[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: darcs patch: sectiuni noi-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

andreimpopescu@gmail.com wrote:
> Wed Apr 4 19:55:59 EEST 2007 andreimpopescu@gmail.com
>  * sectiuni noi
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> 
> New patches:
> 
> [sectiuni noi
> andreimpopescu@gmail.com**20070404165559] {
> hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.sgml 55
> +
> +    <sect id="bug_reports"><heading>Raportarea problemelor legate de
> +    acest document</heading> 
> +
> +     <p>Sa încercat testarea diferitelor etape de actualizare
> +     descrise aici ºi am încercat sã anticipãm toate posibilele
> +     probleme pe care utilizatorii noºtrii le pot întâmpina.</p>
> +
> +     <p>Totuºi, dacã consideraþi cã aþi descoperit o problemã în
> +     aceastã documentaþie (informaþie incorectã sau lipsã), vã
> +     rugãm sã înregistraþi un raport de problemã în
> +     <url id="&url-bts;" name="sistemul de gestionare a problemelor">
> +     pentru pachetul <package>release-notes</package>.</p>
> +
> +    </sect>
> +
> +    <sect id="upgrade_reports"><heading>Contribuirea de rapoarte de
> +    actualizare</heading> 
> +    <p>Este binevenitã orice informaþie de la utilizatori lagatã de
> +    actualizare de la &oldreleasename; la &releasename;. Dacã
> +    sunteþi deacord sã oferiþi informaþii, vã rugãm sã înregistraþi
> +    un raport de problemã cu rezultatele dumneavoastrã în
> +    <url id="&url-bts;" name="sistemul de gestionare a problemelor">
> +    pentru pachetul <package>upgrade-reports</package>.</p>
> +
> +    <p>Vã rugãm sã puneþi la dispoziþie urmãtoarele informaþii când
> +    trimiteþi raportul de actualizare:
> +
> +    <list>
> +
> }

Secţiunea aia o tradusesem şi eu, dar deoarece conversia de la sgml
la po cerea ca traducerea şi originalul să fie sincronizate complet
dpdv al structurii şi traducerii, am fost nevoit să fac revert.

Cred că m-ai putea ajuta dacă ai actualiza traducerile aproximative.

(mai e o chestie legată de felul de actualizare a po-urilor, de
regulă, au prostul obicei de a genera diff-uri mari, probabil ca va
trebui să mai facem ceva pentru a împiedica asta, dar nu te
îngrijora încă)

- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGE/MiY8Chqv3NRNoRAlXlAKCWdRZlUMvqmxh0pS+G2EamOCHiFgCeK0Np
AdXdOSo7JQ1wuN/No58TifI=
=0S0l
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: