[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fw: darcs patch: jos-sus_incl_2624
Begin forwarded message:

Date: Thu,  5 Apr 2007 19:55:04 +0300 (EEST)
From: andreimpopescu@gmail.com
To: amp77@localhost
Subject: darcs patch: jos-sus_incl_2624


Thu Apr  5 19:51:28 EEST 2007  andreimpopescu@gmail.com
  * jos-sus_incl_2624
  după ultimul pull s-au schimbat numerele
  Am scos şi toate fuzzy
  
   msgfmt --statistics
lucru/release-notes/ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po
468 translated messages, 7 fuzzy translations, 151 untranslated
messages. 


-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


New patches:

[jos-sus_incl_2624
andreimpopescu@gmail.com**20070405165128
 dupÄ? ultimul pull s-au schimbat numerele
 Am scos Å?i toate fuzzy
 
  msgfmt --statistics lucru/release-notes/ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po
  468 translated messages, 7 fuzzy translations, 151 untranslated messages.
 
] {
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4929
- -msgstr ""
+msgstr "Probleme cu caractere non-ASCII în numele de fiºiere"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4942
+"Dacã montaþi sisteme de fiºiere vfat, ntfs sau iso9660 care includ caractere "
+"non-ASCII în numele fiºierelor vor rezulta erori la folosirea numelor de fiºiere "
+"cu excepþia cazului în care montare s-a fãcut cu opþiunea utf8. Un indicator ar fi "
+"urmãtoarea eroare: 'Invalid or incomplete multibyte or wide character' (multioctet "
+"sau caracter mare invalid sau incomplet). O posibilã soluþie este sã folosiþi "
+"<tt>defaults,utf8</tt> ca ºi opþiuni de montare pentru sisteme de fiºiere "
+"vfat, ntfs ºi iso9660 când conþin nume de fiºiere cu caractere non-ASCII."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4956
+"A se nota cã nucleul Linux nu suportã manipularea numelor de fiºiere cu "
+"majuscule nesemnificatve pentru vfat când se foloseºte opþiunea <tt>utf8</tt>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4962
- -msgstr ""
+msgstr "Corupere de date cu IOMMU hardware pe chipset-uri Nvidia"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4976
+"A fost identificatã o problemã pe sistemele &arch-title; cu chipset Nvidia "
+"ºi mai mult de 3GB de RAM care cauzeazã corupere de date sporadicã atunci "
+"când se foloseºte IOMMU-ul hardware. Aceastã problemã este încã investigatã "
+"de dezvoltatorii nucleului Linux ºi producãtorii de componente ºi nu existã "
+"încã o soluþie oficialã. Pentru a proteja integritatea datelor, utilizatorii "
+"acestor sisteme sunt sfãtuiþi sã dezactiveze manual utilizarea IOMMU hardware "
+"în momentul pornirii sistemului prin adaugarea opþiunii de pornire <tt>iommu=soft</tt> "
+"pentru nucleu, pânã când este gãsitã o soluþie."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4987
- -#, fuzzy
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 4992
- -"Informaþii suplimentare despre problemele ce pot sã aparã sunt disponibile "
- -"în raportul de eroare <url id=\"http://bugs.debian.org/341152\"; name="
+"Informaþii suplimentare aceastã problemã sunt disponibile "
+"în raportul de problemã <url id=\"http://bugs.debian.org/341152\"; name="
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5064
- -#, fuzzy
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5313
- -"Citiþi <url id=\"http://wiki.debian.org/Xorg69To7\";> pentru informaþii "
- -"suplimentare despre aceasta ºi alte probleme."
+"Vã rugãm citiþi <url id=\"http://wiki.debian.org/Xorg69To7\";> pentru mai multe "
+"detalii ºi alte probleme."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5319
- -msgstr ""
+msgstr "Lipsa suportului pentru afiºare cu 8 biþi în multe aplicaþii"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5331
+"Dupã actualizarea Xorg la ultimele biblioteci, terminale X care pot reprezenta "
+"doar culor cu o adâncime de 9 biþi, nu vor funcþiona. Aceasta este din cauzã cã "
+"biblioteca pentru graficã vectorialã Cairo 2D (<package>libcairo2</package>) "
+"nu are suport pentru pseudoculori în 8 biþi. Acestã bibliotecã este folositã de "
+"mediile de birou GNOME ºi Xfce precum ºi multe aplicaþii de birou compilate cu "
+"trusa de unelte Gtk2+, cum ar fi <package>abiword</package>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5346
+"Sisteme cunoscute care sunt afectate includ unele calculatoare Sun ºi "
+"terminale X de la Tektronix, NCD, IBM ºi SGI, precum ºi alte sisteme de "
+"ferestre X la distanþã. Ar trebui sã configuraþi aceste terminalre sã "
+"foloseascã culori în 16 biþi, dacã este posibil."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5520
- -#, fuzzy
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5725
- -#, fuzzy
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5743
- -"lucru în momentul de faþã, dar în decursul existenþei versiunii "
- -"&releasename; Echipa de securitate Debian va ajunge la un punct în care "
- -"suportul produselor Mozilla nu mai este fezeabil ºi vor anunþa sfârºitul "
+"lucru în momentul de faþã, dar este posibil ca în decursul existenþei versiunii "
+"&releasename; Echipa de securitate Debian sã ajungã la un punct în care "
+"suportul produselor Mozilla nu mai este fezeabil ºi va anunþa sfârºitul "
}

Context:

[regenerate the english reference doc
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405130811] 
[TAG 456t11f159u
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070405092141] 
Patch bundle hash:
ab96f5d79a3d926271b4db2c49fc036864ffe8ea
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGFSnKqJyztHCFm9kRAm7LAJ0b6fz1uGBdLJaVfPhE2ZIG3kkTegCfTEgS
jTqUwEqTWjKLBrUv7rVfO10=
=lqRv
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: