[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: darcs patch: sectiuni noi-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Eddy Petrișor wrote:
> andreimpopescu@gmail.com wrote:
>> Wed Apr 4 19:55:59 EEST 2007 andreimpopescu@gmail.com
>>  * sectiuni noi
> 
> 
>> ------------------------------------------------------------------------
> 
> 
>> New patches:
> 
>> [sectiuni noi
>> andreimpopescu@gmail.com**20070404165559] {
>> hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.sgml 55
>> +
>> +    <sect id="bug_reports"><heading>Raportarea problemelor legate de
>> +    acest document</heading> 
>> +
>> +     <p>Sa încercat testarea diferitelor etape de actualizare
>> +     descrise aici ºi am încercat sã anticipãm toate posibilele
>> +     probleme pe care utilizatorii noºtrii le pot întâmpina.</p>
>> +
>> +     <p>Totuºi, dacã consideraþi cã aþi descoperit o problemã în
>> +     aceastã documentaþie (informaþie incorectã sau lipsã), vã
>> +     rugãm sã înregistraþi un raport de problemã în
>> +     <url id="&url-bts;" name="sistemul de gestionare a problemelor">
>> +     pentru pachetul <package>release-notes</package>.</p>
>> +
>> +    </sect>
>> +
>> +    <sect id="upgrade_reports"><heading>Contribuirea de rapoarte de
>> +    actualizare</heading> 
>> +    <p>Este binevenitã orice informaþie de la utilizatori lagatã de
>> +    actualizare de la &oldreleasename; la &releasename;. Dacã
>> +    sunteþi deacord sã oferiþi informaþii, vã rugãm sã înregistraþi
>> +    un raport de problemã cu rezultatele dumneavoastrã în
>> +    <url id="&url-bts;" name="sistemul de gestionare a problemelor">
>> +    pentru pachetul <package>upgrade-reports</package>.</p>
>> +
>> +    <p>Vã rugãm sã puneþi la dispoziþie urmãtoarele informaþii când
>> +    trimiteþi raportul de actualizare:
>> +
>> +    <list>
>> +
>> }
> 
> Secciunea aia o tradusesem _i eu, dar deoarece conversia de la sgml
> la po cerea ca traducerea _i originalul s fie sincronizate complet
> dpdv al structurii _i traducerii, am fost nevoit s fac revert.
> 
> Cred c m-ai putea ajuta dac ai actualiza traducerile aproximative.

mda, excepţie ce actualizasem în patch-ul:

'updated until <p>The <url
id=http://wiki.debian.org/Sarge2EtchUpgrade of the 1.219 revision of
the English text'

Am să îl integrez ce am făcut atunci şi apoi putem să o luăm în
sensuri contrare, fiecare de la un capăt :-)

> (mai e o chestie legat de felul de actualizare a po-urilor, de
> regul, au prostul obicei de a genera diff-uri mari, probabil ca va
> trebui s mai facem ceva pentru a împiedica asta, dar nu te
> îngrijora înc)
> 

- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGE/XtY8Chqv3NRNoRAju6AKCoUoeOy97Li4ILN4HotRwbzqNmHgCcDuXM
PWAjYGCuSEDsdyX+pZO7xsE=
=4+5Z
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: