[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Continuare la sectiunea /CD/Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com> wrote:

> Salutare listă :)
> 
> După mai multe săptămâni de leneveală am mai terminat o pagină. Vă rog
> revizuiți. Ca să puteți citi mai ușor am inclus și varianta
> compilată (html). Pentru a vedea diacriticele corect, în
> Firefox a fost necesar să setez View->Character Encoding->Unicode (UTF-8).
> Varianta în engleză la http://www.debian.org/CD/releases/

Uitasem titlul ;)

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)
Title: InformaČ?ii de lansare despre imagini CD Debian GNU/Linux

InformaČ?ii de lansare despre imagini CD Debian GNU/Linux

AceastÄ? paginÄ? conČ?ine informaČ?ii de ultim minut despre imaginile CD Debian oficiale. Accentul este pe probleme specifice imaginilor CD vedeČ?i informaČ?ii generale pentru probleme care nu se limiteazÄ? la instalÄ?ri de pe CD-ROM.

Official Debian 3.1 rev3

CD#1 conČ?ine fiČ?iere care ar fi trebuit Č?terse, dar au fost omise la lansarea versiunii 3.1r3. Acestea cauzeazÄ? douÄ? probleme:

 • Nucleul (kernel) instalat folosind aceste imagini nu va fi, ĂŽn unele cazuri, cel mai recent nucleu disponibil pe CD, ci versiunea precedentÄ?. ActualizaČ?i nucleul ĂŽn mod special dupÄ? instalare Č?i totul ar trebui sÄ? fie bine.
 • FiČ?ierele ĂŽn plus de pe CD#1 ocupÄ? spaČ?iu suplimetar. Câteva din variantele de instalare (task) normale nu vor mai avea suficient spaČ?iu. DacÄ? doriČ?i sÄ? le instalaČ?i doar de pe CD, veČ?i avea nevoie Č?i de CD#2.

Ne cerem scuze pentru eventuale neplÄ?ceri cauzate. AceastÄ? problemÄ? va fi rezolvatÄ? pânÄ? la r4. Imaginile DVD Č?i instalÄ?rile din reČ?ea nu sunt afectate.

Official Debian 3.1 rev2

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.1 rev1

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.1 rev0a

Potrivit fiČ?ierului README, discul este un beta neoficial. AceastÄ? informaČ?ie este greČ?itÄ?, aceasta este versiunea oficiala CD. Ne cerem scuze pentru confuzie.

Official Debian 3.1 rev0

Instalarea de pe aceste imagini va instala o linie incorectÄ? pentru actualizÄ?rile de securitate ĂŽn /etc/apt/sources.list (referinČ?Ä? ĂŽn lb. englezÄ?).

Official Debian 3.0 rev6

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.0 rev5

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.0 rev4

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.0 rev3

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.0 rev2

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.0 rev1

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 3.0 rev0

Potrivit fiČ?ierului README, discul este un beta neoficial. AceastÄ? informaČ?ie este greČ?itÄ?, aceasta este versiunea oficiala CD. Ne cerem scuze pentru confuzie.

Official Debian 2.2 rev7

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 2.2 rev6

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 2.2 rev5

Nu sunt probleme cunoscute.

Official Debian 2.2 rev4 and rev4.1

Discurile CD originale 2.2rev4 pentru arhitectura powerpc nu erau utilizabile pentru pornirea sistemului. Ele au fost regenerate. Versiunea rezultatÄ? 2.2rev4.1 nu diferÄ? de 2.2rev4 decât pentru powerpc.

Official Debian 2.2 rev3

Conform unor rapoarte, laptop-urile Toshiba au probleme la pornirea de pe CD din cauzÄ? cÄ? BIOS-ul nu suportÄ? imagini de 2.88MB pentru pornire. Cea mai simplÄ? metodÄ? pentru pornirea instalÄ?rii este sÄ? rulaČ?i boot.bat din directorul install/ de pe discul CD Binary-1.

Pe discurile CD nu sunt incluse toate pachetele din secČ?iunea contrib deoarece ele depind de pachete non-free care deasemeni nu sunt incluse.

Problemele cu driver-ul de mouse gpm pentru mod text ĂŽncÄ? nu au fost rezolvate. VedeČ?i la secČ?iunea â??2.2 rev0â?? de mai jos pentru mai multe informaČ?ii.

Official Debian 2.2 rev2

Pe discurile CD nu sunt incluse toate pachetele din secČ?iunea contrib deoarece ele depind de pachete non-free care deasemeni nu sunt incluse.

Problemele cu driver-ul de mouse gpm pentru mod text ĂŽncÄ? nu au fost rezolvate. VedeČ?i la secČ?iunea â??2.2 rev0â?? de mai jos pentru mai multe informaČ?ii.

Official Debian 2.2 rev1

Pentru versiunea 2.2 rev1 nu au fost create imagini CD.

Official Debian 2.2 rev0

Pe discurile CD nu sunt incluse toate pachetele din secČ?iunea contrib deoarece ele depind de packete non-free care deasemeni nu sunt incluse.

i386: ExistÄ? anumite probleme cu driver-ul de mouse gpm pentru mod text la rularea sistemului X Window. Cea mai simplÄ? soluČ?ie este sÄ? Č?tergeČ?i linia repeat_type=<ceva> din /etc/gpm.conf, sÄ? rulaČ?i â??/etc/init.d/gpm restartâ?? Č?i apoi sÄ? reporniČ?i X. Alte soluČ?ii sunt posibile, ĂŽntrebaČ?i responsabilul gpm pentru mai multÄ? documentaČ?ie.

i386: Imaginea CD Binary-2 disponibilÄ? anterior avea o problemÄ? de un bit care ĂŽmpiedica instalarea pachetului â??pdkshâ??. Repararea imaginii dvs. este foarte simplÄ? cu programul correct-i386-2.c .

DatoritÄ? lui Ken Teague avem Č?i o variantÄ? precompilatÄ? pentru Windows . Utilizare: extrageČ?i conČ?inutul .zip ĂŽn directorul unde se aflÄ? fiČ?ierul binary-i386-2.iso, dupÄ? care ĂŽntr-o fereastrÄ? DOS mergeČ?i ĂŽn acelaČ?i director Č?i rulaČ?i comanda â??correct-i386-2 binary-i386-2.isoâ??.

DacÄ? aveČ?i un CD-ROM, care evident nu se poate repara, cea mai simplÄ? opČ?iune pentru a obČ?ine pdksh este sÄ?-l descÄ?rcaČ?i (212 kB) Č?i sÄ?-l instalaČ?i cu â??dpkg -i pdksh_5.2.14-1.debâ??. PuteČ?i deasemeni sÄ? copiaČ?i fiČ?ierul de pe CD ĂŽntr-un director temporar Č?i sÄ? folosiČ?i acelaČ?i program correct-i386-2.c , dar atunci ar trebui sÄ?-l modificaČ?i astfel ĂŽncât POS sÄ? fie 0x64de.

PowerPC: Č?i imaginile CD Binary-1_NONUS Č?i Binary-3 CD sunt afectate de probleme de un bit, care previn instalarea â??smbfsâ?? respectiv â??gimp-manualâ??. Versiuni reparate se propagÄ? (ĂŽncet) cÄ?tre siturile oglindÄ?, dar puteČ?i repara imaginile dvs. foarte uČ?or cu programele correct-powerpc-1_NONUS.c Č?i correct-powerpc-3.c . Acestea conČ?in Č?i informaČ?ii referitor la repararea individualÄ? a pachetelor afectate dupÄ? ce au fost copiate de pe CD (foarte util pentru â??gimp-manualâ??, care are dimensiunea de 15MB).

Sparc: CD-urile 2.2 rev0 au o problemÄ? dacÄ? se porneČ?te sistemul folosind discul CD Binary-1. Aceasta a fost rezolvatÄ? ĂŽn versiunea 2.2 rev0a (sau 2.2_rev0_CDa) a CD-urilor sparc.

Sparc: DacÄ? X nu porneČ?te corect Č?i mesajele de eroare menČ?ioneazÄ? mouse-ul Č?i nu folosiČ?i driver-ul de mouse gpm pentru mod text, atunci, "rm -f /dev/gpmdata" ar putea ajuta.

Alpha: CD-urile 2.2 rev0 s-ar putea dovedi problematice la pornirea sistemului de pe discul CD Binary-1. SoluČ?ia este sÄ? porniČ?i cu â??-flags iâ??, dupÄ? care la prompterul aboot introduceČ?i:
    aboot> b /linux initrd=/boot/root.bin root=/dev/ram
AceastÄ? problemÄ? a fost corectatÄ? ĂŽn versiunea 2.2 rev0a (sau 2.2_rev0_CDa) a CD-urilor alpha.

Potato test-cycle-3

Driver-ul de mouse gpm pentru mod text are unele probleme. Este important sÄ? nu rulaČ?i programul mouse-test, Č?i va trebui sÄ? folosiČ?i â??/etc/init.d/gpm stopâ?? ĂŽnainte de a putea folosi mouse-ul ĂŽn X.

Potato test-cycle-2

Driver-ul de mouse gpm pentru mod text are unele probleme. Este important sÄ? nu rulaČ?i programul mouse-test, Č?i va trebui sÄ? folosiČ?i â??/etc/init.d/gpm stopâ?? ĂŽnainte de a putea folosi mouse-ul ĂŽn X.

Potato test-cycle-1

Nu sunt informaČ?ii relevante.

#use wml::debian::cdimage title="InformaÈ?ii de lansare despre imagini CD Debian GNU/Linux" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.18" maintainer="Andrei Popescu"

<p>AceastÄ? paginÄ? conÈ?ine informaÈ?ii de ultim minut despre imaginile
CD Debian oficiale. <em>Accentul este pe probleme specifice imaginilor CD</em>
vedeÈ?i <a href="$(HOME)/releases/">informaÈ?ii generale</a> pentru probleme
care nu se limiteazÄ? la instalÄ?ri de pe CD-ROM.</p>

<dl>
# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.1 rev3" version="3.1 rev3">

  <p>CD#1 conÈ?ine fiÈ?iere care ar fi trebuit È?terse, dar au fost
  omise la lansarea versiunii 3.1r3. Acestea cauzeazÄ? douÄ? probleme:</p>

  <ul>
   <li>Nucleul (kernel) instalat folosind aceste imagini nu va fi,
   în unele cazuri, cel mai recent nucleu disponibil pe CD, ci versiunea
   precedentÄ?. ActualizaÈ?i nucleul în mod special dupÄ? instalare
   È?i totul ar trebui sÄ? fie bine.</li>

   <li>FiÈ?ierele în plus de pe CD#1 ocupÄ? spaÈ?iu suplimetar. Câteva
   din variantele de instalare (task) normale nu vor mai avea suficient
   spaÈ?iu. DacÄ? doriÈ?i sÄ? le instalaÈ?i doar de pe CD, veÈ?i avea nevoie
   È?i de CD#2.</li>
  </ul>

  <p>Ne cerem scuze pentru eventuale neplÄ?ceri cauzate. AceastÄ? problemÄ? 
  va fi rezolvatÄ? pânÄ? la r4. Imaginile DVD È?i instalÄ?rile din reÈ?ea nu
  sunt afectate.</p>

 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.1 rev2" version="3.1 rev2">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.1 rev1" version="3.1 rev1">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.1 rev0a" version="3.1 rev0a">
  <p>Potrivit fiÈ?ierului README, discul este un beta neoficial. AceastÄ?
  informaÈ?ie este greÈ?itÄ?, aceasta <em>este</em> versiunea oficiala CD. 
  Ne cerem scuze pentru confuzie.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.1 rev0" version="3.1 rev0">
  <p>Instalarea de pe aceste imagini va
  <a href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/06/msg00003.html";>
  instala o linie incorectÄ? pentru actualizÄ?rile de securitate în
    /etc/apt/sources.list</a> (referinÈ?Ä? în lb. englezÄ?).</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev6" version="3.0 rev6">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev5" version="3.0 rev5">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev4" version="3.0 rev4">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev3" version="3.0 rev3">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev2" version="3.0 rev2">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev1" version="3.0 rev1">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev0" version="3.0 rev0">
  <p>Potrivit fiÈ?ierului README, discul este un beta neoficial. AceastÄ?
  informaÈ?ie este greÈ?itÄ?, aceasta <em>este</em> versiunea oficiala CD. 
  Ne cerem scuze pentru confuzie.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 2.2 rev7" version="2.2 rev7">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 2.2 rev6" version="2.2 rev6">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 2.2 rev5" version="2.2 rev5">
  <p>Nu sunt probleme cunoscute.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev4 and rev4.1</strong></dt>
  <dd>\
  <p>Discurile CD originale 2.2rev4 pentru arhitectura powerpc
  nu erau utilizabile pentru pornirea sistemului. Ele au fost
  regenerate. Versiunea rezultatÄ? 2.2rev4.1 nu diferÄ? de
  2.2rev4 decât pentru powerpc.
  </p>\
  </dd>
# ------------------------------------------------------------
 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev3</strong></dt>
  <dd>
  <p>Conform unor rapoarte, laptop-urile Toshiba au probleme la pornirea
  de pe CD din cauzÄ? cÄ? BIOS-ul 
  <a href="http://lists.debian.org/debian-devel-0104/msg01326.html";>nu
  suportÄ?</a> imagini de 2.88MB pentru pornire. Cea mai simplÄ? metodÄ?
  pentru pornirea instalÄ?rii este sÄ? rulaÈ?i <tt>boot.bat</tt> din
  directorul <tt>install/</tt> de pe discul CD Binary-1.</p>

  <p>Pe discurile CD nu sunt incluse toate pachetele din secÈ?iunea contrib
  deoarece ele depind de pachete non-free care deasemeni nu sunt incluse.</p>

  <p>Problemele cu driver-ul de mouse <tt>gpm</tt> pentru mod text încÄ? nu
  au fost rezolvate. VedeÈ?i la secÈ?iunea â??2.2 rev0â?? de mai jos pentru mai
  multe informaÈ?ii.</p>

 </dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev2</strong></dt>
 <dd>
  <p>Pe discurile CD nu sunt incluse toate pachetele din secÈ?iunea contrib
  deoarece ele depind de pachete non-free care deasemeni nu sunt incluse.</p>

  <p>Problemele cu driver-ul de mouse <tt>gpm</tt> pentru mod text încÄ? nu
  au fost rezolvate. VedeÈ?i la secÈ?iunea â??2.2 rev0â?? de mai jos pentru mai
  multe informaÈ?ii.</p>
 </dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev1</strong></dt>
 <dd><p>Pentru versiunea 2.2 rev1 nu au fost create imagini CD.
 </p></dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev0</strong></dt>
  <dd>
  <p>Pe discurile CD nu sunt incluse toate pachetele din secÈ?iunea contrib
  deoarece ele depind de packete non-free care deasemeni nu sunt incluse.</p>

  <p><strong>i386</strong>: ExistÄ? anumite probleme cu driver-ul de mouse
  <tt>gpm</tt> pentru mod text la rularea sistemului X Window. Cea mai
  simplÄ? soluÈ?ie este sÄ? È?tergeÈ?i linia <tt>repeat_type=<i>&lt;ceva&gt;</i></tt>
  din <tt>/etc/gpm.conf</tt>, sÄ? rulaÈ?i â??<tt>/etc/init.d/gpm&nbsp;restart</tt>â??
	È?i apoi sÄ? reporniÈ?i X. Alte soluÈ?ii sunt posibile, întrebaÈ?i
  <a href="mailto:gpm@packages.debian.org";>responsabilul gpm</a> pentru mai
	multÄ? documentaÈ?ie.</p>

  <p><strong>i386</strong>: Imaginea CD Binary-2 disponibilÄ? anterior avea o
	problemÄ? de un bit care împiedica instalarea pachetului â??<tt>pdksh</tt>â??.
	Repararea imaginii dvs. este foarte simplÄ? cu programul
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-i386-2.c";>correct-i386-2.c</a>
  .</p>

  <p>DatoritÄ? lui <a href="mailto:kteague@sprocket.dhis.net";>Ken Teague</a>
  avem È?i o variantÄ? precompilatÄ? pentru 
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-i386-2.zip";>Windows
  </a>. Utilizare: extrageÈ?i conÈ?inutul <tt>.zip</tt> în directorul unde se aflÄ? fiÈ?ierul
  <tt>binary-i386-2.iso</tt>, dupÄ? care într-o fereastrÄ? DOS mergeÈ?i în acelaÈ?i
	director È?i rulaÈ?i comanda â??<tt>correct-i386-2 binary-i386-2.iso</tt>â??.</p>

  <p>DacÄ? aveÈ?i un CD-ROM, care evident nu se poate repara, cea mai simplÄ?
	opÈ?iune pentru a obÈ?ine <tt>pdksh</tt> este sÄ?-l 
  <a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/potato/main/binary-i386/shells/pdksh_5.2.14-1.deb";>descÄ?rcaÈ?i
  </a> (212 kB) È?i sÄ?-l instalaÈ?i cu â??<tt>dpkg -i pdksh_5.2.14-1.deb</tt>â??. 
  PuteÈ?i deasemeni sÄ? copiaÈ?i fiÈ?ierul de pe CD într-un director temporar
	È?i sÄ? folosiÈ?i acelaÈ?i program
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-i386-2.c";>correct-i386-2.c</a>
  , dar atunci ar trebui sÄ?-l modificaÈ?i astfel încât <tt>POS</tt> sÄ? fie
  <tt>0x64de</tt>.</p>

  <p><strong>PowerPC</strong>: È?i imaginile CD Binary-1_NONUS È?i Binary-3 CD
	sunt afectate de probleme de un bit, care previn instalarea
  â??<tt>smbfs</tt>â?? respectiv â??<tt>gimp-manual</tt>â??. Versiuni reparate se
	propagÄ? (încet) cÄ?tre siturile oglindÄ?, dar puteÈ?i repara imaginile
	dvs. foarte uÈ?or cu programele
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-powerpc-1_NONUS.c";>correct-powerpc-1_NONUS.c</a>
  È?i 
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-powerpc-3.c";>correct-powerpc-3.c</a>
  . Acestea conÈ?in È?i informaÈ?ii referitor la repararea individualÄ? a pachetelor afectate
	dupÄ? ce au fost copiate de pe CD (foarte util pentru â??<tt>gimp-manual</tt>â??, care
	are dimensiunea de 15MB).</p>

  <p><strong>Sparc</strong>: CD-urile 2.2 rev0 au o problemÄ? dacÄ? se porneÈ?te sistemul
	folosind discul CD Binary-1. Aceasta a fost rezolvatÄ? în versiunea 2.2 rev0a (sau 2.2_rev0_CDa)
	a CD-urilor sparc.</p>

  <p>Sparc: DacÄ? X nu porneÈ?te corect È?i mesajele de eroare menÈ?ioneazÄ?
	mouse-ul È?i <i>nu</i> folosiÈ?i driver-ul de mouse <tt>gpm</tt> pentru
	mod text, atunci, &quot;<tt>rm -f /dev/gpmdata</tt>&quot; ar putea ajuta.</p>

  <p><strong>Alpha</strong>: CD-urile 2.2 rev0 s-ar putea dovedi problematice
	la pornirea sistemului de pe discul CD Binary-1. SoluÈ?ia este sÄ? porniÈ?i cu 
	â??<tt>-flags i</tt>â??, dupÄ? care la prompterul aboot introduceÈ?i:
  <br>
   <tt>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;aboot&gt; b /linux
   initrd=/boot/root.bin root=/dev/ram</tt>
  <br>
	AceastÄ? problemÄ? a fost corectatÄ? în versiunea 2.2 rev0a (sau 2.2_rev0_CDa)
  a CD-urilor alpha.</p>
 </dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Potato test-cycle-3</strong></dt>
  <dd><p>Driver-ul de mouse <tt>gpm</tt> pentru mod text are unele probleme. Este
  important sÄ? <strong>nu</strong> rulaÈ?i programul <tt>mouse-test</tt>, È?i va trebui
	sÄ? folosiÈ?i â??<tt>/etc/init.d/gpm&nbsp;stop</tt>â?? înainte de a putea folosi
	mouse-ul în X.</p></dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Potato test-cycle-2</strong></dt>
  <dd><p>Driver-ul de mouse <tt>gpm</tt> pentru mod text are unele probleme. Este
  important sÄ? <strong>nu</strong> rulaÈ?i programul <tt>mouse-test</tt>, È?i va trebui
	sÄ? folosiÈ?i â??<tt>/etc/init.d/gpm&nbsp;stop</tt>â?? înainte de a putea folosi
	mouse-ul în X.</p></dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Potato test-cycle-1</strong></dt>
  <dd><p>Nu sunt informaÈ?ii relevante.</p></dd>

</dl>

Reply to: