[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

darcs patch: jos-sus_incl_2843Thu Apr  5 00:43:04 EEST 2007  andreimpopescu@gmail.com
  * jos-sus_incl_2843
  Am început de jos în sus, dar am sÄ?rit mesajele #
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


New patches:

[jos-sus_incl_2843
andreimpopescu@gmail.com**20070404214304
 Am început de jos în sus, dar am sÄ?rit mesajele #
] {
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5291
+"Nu este posibil sã aveþi instalate împreunã versiunile vechi ºi noi de Zope/Plone "
+"pe un sistem &releasename;, parþial din cauzã cã pachetele vechi depind "
+"de <package>python2.3</package> care nu poate fi instalat împreunã cu "
+"<package>python2.4</package>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5299
- -msgstr ""
+msgstr "Expandarea metacaracterelor (globbing) cu GNU tar"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5307
+"Versiuni precedente GNU <prgn>tar</prgn> foloseau 'globbing' în stil 'shell' la "
+"extragerea fiºierelor sau listarea unei arhive. De exemplu:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5314
- -msgstr ""
+msgstr "tar xf foo.tar '*.c'"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5326
+"ar fi extras toate fiºierele a cãror nume se terminã cu '.c'. Acest comportament nu era "
+"documentat ºi era incompatibil cu implementãri <prgn>tar</prgn> "
+"tradiþionale. De aceea, începând cu versiunea 1.15.91, GNU <prgn>tar</"
+"prgn> nu mai foloseºte 'globbing' implicit. De exemplu, comanda de mai sus "
+"este interpretatã acum ca o cerere de extragere din arhivã a fiºierului cu numele "
+"'*.c'."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5336
- -msgstr ""
+msgstr "Vedeþi <file>/usr/share/doc/tar/NEWS.gz</file> pentru mai multe informaþii."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5341
- -msgstr ""
+msgstr "NIS ºi Network Manager"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5354
+"Versiunea <prgn>ypbind</prgn> inclusã cu <package>nis</package> pentru "
+"&releasename; conþine suport pentru Network Manager. Acest suport determinã "
+"<prgn>ypbind</prgn> sã dezactiveze funcþionalitatea de client NIS atunci când Network Manager "
+"raporteazã cã calculatorul este deconectat de la reþea. Din moment ce Network "
+"Manager va raporta în mod normal calculatorul ca fiind deconectat atunci când nu este "
+"folosit, utilizatorii NIS cu sisteme client NIS trebuie sã se asigure cã suportul "
+"Network Manager este dezactivat pe acele sisteme."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5369
+"Aceasta se poate face dezinstalând pachetul <package>network-manager</"
+"package>, sau modificând <file>/etc/default/nis</file> pentru a adauga <tt>-no-"
+"dbus</tt> la <tt>YPBINDARGS</tt>."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5379
+"Folosirea <tt>-no-dbus</tt> este implictã la instalãrile Debian noi, dar "
+"nu era implicitã în versiunile precedente."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5400
- -"deoarece este foarte periculoasã. Acelaºi lucru se aplicã ºi defectelor din "
+"deoarece este prea periculoasã. Acelaºi lucru se aplicã ºi defectelor din "
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5518
- -"Dacã aþi folosit mediu de birou GNOME din &oldreleasename; nu veþi beneficia "
+"Dacã aþi folosit mediul de birou GNOME din &oldreleasename; nu veþi beneficia "
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5520
- -"pentru &releasename;. În anume cazuri extreme, este posibil ca mediul GNOME "
+"pentru &releasename;. În anumite cazuri extreme, este posibil ca mediul GNOME "
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5534
- -"personal cu un alt nume (de exemplu <file>.gconf.old</file>), astfel încât "
+"personal (de exemplu <file>.gconf.old</file>), astfel încât "
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5568
- -msgstr "Editorul implicit este acum nano"
+msgstr "Editorul implicit"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5576
+"Dacã aþi folosit <prgn>vim</prgn> ca ºi editor implicit, acesta s-ar putea "
+"modifica în timpul actualizãrii."
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5897
+"Dacã actualizaþi sistemul dumneavoastrã folosind un sit-oglindã Debian, "
+"atunci acesta va fi actualizat automat la ultima lansare intermediarã "
+"&oldreleasename"
}

Context:

[TAG based-on-1.267
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070404183826] 
Patch bundle hash:
ec29c9467b271b30bb2a843118c86a1a5b8d8dfb
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGFByNqJyztHCFm9kRAvC0AJ0Wk/Q+bMK8PM2tKZnaX1/DaoS2eQCeJKh4
3Wd0DvCeSOQFrGa1I+slNAI=
=0qLC
-----END PGP SIGNATURE-----

Reply to: