[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://mozilla-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

stan ioan-eugen wrote:
> pentru eddy (şi ceilalţi), traducerea la mozilla.

Am implmentat sugestia din
http://lists.debian.org/debian-l10n-romanian/2006/12/msg00077.html

Am să o trimit dumincă sau luni, în funcţie de cum am acces la o
conexiune internet şi în funcţie de notele de lansare.

- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGFQtDY8Chqv3NRNoRAoQcAJ93c4wN176qkvqkgC6E/oXhEHJtaACgj3s6
MTstLDA9kbLNHSCFREgBAw4=
=NDYh
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translation of mozilla_2.
# Copyright (C) 2006 THE mozilla_2'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mozilla_2 package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 13:11-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-05 17:40+0300\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid "/etc/mozilla/prefs.js is available for customizing preferences."
msgstr "FiÅ?ierul /etc/mozilla/prefs.js conÅ£ine preferinÅ£ele individuale."

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid ""
"Debian mozilla will load /etc/mozilla/prefs.js after loading some default "
"preference scripts."
msgstr "Debian mozilla va încÄ?rca /etc/mozilla/prefs.js dupÄ? câteva scripturi cu preferinÅ£e implicite."

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid "You can edit this file for system-wide settings. (i.e.: font settings)"
msgstr "PuteÅ£i modifica în acest fiÅ?ier preferinÅ£ele globale. (de exemplu preferinÅ£ele pentru fonturi)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../mozilla-browser.templates:2001
msgid "auto, esddsp, artsdsp, rplaydsp, none"
msgstr "auto, esddsp, artsdsp, rplaydsp, nici unul"

#. Type: select
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:2002
msgid "Please choose your sound daemon's dsp wrapper."
msgstr "Alegeţi serviciul intermediar de sunet."

#. Type: select
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:2002
msgid ""
"Sometimes mozilla hangs since plugins (e.g. flashplugin) lock /dev/dsp. You "
"can use dsp wrapper to resolve it. 'auto' will decide which dsp wrappers "
"should be used according to the sound daemon running. When no sound daemon "
"is detected, mozilla won't use any wrapper. This setting will be saved into /"
"etc/mozilla/mozillarc and can be overriden with your ~/.mozillarc."
msgstr "Uneori mozilla se blocheazÄ? deoarece modulele (de exemplu flshplugin) blocheazÄ? /dev/dsp. PuteÅ£i folosi un serviciu intermediar pentru a rezolva aceastÄ? problemÄ?. Ã?n modul â??autoâ??, alegerea serviciului intermediar se face în funcÅ£ie de demonul de sunet care ruleazÄ?. Atunci când nu este detectat nici un demon de sunet, mozilla nu va folosi nici un serviciu intermediar. AceastÄ? opÅ£iune va fi salvatÄ? în /etc/mozilla/mozillarc Å?i poate fi înlocuitÄ? prin intermediul fiÅ?ierului ~/.mozilarc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid "Enable automatic Language/Region selection?"
msgstr "ActivaÅ£i selecÅ£ia automatÄ? a Limbii/Regiunii?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid ""
"This setting provides an automatic language/region pack selection in Mozilla "
"using the locale settings. It may help a sysadmin faced with hundreds of non-"
"english-speaking novices."
msgstr "AceastÄ? opÅ£iune oferÄ? o modalitate de selectare a pachetului pentru limbÄ?/regiune din Mozilla folosind preferinÅ£ele de localizare. Poate fi de folos unui administrator de sistem care trebuie sÄ? ofere asistenÅ£Ä? câtorva sute de utilizatori începÄ?tori, nevorbitori de limba englezÄ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid ""
"Please set your LC_MESSAGE or LC_ALL variable in order this setting works "
"correctly."
msgstr "ConfiguraÅ£i una din variabilele de sistem LC_MESSAGE sau LC_ALL pentru ca aceastÄ? opÅ£iune sÄ? funcÅ£ioneze corect."


Reply to: