[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://uswsusp-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Salutare,

Responsabilul de pachet a făcut ceva modificări în mesajele originale;
am făcut o actualizare.

Traducerea e ataşată pentru recenzie.

Termen: sâmbătă 3 februarie, ora 18:00

- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFFwy3fY8Chqv3NRNoRAiryAJ9grsWtXoke1QXSyEvDPkBdiOX/9wCgrR0X
L4+tIeeTgNt42BATohzIBMo=
=1iBZ
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of uswsusp.po to Romanian
# Roamanian translation of the uswsusp debconf templates
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the uswsusp package.
#
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tim@famdijkstra.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-02 11:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-02 14:20+0200\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:1001
msgid "The swap space to resume from:"
msgstr "SpaÅ£iul de swap de unde sÄ? se ia imaginea de stare:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:1001
msgid ""
"To be able to suspend your system, uswsusp needs a swap partition or file  "
"to write a snapshot of your system to. Provided is a list of suitable swap  "
"spaces, sorted by size, the largest first."
msgstr ""
"Pentru a putea suspenda sistemul, uswsusp are nevoie de o partiţie de swap "
"sau un fiÅ?ier de swap în care sÄ? scrie imaginea de stare a sistemului "
"dumneavoastrÄ?. IatÄ? o listÄ? sortatÄ? descrescÄ?tor, dupÄ? dimensiune, a "
"spaţiilor de swap care se potrivesc acestui scop."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "No swap space found; userspace software suspend will not work"
msgstr ""
"Nu au fost gÄ?site spaÅ£ii de swap; suspendarea prin metode software în mod "
"utilizator nu va funcţiona"

# DEVELS: s/your physical ram/your system's physical RAM/
#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid ""
"To be able to suspend your system, uswsusp needs a swap partition or file "
"to  write a snapshot of your system to. Your system doesn't seem to have "
"such a space. Please make one, preferably with twice the size of your "
"physical ram.  Then run dpkg-reconfigure or setup the configuration file "
"yourself."
msgstr ""
"Pentru a putea suspenda sistemul, uswsusp are nevoie de o partiţie de swap "
"sau un fiÅ?ier de swap în care sÄ? scrie starea sistemului. Sistemul "
"dumneavoastrÄ? pare a nu avea un asemenea spaÅ£iu. CreaÅ£i unul, preferabil de "
"douÄ? ori mai mare decât dimensiunea memoriei RAM fizice. Apoi rulaÅ£i dpkg-"
"reconfigure sau ajustaÅ£i personal fiÅ?ierul de configurare."

#. Type: note
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "Your kernel doesn't support userspace software suspend"
msgstr ""
"Nucleul dumneavoastrÄ? de sistem nu are suport pentru suspendare prin metode "
"software în mod utilizator."

#. Type: note
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Your kernel doesn't support userspace sofware suspend. Please reconfigure "
"your kernel to include CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y and recompile."
msgstr ""
"Nucleul dumneavoastrÄ? de sistem nu are suport pentru suspendare prin metode "
"software în mod utilizator. VÄ? rugÄ?m sÄ? reconfiguraÅ£i nucleul sÄ? includÄ? "
"CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y Å?i recompilaÅ£i-l."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Se continuÄ? fÄ?rÄ? spaÅ£iu de swap valid?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration  file "
"is not active. In most cases this means userspace software suspend will  not "
"work for you and you will need to choose (or let uswsusp choose) another "
"swap space. In some corner cases however, this can be what you want."
msgstr ""
"FiÅ?ierul de swap sau partiÅ£ia de swap care a fost gÄ?sitÄ? în fiÅ?ierul de "
"configuraÅ£ie a lui uswsusp nu este activ/activÄ?. Ã?n cele mai multe cazuri, "
"acest lucru înseamnÄ? cÄ? suspendarea în mod utilizator nu va funcÅ£iona Å?i va "
"trebui sÄ? alegeÅ£i (sau sÄ?-l lÄ?saÅ£i pe uswsusp sÄ? aleagÄ?) un alt spaÅ£iu. Ã?n "
"anumite cazuri rare, totuÅ?i, aceastÄ? situaÅ£ie este cea pe care o doriÅ£i."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Nodul-dispozitiv prin care uswsusp poate comunica cu nucleul:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"If you leave this empty, you will get the hardcoded default, /dev/snapshot. "
"This should be OK in almost all cases, don't change this unless you have a "
"good reason to do so."
msgstr ""
"DacÄ? lÄ?saÅ£i acest câmp liber, se va folosi valoarea implicitÄ?, /dev/"
"snapshot. AceastÄ? valoare ar trebui sÄ? fie bunÄ? aproape în toate cazurile, "
"deci nu ar trebui sÄ? o schimbaÅ£i decât dacÄ? aveÅ£i motive întemeiate."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Dimensiunea maximÄ? preferatÄ? pentru imagine:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
#, no-c-format
msgid ""
"You can specify the preferred maximum image size (in bytes). This is not a "
"hard bound; the uswsusp tool will do its best to limit the image size as "
"specified by this parameter, but if that's not possible, it will suspend the "
"system anyway with a bigger image. If this value is set to 0, the snapshot "
"image will be as small as possible. If you leave it empty you get the hard "
"coded default, which is 500MB. The default value you are presented with is "
"45% of the memory available on your system, this is not the maximal size, "
"but some additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"PuteÅ£i preciza dimensiunea maximÄ? preferatÄ? pentru imagine (în octeÅ£i). "
"Acesta nu este o limitÄ? absolutÄ? pentru uswsusp. El va încerca sÄ? limiteze "
"dimensiunea imaginii în conformitate cu acest parametru, dar, dacÄ? nu este "
"posibil, va suspenda totuÅ?i sistemul cu o imagine mai mare. DacÄ? aceastÄ? "
"valoare este pusÄ? pe 0, imaginea va fi pe cât mai micÄ? posibil. DacÄ? lÄ?saÅ£i "
"câmpul liber, se va folosi valoarea implicitÄ?, adicÄ? 500MO. Valoarea "
"implicitÄ? afiÅ?atÄ? reprezintÄ? 45% din memoria disponibilÄ? în sistem, aceasta "
"nefiind dimensiunea maximÄ?, însÄ? memoria liberÄ? suplimentarÄ? poate accelera "
"procesul de suspendare/reluare."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Log level:"
msgstr "Nivelul de jurnalizare:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"You can specify the kernel console loglevel which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report progress. On a stock kernel, messages "
"with level higher then 7 are usually not shown."
msgstr ""
"PuteÅ£i preciza nivelul de jurnalizare al nucleului la consolÄ? folosit de "
"cÄ?tre utilitarele de reluare s2disk/s2both pentru a raporta progresul. Pe un "
"nucleu obiÅ?nuit mesajele cu un nivel mai mare decât 7 nu sunt afiÅ?ate."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Nivelul maxim de jurnalizare:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"You can specify the kernel console loglevel which the resume utility will "
"use in case the resume fails."
msgstr ""
"PuteÅ£i preciza nivelul de jurnalizare al nucleului la consolÄ? pe care "
"utilitarul de reluare îl va folosi în caz cÄ? eÅ?ueazÄ? operaÅ£ia de reluare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Se calculeazÄ? suma de control a imaginii?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Performing a check sum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes slightly more time."
msgstr ""
"Calcularea unei sume de control folosind algoritmul MD5 pentru a-i verifica "
"integritatea este o mÄ?surÄ? suplimentarÄ? de siguranÅ£Ä?, dar aceasta sacrificÄ? "
"puţin mai mult timp."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Compress image?"
msgstr "Se comprimÄ? imaginea?"

# DEVELS: I suggest "less to read and write from/to the disk"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Compressing the image with LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Comprimarea imaginii cu algoritmul de compresie LZF va rezulta într-o "
"imagine mai micÄ?, lucru care face posibilÄ? suspendarea cu o partiÅ£ie de swap "
"mai micÄ?. Ã?n general, acest lucru va însemna o creÅ?tere a vitezei de citire "
"pentru cÄ? se citeÅ?te Å?i se scrie mai puÅ£in."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Se efectueazÄ? scrierea în avans?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"uswsusp can start syncing the resume device early in the process of writing "
"the image to it. This has been reported to speed up the suspend on some "
"boxes and eliminate the \"fast progress meter and long fsync wait\" effect."
msgstr ""
"uswsusp poate începe sincronizarea dispozitivului de reluare, devreme, în "
"timpul procesului de scriere a imaginii pe acesta. S-a raportat cÄ? aceasta "
"sporeÅ?te viteza de suspendare pe unele maÅ?ini Å?i eliminÄ? efectul de â??barÄ? de "
"progres rapidÄ? Å?i aÅ?teptare îndelungatÄ? la sincronizareâ??."

# XXX: oare nu existÄ? o traducere mai bunÄ?, evitând
# folosirea englezismelor?
#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Se afiÅ?eazÄ? ecranul grafic de prezentare?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"Instead of informative output you can enjoy a nice splash screen with "
"progress bar during the suspend and resume process. For this to work you "
"will need to have the splashy package installed."
msgstr ""
"�n loc de mesajele informative, în timpul proceselor de suspendare/reluare, "
"se poate admira un plÄ?cut ecran grafic de prezentare. Pentru ca acest lucru "
"sÄ? funcÅ£ioneze va trebui sÄ? aveÅ£i instalat pachetul splashy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Se cripteazÄ? imaginea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"For added security it is possible to encrypt the snapshot of your system "
"that is written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't  "
"you use a RSA key) you will be asked to provide a passphrase. With "
"encryption  the suspend and resume process will take significantly more time."
msgstr ""
"Pentru o securitate sporitÄ? este posibil ca la suspendare imaginea de stare "
"a sistemului sÄ? fie scrisÄ? pe disc în formÄ? criptatÄ?. La reluare (Å?i la "
"suspendare, dacÄ? nu folosiÅ£i o cheie RSA) vi se va cere sÄ? introduceÅ£i o "
"parolÄ?-frazÄ?. Cu suportul de criptare activ, procesul de suspendare Å?i cel "
"de reluare va dura mult mai mult."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Calea cÄ?tre fiÅ?ierul cu cheia RSA:"

# DEVELS: I suggest "one can supply a file with a RSA key..."
#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"To avoid being prompted for a passphrase during suspend every time, one can "
"supply a RSA key which will be used to encrypt the image. This option takes "
"the path to that file. The default path will be good for most people. If you "
"don't want to use a RSA key, leave this empty."
msgstr ""
"Pentru a evita sÄ? vi se cearÄ? parola-frazÄ? în timpul fiecÄ?rei suspendÄ?ri, se "
"poate furniza o cheie RSA care poate fi folositÄ? pentru a cripta imaginea. "
"AceastÄ? opÅ£iune reprezintÄ? calea cÄ?tre fiÅ?ierul care conÅ£ine cheia. Calea "
"implicitÄ? este potrivitÄ? pentru majoritatea oamenilor. DacÄ? nu doriÅ£i sÄ? "
"folosiÅ£i o cheie RSA, lÄ?saÅ£i câmpul acesta gol."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Create RSA key?"
msgstr "Se creeazÄ? cheia RSA?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated for "
"you. You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"Cheia necesarÄ? pentru folosirea schemei de criptare RSA vÄ? poate fi "
"generatÄ?. Vi se va cere o parolÄ?-frazÄ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "RSA key bits:"
msgstr "NumÄ?rul de biÅ£i ai cheii RSA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The number of bits (between 1024 and 4096 inclusive) the RSA key will have. "
"The more bits, the more secure, but also slower operation."
msgstr ""
"NumÄ?rul de biÅ£i (între 1024 Å?i 4096, inclusiv) pe care-l va avea cheia RSA. "
"Cu cât mai mulÅ£i biÅ£i, cu atât mai sigur, dar Å?i operare mai lentÄ?."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "Parola-frazÄ? pentru RSA:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"This is the passphrase you will have to type on every resume to decrypt the "
"image."
msgstr ""
"Aceasta este parola-frazÄ? pe care va trebui sÄ? o scrieÅ£i la fiecare reluare, "
"pentru a decripta imaginea."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase (again):"
msgstr "Parola-frazÄ? pentru RSA (din nou):"

# DEVELS: "To verify that you typed correctly", current form has some mild insluting tone.
#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "To verify you know what you just typed, type the passphrase again."
msgstr ""
"Pentru a verifica cÄ? Å?tiÅ£i ce aÅ£i scris, introduceÅ£i parola-frazÄ? încÄ? o "
"datÄ?."

Reply to: