[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comentarii generale si cor pana la Cap.2 inclusiv [Was: Re: [RFR] ...]Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com> wrote:

>  o site = sait? Cum rămâne cu sit?

... şi ai folosit şi unul şi altul. Eu votez pentru 'sit'!!!

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: