn> prin modificarea "
+"<file>/sbin/update-grub</file> în <file>/usr/sbin/update-grub</file>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4533
+"Dacã noul metapachet pentru imaginea de nucleu a fost instalat ca ºi dependenþã "
+"la cel vechi, acesta va fi marcat ca ºi instalat automat, ceea ce ar trebui "
+"corectat:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4546
-msgstr ""
+msgstr "Îndepãrtaþi metapachetul de nucleu din &oldreleasename; rulând:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4560
+"Mutaþi orice valori de configurare a nucleului din <file>/etc/network/"
+"options</file> în <file>/etc/sysctl.conf</file>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4570
+"Îndepãrtaþi pachetele depãºite nefolosite dupã cum este descris la "
+"<ref id=\"obsolete\">. Ar trebui sã verificaþi ce fiºiere de configurare "
+"folosesc acestea ºi sã luaþi în considerare eliminarea pachetelor pentru "
+"a îndepãrta fiºierele de configurare."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4761
-msgstr ""
+msgstr "Probleme cu componente legate de udev"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4792
-msgstr ""
+msgstr "Anumite aplicaþii ar putea sã nu mai funcþioneze cu un nucleu 2.4"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4802
+"Anumite aplicaþii din &releasename; ar putea sã nu mai funcþioneze cu un nucleu "
+"2.4, de exemplu pentru cã necesitã suport <tt>epoll()</tt>, care nu este "
+"disponibil în nucleele 2.4. Asemenea aplicaþii ar putea sã nu funcþioneze deloc "
+"sau sã nu funcþioneze corect pânã când sistemul nu este reiniþializat cu un "
+"nucleu 2.6."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4811
-msgstr ""
+msgstr "Un exempul este proxy-ul HTTP <package>squid</package>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4861
-msgstr ""
+msgstr "Actualizare mai lentã a fiºierelor cu indecºi de pachete APT"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4878
+"Versiunea <prgn>apt</prgn> din &releasename; foloseºte implicit o nouã metodã "
+"de actualizare a fiºierelor cu indecºi de pachete pentru APT (când rulaþi "
+"<tt>aptitude update</tt>), numitã <tt>pdiff</tt>. Aceastã nouã funcþie ar "
+"trebui sã foloseascã mai puþinã lãþime de bandã ºi sã fie mai rapidã pe "
+"majoritatea sistemelor. Din nefericire poate avea efect contrar pe sisteme "
+"cu conexiuni rapide (sau un sit-oglindã foarte apropiat) care sunt actualizate "
+"mai puþin frecvent, deoarece includerea fiºierelor ar putea dura mai mult "
+"decât descãrcarea unui indice de pachete complet. Este posibilã dezactivarea "
+"acestei funcþii prin adaugarea <tt>Acquire::Pdiffs \"false\";</tt> la fiºierul "
+"de configurare <file>/etc/apt/apt.conf</file>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4897
+"Aceastã modificare afecteazã în principal utilizatorii ramurilor "
+"<em>instabilã</em> ºi <em>testare</em> a &debian;, datoritã naturii schimbãtoare "
+"a acestor arhive. Utilizatorii &releasename; vor remarca aceastã funcþie în "
+"în pricipal la actualizarea stãrii pachetelor pentru arhiva de securitate."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4950
-msgstr ""
+msgstr "Iniþializarea asincronã a reþelei poate cauza comportament imprevzibil"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4965
+"Din cauza naturii asincrone a <package>udev</package> este posibil ca "
+"pe sistemele care folosesc <package>udev</package> driver-ul de reþea sã nu "
+"fie încãrcat înainte ca <prgn>/etc/init.d/networking</prgn> sã ruleze la "
+"iniþializare. Deºi incluzând <tt>allow-hotplug</tt> în <file>/etc/network/"
+"interfaces</file> (pe lângã <tt>auto</tt>) va asigura activarea interfeþei "
+"de reþea imediat ce aceasta este disponibilã, nu existã nici o garanþie cã "
+"va fi realizatã înainte ca secvenþa de iniþializare sã înceapã pornirea "
+"serviciilor de reþea. Unele dintre acestea ar putea avea un comportament "
+"incorect în absenþa interfeþei de reþea"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4978
-msgstr ""
+msgstr "Probleme la folosirea reþelelor fãrã fir securizate cu WPA"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4987
+"În &oldreleasename;, pachetul <package>wpasupplicant</package> era configurat "
+"ca ºi serviciu sistem, configurat prin <file>/etc/default/wpasupplicant</file> "
+"ºi <file>/etc/wpasupplicant.conf</file>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5000
+"În &releasename;, <file>/etc/init.d/wpasupplicant</file> a fost abandonat. "
+"Pachetul Debian acum se integreazã cu fiºierul <file>/etc/network/interfaces"
+"</file>, similar cu alte pachete cum ar fi <package>wireless-tools</package>. "
+"Aceasta înseamnã cã <package>wpasupplicant</package> nu mai furnizeazã direct "
+"un serviciu sistem."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5015
+"Pentru informaþii referitoare la configurarea wpasupplicant vã rugãm sã vedeþi "
+"<file>/usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz</file>, care conþine exemple "
+"pentru fiºiere <file>/etc/network/interfaces</file>. Informaþii actualizate "
+"despre ulizarea pachetului <package>wpasupplicant</package> în Debian pot fi "
+"gãsite în <url id=\"http://wiki.debian.org/WPA\"; name=\"Wiki-ul Debian\">."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5198
+"Sistemele HP Itanium care folosesc program intern mai vechi sunt incompatibile "
+"cu cu nucleul 2.6 în &releasename. Aceasta înseamnã cã trebuie sã actualizaþi "
+"sistemul dumneavoastrã la ultimul program intern înainte de actualizarea nucleului. "
+"Este recomandat sã faceþi acest lucru înainte de actualizarea sistemului deoarece "
+"dacã rulaþi deja un nucleu 2.6 veþi primi automat ultimul nucleu când actualizaþi "
+"restul sistemului (vedeþi <ref id=\"upgrading_other\">). Dacã nu faceþi acest lucru "
+"veþi obþine un sistem care nu iniþializeazã"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5514
+"A se nota cã, în funcþie de configuraþia <package>debconf</package>, este "
+"posibil sã nu fie afiºatã nici o întrebare în timpul instalãrii "
+"<package>exim4</package>. Dacã nu sunt puse întrebãri, sistemul va fi "
+"configurat implicit în modul 'livrare localã'. Configurarea este posibilã "
+"folosind comanda <tt>dpkg-reconfigure exim4-config</tt>."
}

Context:

[updated to 500t126u after some unexplainable issues with kbabel; rebuilt docs
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405224148] 
[489t137u; rebuilt docs
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405210006] 
[no fuzzies - 481t145u; rebuilt docs
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405202413] 
[TAG based-on-1.279
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405193725] 
Patch bundle hash:
b337a9fb6e31743f2852847c85fc941a5a54f38e

Reply to: