[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: darcs patch: noapte_bunatraducerea la aiccu.

Probleme aparute:
- prescurtare  la DNS, sau sugestie vot( folosim neabreviat)
- nu-mi place negociator de tunel ca termen, altul nu am, :-)

# Romanian translation for package aiccu.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Ruset Zeno <ruset.zeno@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkern@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-24 10:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-06 02:59+0300\n"
"Last-Translator: Ruset Zeno <ruset.zeno@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Aiccu username:"
msgstr "Nume utilizator Aiccu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To successfully connect, you must provide your SixXS username. This is the "
"same username you use to login to the sixxs.net web site."
msgstr "Pentru conectarea cu succes, trebuie să dispuneţi de un nume de utilizator SixXS. Acesta estea acelasi nume de utilizator pe care îl folosiţi la accesul sitului web sixxs.net."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Aiccu password:"
msgstr "Parola Aiccu:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"To successfully connect, you must provide your SixXS password. This is the "
"same password you use to login to the sixxs.net web site."
msgstr "Pentru conectarea cu succes, trebuie să dispuneţi de parola dumneavoastră SixXS. Aceasta este aceaşi parolă pe care o utilizaţi la accesul sitului web sixxs.net."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Tunnel broker:"
msgstr "Negociatorul tunelului:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please select the tunnel broker you would like to use."
msgstr "Vă rugăm selectaţi negociatorul de tunel pe care doriţi să-l utilizaţi."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Tunnel name:"
msgstr "Numele tunelului:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If more than one tunnel is configured for your account, please specify which "
"one should be automatically activated."
msgstr "Dacă este configurat mai mult de un tunel pentru contul dumneavoastră, vă rugăm specificaţi care trebuie activat automat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Re-check authentication details?"
msgstr "Detalile reverificării autentificării?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The authentication details you specified appear to be incorrect. You should "
"try to log in on the tunnel broker website and contact the site "
"administrators."
msgstr "Detaliile autentificării specificate de dumneavoastră par a fi incorecte. Va trebui să încercaţi să accesaţi situl web al negociatorului de tunel şi să contactaţi administratorii sitului."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "No tunnel brokers available"
msgstr "Nici un negociator de tunel disponibil"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"No tunnel brokers could be retrieved from DNS (_aiccu + _aiccu.sixxs.net). "
"This most likely indicates a DNS configuration problem."
msgstr "Nici un negociator de tunel nu poate fi obţinut de la DNS (_aiccu + aiccu.sixxs.net). Aceasta de cele mai multe ori indică o problemă de configurarea a DNS."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "No tunnels available"
msgstr "Nici un tunel disponibil"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"No tunnels are currently available to you. Please connect to the SixXS "
"website at http://www.sixxs.net/ to request a tunnel for your account."
msgstr "Nici un tunel nu disponibil momentan pentru dumneavoastră. Va rugăm contactaţi situl web SixXS la http://www.sixxs.net/ pentru a vă cere contul de tunel."


Reply to: