[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf mozillapentru eddy (şi ceilalţi), traducerea la mozilla.
-- 
stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
# translation of po-debconf://kdebase.po to romanian
# Romanian translation of mozilla_2.
# Copyright (C) 2006 THE mozilla_2'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mozilla_2 package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po-debconf://kdebase\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 13:11-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-21 10:32+0200\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid "/etc/mozilla/prefs.js is available for customizing preferences."
msgstr "Fişierul /etc/mozilla/prefs.js conţine preferinţele individuale."

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid ""
"Debian mozilla will load /etc/mozilla/prefs.js after loading some default "
"preference scripts."
msgstr "Debian mozilla va încărca /etc/mozilla/prefs.js după câteva scripturi cu preferinţe implicite."

#. Type: note
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:1001
msgid "You can edit this file for system-wide settings. (i.e.: font settings)"
msgstr "Puteţi modifica în acest fişier preferinţele globale. (de exemplu preferinţele pentru fonturi)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../mozilla-browser.templates:2001
msgid "auto, esddsp, artsdsp, rplaydsp, none"
msgstr "auto, esddsp, artsdsp, rplaydsp, nici unul"

#. Type: select
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:2002
msgid "Please choose your sound daemon's dsp wrapper."
msgstr "Alegeţi serviciul intermediar de sunet."

#. Type: select
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:2002
msgid ""
"Sometimes mozilla hangs since plugins (e.g. flashplugin) lock /dev/dsp. You "
"can use dsp wrapper to resolve it. 'auto' will decide which dsp wrappers "
"should be used according to the sound daemon running. When no sound daemon "
"is detected, mozilla won't use any wrapper. This setting will be saved into /"
"etc/mozilla/mozillarc and can be overriden with your ~/.mozillarc."
msgstr "Uneori mozilla se blochează deoarece modulele (de exemplu flshplugin) blochează /dev/dsp. Puteţi folosi un serviciu intermediar pentru a rezolva această problemă. În modul „auto”, alegerea serviciului intermediar se face în funcţie de demonul de sunet care rulează. Atunci când nu este detectat nici un demon de sunet, mozilla nu va folosi nici un serviciu intermediar. Această opţiune va fi salvată în /etc/mozilla/mozillarc şi poate fi înlocuită prin intermediul fişierului ~/.mozilarc."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid "Enable automatic Language/Region selection?"
msgstr "Activaţi selecţia automată a Limbii/Regiunii?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid ""
"This setting provides an automatic language/region pack selection in Mozilla "
"using the locale settings. It may help a sysadmin faced with hundreds of non-"
"english-speaking novices."
msgstr "Această opţiune oferă o modalitate de selectare a pachetului pentru limbă/regiune din Mozilla folosind preferinţele de localizare. Poate fi de folos unui administrator de sistem care trebuie să ofere asistenţă câtorva sute de utilizatori începători, nevorbitori de limba engleză."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mozilla-browser.templates:3001
msgid ""
"Please set your LC_MESSAGE or LC_ALL variable in order this setting works "
"correctly."
msgstr "Configuraţi variabila de sistem LC_MESSAGE sau LC_ALL pentru ca această opţiune să funcţioneze corect."

Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: