[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://snort-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


(Acelaşi termen, mâine, sâmbătă 3 februarie, ora 18:00)

rzeno wrote:
>>
> tap => interceptor

Mersi

>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
>> #: ../snort-pgsql.templates:3001
>> msgid "If you want you can specify 'any', to not trust any side of the network."
>> msgstr "Dac?? dori??i pute??i alege 'oricare' (eng.: 'any'), dac?? nu ave??i ??ncredere ??n nici o parte a re??elei."
>>
> any, aici nu trebuie tradus, din dialog il ia si il scrie direct in snort.conf

De aia am pus chestia aia în paranteză. Idea e că ar fi ok dacă:

# XXX: it would be nice if "any" would be translatable, too
# XXX: of course, the postinst script uses the non-translated string

(am să trimit asta la responsabilul de pachet).

acum e:

„... puteţi alege 'any' (eng. pentru 'oricare') ...”

> interfata nu e valida

k

>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../snort.templates:6001 ../snort-mysql.templates:5001
>> #: ../snort-pgsql.templates:5001
>> msgid "Should Snort's rules testing order be changed to Pass|Alert|Log?"
>> msgstr "Se schimb?? ordinea testelor regulilor lui Snort ??n Trece|Alarm??|Jurnal?"
>>
> Trebuie schimbata ordinea de testare a regulilor lui Snort... ?
> 
> Asta daca nu vrei varainta cu "Sa schimb ordinea...", :-)

Idea e că „trebuie” induce ideea de „neapărat trebuie să”, în timp ce
formularea iniţială nu are problema asta.

nu am schimbat

>> msgid "Should daily summaries be sent by e-mail?"
>> msgstr "Se trimit zilnic mesaje electronice cu sumarul?"
>>
> Doriti sa primiti zilnic ...

Nu e neapărat ca cel care configurează sistemul să fie cel care primeşte
mesajele.

„Doriţi mesaje electronice zilnice cu sumarul?” mi se pare mai bine

> asta daca nu ia anticonceptionale, :-).
> Scuza-ma, nu am sugestii la sarcini dar nu ma pot abtine, suna oribil.

asta e... de „ţi-am trasat sarcină să ....” nu ai auzit? ;-)

> tot cu sarcina am ceva, poate are cineva o sugestie. In ultima instanta cred
> ca mai bine ar ramine job.

„job” nu are nici o semnificaţie pentru mulţi oameni

>> msgid ""
>> "An alert needs to appear more times than this number to be included in the "
>> "daily statistics."
>> msgstr "O alarm?? trebuie s?? apar?? de mai multe ori dec??t acest num??r pentru a fi inclus?? ??n statisticile zilnice."
>>
> cred ca nu am remarcat pina acum, alert nu mi se pare potrivit tradus ca
> alarma, aici pare cel mai evident. Iarasi nu am sugestii, m-am gindit la
> avertisment dar e mai potrivit alarma.

mda, observ ce spui, dar din lipsă de o idee mai bună, rămâne aşa

>> msgid "Please enter a password to connect to the Snort Alert database."
>> msgstr "Introduce??i o parol?? pentru conectarea la baza de date de alarme Snort."
>>
> nu -> 'baza de date de alarme Snort'
> in functie de cum traduci alert, modificata

Introduceţi o parolă pentru conectarea la baza de date pentru alarmele
Snort.

>> msgstr "Trebuie s?? face??i acest lucru doar prima dat?? c??nd instala??i snort-pgsql. ??nainte de a continua, asigura??i-v?? c?? ave??i (1) numele calculatorului pe care ruleaz?? serverul pgsql configurat s?? accepte conexiuni tcp de pe acest calculator, (2) o baz?? de date pe acel server, (3) un nume ??i o parol?? pentru a accesa baza de date. Dac?? nu ave??i _toate_ acestea, fie selecta??i 'nu' ??i rula??i cu suport pentru jurnalizare ??n fi??iere, fie rezolva??i aceast?? problem??. Pute??i oric??nd, mai t??rziu, s?? configura??i baza de date de jurnalizare prin reconfigurarea pachetului snort-pgsql cu 'dpkg-reconfigure -plow snort-pgsql'"
>>
> aici ai jurmalizare legat de baza de date, mi se pare o idee buna,
> in loc de alarme

problema e că nu poate fi folosit în acelaşi fel pentru „alarmă”

- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFFwzZCY8Chqv3NRNoRAiIVAJ0emiVTcGgdoaOEmBKt3f0yXx/eogCgj4VY
UG4iiTOlMFrduDPe5XFCFMM=
=BqwT
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translations for PACKAGE package
# Traducerea în limba românÄ? pentru pachetul PACKAGE.
# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Eddy Petrisor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jfs@computer.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-28 23:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-02 14:56+0200\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../snort.templates:1001 ../snort-mysql.templates:1001
#: ../snort-pgsql.templates:1001
msgid "boot, dialup, manual"
msgstr "la pornire, dialup, manual"

#. Type: select
#. Description
#: ../snort.templates:1002 ../snort-mysql.templates:1002
#: ../snort-pgsql.templates:1002
msgid "When should Snort be started?"
msgstr "Când trebuie pornit Snort?"

#. Type: select
#. Description
#: ../snort.templates:1002 ../snort-mysql.templates:1002
#: ../snort-pgsql.templates:1002
msgid ""
"Snort can be started during boot, when connecting to the net with pppd or "
"only when you manually start it via /usr/sbin/snort."
msgstr "Snort poate fi pornit fie la pornirea sistemului, fie la conectarea la internet cu pppd, fie manual via /usr/sbin/snort."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid "On which interface(s) should Snort listen?"
msgstr "Pe care interfaÅ£Ä?/interfeÅ£e ascultÄ? Snort?"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"Please enter the name(s) of the interface(s) which Snort should listen on.  "
"The names of the available interfaces are provided by either running  'ip "
"link show' of 'ifconfig'. This value usually is 'eth0', but you might want "
"to vary this depending on your environment, if you are using a dialup "
"connection 'ppp0' might be more appropiate."
msgstr "IntroduceÅ£i numele interfeÅ£ei/interfeÅ£elor pe care sÄ? asculte Snort. Numele interfeÅ£elor disponibile sunt furnizate prin rularea 'ip link show' sau 'ifconfig'. De obicei, aceastÄ? valoare este 'eth0', dar este posibil sÄ? doriÅ£i sÄ? schimbaÅ£i acest lucru, dependent de situaÅ£ie, iar dacÄ? folosiÅ£i o conexiune dialup, 'ppp0' probabil este mai potrivitÄ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"Notice that Snort is usually configured to inspect all traffic coming from "
"the Internet, so the interface you add here is usually the same the 'default "
"route' is on.  You can determine which interface is used for this running "
"either '/sbin/ip ro sh' or '/sbin/route -n' (look for 'default' or "
"'0.0.0.0')."
msgstr "A se observa cÄ?, de obicei, Snort este configurat sÄ? inspecteze tot traficul care soseÅ?te din internet, deci interfaÅ£a adÄ?ugatÄ? aici este, de cele mai multe ori, aceeaÅ?i cu cea pe care este definitÄ? ruta implicitÄ?. PuteÅ£i detecta care interfaÅ£Ä? este folositÄ? acum rulând fie '/sbin/ip ro sh', fie '/sbin/route -n' (cÄ?utaÅ£i dupÄ? 'default' sau '0.0.0.0')."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"It is also not uncommon to run Snort on an interface with no IP and "
"configured in promiscuous mode, if this is your case, select the interface "
"in this system that is physically connected to the network you want to "
"inspect, enable promiscuous mode later on and make sure that the network "
"traffic is sent to this interface (either connected to a 'port mirroring/"
"spanning' port in a switch, to a hub or to a tap)"
msgstr "De asemenea, nu este deloc neobiÅ?nuit a rula Snort pe o interfaÅ£Ä? fÄ?rÄ? adresÄ? IP care este configuratÄ? în modul promiscuu; dacÄ? e cazul, selectaÅ£i interfaÅ£a care este conectatÄ? fizic la reÅ£eaua pe care o doriÅ£i inspectatÄ?, activând mai târziu modul promiscuu Å?i asiguraÅ£i-vÄ? cÄ? traficul de reÅ£ea este trimis cÄ?tre acestÄ? interfaÅ£Ä? (fie prin conectarea la un port de tip oglindÄ? într-un switch, fie la un hub sau un interceptor)"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:2001 ../snort-mysql.templates:2001
#: ../snort-pgsql.templates:2001
msgid ""
"You can configure multiple interfaces here, just by adding more than one "
"interface name separated by spaces. Each interface can have its specific "
"configuration."
msgstr "PuteÅ£i configura mai multe interfeÅ£e prin simpla adÄ?ugare a mai mult de un singur nume de interfaÅ£Ä?, separatorul fiind spaÅ£iul. Fiecare interfaÅ£Ä? poate avea propria configuraÅ£ie specificÄ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
msgid "Please enter the address range that Snort will listen on."
msgstr "IntroduceÅ£i intervalul de adrese pe care sÄ? asculte Snort."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
msgid ""
"You have to use CIDR form, i.e. 192.168.1.0/24 for a block of 256 IPs or "
"192.168.1.42/32 for just one. Specify multiple addresses on a single line "
"separated by ',' (comma characters), no spaces allowed!"
msgstr "Trebuie sÄ? folosiÅ£i forma CIDR, Å?i anume forma 192.168.1.0/24 pentru un bloc de 256 de adrese IP sau 192.168.1.42/32 doar pentru o adresÄ?. PrecizaÅ£i mai multe adrese pe o singurÄ? linie separate prin caracterul virgulÄ? ',', nefiind permise spaÅ£iile!"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
# XXX: it would be nice if "any" would be translatable, too
# XXX: of course, the postinst script uses the non-translated string
msgid "If you want you can specify 'any', to not trust any side of the network."
msgstr "DacÄ? doriÅ£i puteÅ£i alege 'any' (eng. pentru 'oricare'), dacÄ? nu aveÅ£i încredere în nici o parte a reÅ£elei."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:3001 ../snort-mysql.templates:3001
#: ../snort-pgsql.templates:3001
msgid ""
"Notice that if you are using multiple interfaces this definition will be "
"used as the HOME_NET definition of all of them."
msgstr "A se reÅ£ine cÄ? dacÄ? folosiÅ£i mai multe interfeÅ£e aceastÄ? definiÅ£ie va fi folositÄ? ca definiÅ£ia lui HOME_NET pentru toate."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:4001 ../snort-mysql.templates:4001
#: ../snort-pgsql.templates:4001
msgid "Should Snort disable promiscuous mode on the interface?"
msgstr "Va trebui ca Snort sÄ? dezactiveze modul promiscuu pe interfaÅ£Ä??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:4001 ../snort-mysql.templates:4001
#: ../snort-pgsql.templates:4001
msgid ""
"Disabling promiscuous mode means that Snort will only see packets addressed "
"to it's own interface. Enabling it allows Snort to check  every packet that "
"passes ethernet segment even if it's a connection between two other "
"computers."
msgstr "Dezactivarea modului promiscuu înseamnÄ? cÄ? Snort va \"vedea\" doar pachetele adresate doar propriei interfeÅ£e. Activarea acestuia îi va permite lui Snort sÄ? verifice fiecare pachet care trece prin segmentul de adrese, chiar dacÄ? aparÅ£ine unei conexiuni între alte douÄ? calculatoare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:4001 ../snort-mysql.templates:4001
#: ../snort-pgsql.templates:4001
msgid ""
"Disable promiscuous mode if you are configuring Snort on an interface "
"without a configured IP address."
msgstr "DezactivaÅ£i modul promiscuu dacÄ? Snort este configurat pe o interfaÅ£Ä? fÄ?rÄ? adresÄ? IP."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:5001
msgid "Invalid interface"
msgstr "InterfaÅ£a nu e validÄ?"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:5001
msgid ""
"One of the interfaces you specified is not valid (it might not exist on the "
"system or be down). Please introduce a valid interface when answering the "
"question of which interface(s) should Snort listen on."
msgstr "Una dintre interfeÅ£ele precizate de dumneavoastrÄ? nu este validÄ? (poate nu existÄ? în sistem sau nu era activÄ?). IntroduceÅ£i o interfaÅ£Ä? validÄ? când se rÄ?spunde la întrebarea legatÄ? de interfaÅ£a/interfeÅ£ele pe care trebuie sÄ? asculte Snort."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:5001
msgid ""
"If you did not configure an interface then the package is trying to use the "
"default ('eth0') which does not seem to be valid in your system."
msgstr "DacÄ? nu aÅ£i configurat o interfaÅ£Ä? atunci pachetul va încerca sÄ? foloseascÄ? valoarea implicitÄ? ('eth0') care nu pare a fi validÄ? în sistemul dumneavoastrÄ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:6001 ../snort-mysql.templates:5001
#: ../snort-pgsql.templates:5001
msgid "Should Snort's rules testing order be changed to Pass|Alert|Log?"
msgstr "Se schimbÄ? ordinea testelor regulilor lui Snort în Trece|AlarmÄ?|Jurnal?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:6001 ../snort-mysql.templates:5001
#: ../snort-pgsql.templates:5001
msgid ""
"If you change Snort's rules testing order to Pass|Alert|Log, they will be "
"applied in Pass->Alert->Log order, instead of standard Alert->Pass->Log. "
"This will prevent people from having to make huge Berky Packet Filter "
"command line arguments to filter their alert rules."
msgstr "DacÄ? schimbaÅ£i ordinea de testare a regulilor în Trece|AlarmÄ?|Jurnal, regulile vor fi aplicate în ordinea Trece->AlarmÄ?->Jurnal, în loc de ordinea standard AlarmÄ?->Trece->Jurnal. Acest lucru va permite oamenilor sÄ? nu fie forÅ£aÅ£i sÄ? creeze liste imense de argumente pentru Filtrul de pachete Berkley pentru a filtra regulile de alertare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:7001 ../snort-mysql.templates:6001
#: ../snort-pgsql.templates:6001
msgid "Should daily summaries be sent by e-mail?"
msgstr "Doriţi mesaje electronice zilnice cu sumarul?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort.templates:7001 ../snort-mysql.templates:6001
#: ../snort-pgsql.templates:6001
msgid ""
"This Snort installation provides a cron job that runs daily and summarises "
"the information of Snort logs to a selected email address. If you want to "
"disable this feature say 'no' here."
msgstr "AceastÄ? instalare de Snort furnizeazÄ? o sarcinÄ? de cron care ruleazÄ? zilnic Å?i sumarizeazÄ? informaÅ£iile din jurnalele lui Snort cÄ?tre o adresÄ? de poÅ?tÄ? electronicÄ? selectatÄ?. DacÄ? doriÅ£i sÄ? dezactivaÅ£i acestÄ? facilitate alegeÅ£i 'nu'."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:8001 ../snort-mysql.templates:7001
#: ../snort-pgsql.templates:7001
msgid "Who should receive the daily statistics mails?"
msgstr "Cine va primi mesajele zilnice cu statistici?"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:8001 ../snort-mysql.templates:7001
#: ../snort-pgsql.templates:7001
msgid ""
"A cron job running daily will summarise the information of the logs "
"generated by Snort using a script called 'snort-stat'. Introduce here the "
"recipient of these mails. The default value is the system administrator. If "
"you keep this value, make sure that the mail of the administrator is "
"redirected to a user that actually reads those mails."
msgstr "O sarcinÄ? de cron care ruleazÄ? zilnic va sumariza informaÅ£iilor din jurnalele generate de Snort folosind un script numit 'snort-stat'. IntroduceÅ£i destinatarul acestor mesaje. Valoarea implicitÄ? este administratorul de sistem. DacÄ? pÄ?straÅ£i aceastÄ? valoare, asiguraÅ£i-vÄ? cÄ? mesajele cÄ?tre adresa administratorului sunt redirectate cÄ?tre un utilizator care chiar citeÅ?te acele mesaje."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:9001 ../snort-mysql.templates:8001
#: ../snort-pgsql.templates:8001
msgid "If you want to specify custom options to Snort, please specify them here."
msgstr "DacÄ? doriÅ£i sÄ? folosiÅ£i opÅ£iuni particularizate pentru Snort, precizaÅ£i-le aici."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort.templates:10001 ../snort-mysql.templates:9001
#: ../snort-pgsql.templates:9001
msgid ""
"An alert needs to appear more times than this number to be included in the "
"daily statistics."
msgstr "O alarmÄ? trebuie sÄ? aparÄ? de mai multe ori decât acest numÄ?r pentru a fi inclusÄ? în statisticile zilnice."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:11001 ../snort-mysql.templates:17001
#: ../snort-pgsql.templates:17001
msgid "You are running Snort manually."
msgstr "Rulaţi Snort manual."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:11001 ../snort-mysql.templates:17001
#: ../snort-pgsql.templates:17001
msgid ""
"Please restart Snort using:\n"
" /etc/init.d/snort start\n"
"to let the settings take effect."
msgstr ""
"Reporniţi Snort folosind:\n"
" /etc/init.d/snort start\n"
"pentru a permite opÅ£iunilor de configurare sÄ? îÅ?i facÄ? efectul."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:12001 ../snort-mysql.templates:18001
#: ../snort-pgsql.templates:18001
msgid "There is an error in your configuration"
msgstr "ExistÄ? o eroare în configuraÅ£ia dumneavoastrÄ?"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:12001 ../snort-mysql.templates:18001
#: ../snort-pgsql.templates:18001
msgid ""
"Your Snort configuration is not correct and Snort will not be able to start "
"up normally. Please review your configuration and fix it. If you do not do "
"this, Snort package upgrades will probably break. To check which error is "
"being generated run '/usr/sbin/snort -T -c /etc/snort/snort.conf' (or point "
"to an alternate configuration file if you are using different files for "
"different interfaces)"
msgstr "ConfiguraÅ£ia dumneavoastrÄ? pentru Snort nu este corectÄ? Å?i Snort nu va putea sÄ? porneascÄ? normal. RevizuiÅ£i Å?i reparaÅ£i configuraÅ£ia. DacÄ? nu, probabil cÄ? actualizÄ?rile lui Snort se vor solda cu erori. Pentru a verifica ce erori sunt generate, rulaÅ£i '/usr/sbin/snort -T -c /etc/snort/snort.conf' (sau indicaÅ£i un alt fiÅ?ier de configurare, dacÄ? folosiÅ£i fiÅ?iere diferite pentru diferitele interfeÅ£e)"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:13001 ../snort-mysql.templates:10001
#: ../snort-mysql.templates:19001 ../snort-pgsql.templates:10001
#: ../snort-pgsql.templates:19001
msgid "This system uses an obsolete configuration file"
msgstr "Acest sistem foloseÅ?te un fiÅ?ier de configurare depÄ?Å?it"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../snort.templates:13001 ../snort-mysql.templates:10001
#: ../snort-mysql.templates:19001 ../snort-pgsql.templates:10001
#: ../snort-pgsql.templates:19001
msgid ""
"Your system has an obsolete configuration file (/etc/snort/snort.common."
"parameters) which has been automatically converted into the new "
"configuration file format (at /etc/default/snort). Please review the new "
"configuration and remove the obsolete one. Until you do this, the init.d "
"script will not use the new configuration and you will not take advantage of "
"the benefits introduced in newer releases."
msgstr "Sistemul dumneavoastrÄ? are un fiÅ?ier de configurare învechit (/etc/snort/snort.common.parameters) care a fost convertit automat la noul format de fiÅ?ier (acum /etc/default/snort). VerificaÅ£i noul fiÅ?ier de configurare Å?i Å?tergeÅ£i-l pe cel vechi. PânÄ? atunci, scriptul init.d nu va folosi configurarea nouÄ? Å?i nu va profita de beneficiile introduse în versiunile mai noi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:11001
msgid "Do you want to set up a database for snort-mysql to log to?"
msgstr "DoriÅ£i sÄ? pregÄ?tiÅ£i o bazÄ? de date pentru snort-mysql în care sÄ? se facÄ? jurnalizarea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:11001
msgid ""
"You only need to do this the first time you install snort-mysql. Before you "
"go on, make sure you have (1) the hostname of a machine running a mysql "
"server set up to allow tcp connections from this host, (2) a database on "
"that server, (3) a username and password to access the database. If you "
"don't have _all_ of these, either select 'no' and run with regular file "
"logging support, or fix this first. You can always configure database "
"logging later, by reconfiguring the snort-mysql package with 'dpkg-"
"reconfigure -plow snort-mysql'"
msgstr "Trebuie sÄ? faceÅ£i acest lucru doar prima datÄ? când instalaÅ£i snort-mysql. Ã?nainte de a continua, asiguraÅ£i-vÄ? cÄ? aveÅ£i (1) numele calculatorului pe care ruleazÄ? serverul mysql configurat sÄ? accepte conexiuni tcp de pe acest calculator, (2) o bazÄ? de date pe acel server, (3) un nume Å?i o parolÄ? pentru a accesa baza de date. DacÄ? nu aveÅ£i _toate_ acestea, fie selectaÅ£i 'nu' Å?i rulaÅ£i cu suport pentru jurnalizare în fiÅ?iere, fie rezolvaÅ£i aceastÄ? problemÄ?. PuteÅ£i oricând, mai târziu, sÄ? configuraÅ£i baza de date de jurnalizare prin reconfigurarea pachetului snort-mysql cu 'dpkg-reconfigure -plow snort-mysql'"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001 ../snort-pgsql.templates:12001
msgid "Snort needs a configured database to log to before it starts."
msgstr "Snort are nevoie de o bazÄ? de date configuratÄ? pentru a jurnalizare înainte de a porni."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001
msgid ""
"Snort needs a configured database before it can successfully start up. In "
"order to create the structure you need to run the following commands AFTER "
"the package is installed:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-mysql/\n"
" zcat create_mysql.gz | mysql -u <user> -h <host> -p <databasename>\n"
"Fill in the correct values for the user, host, and database names. MySQL "
"will prompt you for the password."
msgstr ""
"Snort are nevoie de o bazÄ? de date configuratÄ? anterior pentru a putea porni. Pentru a crea structura, trebuie sÄ? rulaÅ£i urmÄ?toarele comenzi DUPÄ? ce pachetul este instalat:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-mysql/\n"
" zcat create_mysql.gz | mysql -u <utilizator> -h <calculator> -p <numele_bazei_de_date>\n"
"CompletaÅ£i valorile corecte pentru utilizator, calculator Å?i numele_bazei_de_date. MySQL vÄ? va cere parola."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:12001 ../snort-pgsql.templates:12001
msgid ""
"After you created the database structure, you will need to start Snort "
"manually."
msgstr "DupÄ? ce aÅ£i creat structura bazei de date, va trebui sÄ?-l porniÅ£i manual pe Snort."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:13001
msgid "Please enter the hostname of the mysql database server to use."
msgstr "IntroduceÅ£i numele calculatorului al cÄ?rui bazÄ? de date mysql va fi folositÄ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:13001 ../snort-pgsql.templates:13001
msgid ""
"Make sure it has been set up correctly to allow incoming connections from "
"this host!"
msgstr "AsiguraÅ£i-vÄ? cÄ? a fost configurat corect sÄ? permitÄ? primirea de conexiuni de pe acest calculator!"

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:14001 ../snort-pgsql.templates:14001
msgid "Please enter the name of the database to use."
msgstr "IntroduceÅ£i numele bazei de date care va fi folositÄ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:14001 ../snort-pgsql.templates:14001
msgid ""
"Make sure this database has been created and your database user has write "
"access to this database."
msgstr "AsiguraÅ£i-vÄ? cÄ? acestÄ? bazÄ? de date a fost creatÄ? Å?i cÄ? utilizatorul dumneavoastrÄ? de bazÄ? de date are acces sÄ? scrie în acestÄ? bazÄ? de date."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:15001 ../snort-pgsql.templates:15001
msgid "Please enter the name of the database user you want to use."
msgstr "IntroduceÅ£i numele utilizatorului de bazÄ? de date pe care doriÅ£i sÄ?-l folosiÅ£i."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:15001 ../snort-pgsql.templates:15001
msgid "Make sure this user has been created and has write access."
msgstr "AsiguraÅ£i-vÄ? cÄ? acest utilizator de bazÄ? de date are acces sÄ? scrie."

#. Type: password
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:16001 ../snort-pgsql.templates:16001
msgid "Please enter the password for the database connection."
msgstr "Introduceţi parola pentru conectarea la baza de date."

#. Type: password
#. Description
#: ../snort-mysql.templates:16001 ../snort-pgsql.templates:16001
msgid "Please enter a password to connect to the Snort Alert database."
msgstr "IntroduceÅ£i o parolÄ? pentru conectarea la baza de date pentru alarmele Snort."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:11001
msgid "Do you want to set up a database for snort-pgsql to log to?"
msgstr "DoriÅ£i sÄ? configuraÅ£i o bazÄ? de date pentru a-i permite lui snort-pgsql sÄ? se conecteze la ea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:11001
msgid ""
"You only need to do this the first time you install snort-pgsql. Before you "
"go on, make sure you have (1) the hostname of a machine running a pgsql "
"server set up to allow tcp connections from this host, (2) a database on "
"that server, (3) a username and password to access the database. If you "
"don't have _all_ of these, either select 'no' and run with regular file "
"logging support, or fix this first. You can always configure database "
"logging later, by reconfiguring the snort-pgsql package with 'dpkg-"
"reconfigure -plow snort-pgsql'"
msgstr "Trebuie sÄ? faceÅ£i acest lucru doar prima datÄ? când instalaÅ£i snort-pgsql. Ã?nainte de a continua, asiguraÅ£i-vÄ? cÄ? aveÅ£i (1) numele calculatorului pe care ruleazÄ? serverul pgsql configurat sÄ? accepte conexiuni tcp de pe acest calculator, (2) o bazÄ? de date pe acel server, (3) un nume Å?i o parolÄ? pentru a accesa baza de date. DacÄ? nu aveÅ£i _toate_ acestea, fie selectaÅ£i 'nu' Å?i rulaÅ£i cu suport pentru jurnalizare în fiÅ?iere, fie rezolvaÅ£i aceastÄ? problemÄ?. PuteÅ£i oricând, mai târziu, sÄ? configuraÅ£i baza de date de jurnalizare prin reconfigurarea pachetului snort-pgsql cu 'dpkg-reconfigure -plow snort-pgsql'"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:12001
msgid ""
"Snort needs a configured database before it can successfully start up. In "
"order to create the structure you need to run the following commands AFTER "
"the package is installed:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
" zcat create_postgresql.gz | psql -U <user> -h <host> -W <databasename>\n"
"Fill in the correct values for the user, host, and database names. "
"PostgreSQL will prompt you for the password."
msgstr ""
"Snort are nevoie de o bazÄ? de date configuratÄ? anterior pentru a putea porni. Pentru a crea structura, trebuie sÄ? rulaÅ£i urmÄ?toarele comenzi DUPÄ? ce pachetul este instalat:\n"
" cd /usr/share/doc/snort-pgsql/\n"
" zcat create_postgresql.gz | psql -U <utilizator> -h <calculator> -W <numele_bazei_de_date>\n"
"CompletaÅ£i valorile corecte pentru utilizator, calculator Å?i numele_bazei_de_date. PostgreSQL vÄ? va cere parola."

#. Type: string
#. Description
#: ../snort-pgsql.templates:13001
msgid "Please enter the hostname of the pgsql database server to use."
msgstr "IntroduceÅ£i numele calculatorului al cÄ?rui bazÄ? de date pgsql va fi folositÄ?."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:1001
msgid "Your configuration file is deprecated"
msgstr "FiÅ?ierul dumneavoastrÄ? de configurare este învechit"

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:1001
msgid ""
"Your Snort configuration file (/etc/snort/snort.conf) uses deprecated "
"options no longer available for this Snort release.  Snort will not be able "
"to start unless you provide a correct configuration file. You can substitute "
"your configuration file with the one provided in this package or fix it "
"manually by removing deprecated options."
msgstr "FiÅ?ierul dumneavoastrÄ? de configurare pentru Snort (/etc/snort/snort.conf) foloseÅ?te opÅ£iuni depÄ?Å?ite care nu mai sunt disponibile în aceastÄ? versiune de Snort. Snort nu va putea porni decât dacÄ? furnizaÅ£i un fiÅ?ier de configurare corect. PuteÅ£i înlocui fiÅ?ierul dumneavoastrÄ? de configurare cu cel furnizat de pachet sau sÄ? îl reparaÅ£i manual prin Å?tergerea opÅ£iunilor depÄ?Å?ite."

#. Type: note
#. Description
#: ../snort-common.templates:1001
msgid ""
"The following deprecated options were found in your configuration file: "
"${DEP_CONFIG}"
msgstr "Ã?n fiÅ?ierul dumneavoastrÄ? de configurare au fost gÄ?site urmÄ?toarele opÅ£iuni depÄ?Å?ite: ${DEP_CONFIG}"


Reply to: