[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dpkg 250-500asta e a doua oara cand il trimit .

sugestii pt sirurile 250-500, care nu-s incluse in fisierul atasat in celalalt mesaj

258#dpkg: %s: warning - unable to open conffile %s for hash: %s\n
dpkg: %s: avertisment - nu s-a putut deschide fişierul de configurare %s for suma binară de căutare: %s\n > de obicei conffile si hash n-au fost traduse, iar "for" a ramas netradus.

259 ownership=apartenenta sau proprietarul?

262#wait for shell failed
aşteptarea după consolă a eşuat
>asteptarea consolei a esuat

263#Type `exit' when you're done.\n
Scrieţi 'exit' când aţi terminat.\n
> Tastati....

268 maintainer=responsabil, nu intretinator

301-303, 308# %.250s provides %.250s but is to be removed.\n
%.250s oferă %.250s dar va fi eliminat.\n
> as fi mers mai degraba pe "furnizeaza..."

307# %.250s provides %.250s and is to be installed.\n
%.250s oferă %.250s şi va fi instalat.\n
>  %.250s furnizează %.250s şi e pe cale sa fie instalat.\n

333#dpkg: warning, architecture `%s' not in remapping table\n
dpkg: avertisment, arhitectura `%s' nu este în tabela de realocare\n
> n-ar merge "recartare" pt "remapping"?

342#Processing was halted because there were too many errors.\n
Prelucrarea terminată datorită multiplelor erori.\n
> Prelucrarea a fost incheiata....

356#failed to sync updated files list file for package %s
eşec sync la fişierul listei fişierelor pentru pachetul %s
> inainte de asta a fost "esec la golirea...", dupa asta e "esec la inchiderea...", am putea presupune ca aici merge "esec la sincronizarea..."

359-363#failed to open statoverride file
eşec la deschiderea fişierului de înlocuire a permisiunilor implicite
>eşec la deschiderea fişierului de stare a rescrierilor

380,382#broken due to postinst failure
spart datorită eşecului postinstalării
>deteriorat...

386#%d expected program(s) not found on PATH.\n
NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
%d programul sau programele negăsite în PATH.\n
NB: PATH-ul administratorilor trebuie uzual să conţină /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
>%d aşteptat(e) program(e) negăsit(e) în PATH.\n
NB: PATH-ul administratorului trebuie uzual să conţină /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.

387#failed to chroot to `%.250s'
eşec chroot pentru `%.250s'
>esec la schimbarea radacinii pentru...

389#unable to ignore signal %s before running script
nu pot să ignor signal %s înainte de rularea scriptului
>...semnalul...

408# dpkg --forget-old-unavail forget uninstalled unavailable pkgs\n dpkg --forget-old-unavail pierde pachetele neinstalate şi indisponibile\n
>nu e mai bun "uita de..."?

#dpkg -C|--audit             check for broken package(s)\n
dpkg -C|--audit verifică dacă există pachet(e) stricate\n
>"...deteriorate, defecte"?

# dpkg --print-gnu-build-architecture print GNU version of target arch\n dpkg --print-architecture afişează arhitectura sistemului ţintă (foloseşte GCC)\n
>eu cred ca "tinta" ar trebui eliminat complet

# dpkg --force-help | -Dh|--debug=help help on forcing resp. debugging\n dpkg --force-help | -Dh|--debug=help ajutor pentru forţare respectiv depanare\n
>"respectiv"??

412# 1000 veryverbose Lots of drivel about eg the dpkg/info directory\n
>1000  veryverbose    Mult mai multe detalii\n

#Debugging options are be mixed using bitwise-or.\n
Opţiunile de depanare pot fi combinate folosind sau pe biţi.\n
>"...folosind bitwise-or"?

417# downgrade [*]     Replace a package with a lower version\n
downgrade [*]     Înlocuieşte cu un pachet cu o versiune mai mică\n
>"...mai veche"

# bad-verify Install a package even if it fails authenticity check\n bad-verify Instalează un pachet chiar dacă este eşec la verificarea autenticităţii\n
>"...chiar daca esueaza..."

#If no default can be found,\n
            you will be prompted unless one of the confold or\n
            confnew options is also given\n
confmiss [!]      Always install missing config files\n
conflicts [!]     Allow installation of conflicting packages\n
architecture [!]    Process even packages with wrong architecture\n
overwrite-dir [!] Overwrite one package's directory with another's file\n
remove-reinstreq [!]  Remove packages which require installation\n
remove-essential [!]  Remove an essential package\n
\n
WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n
Forcing options marked [*] are enabled by default.\n
>nu era tradus deloc, am facut modificarea si in fisier:
Dacă nu-i găsită nici o opţiune implicită,\n
            veţi fi întrebat doar dacă opţiunea confold sau\n
            confnew este de asemenea dată\n
confmiss [!] Instalează întodeauna fişierele de configurare lipsă\n
conflicts [!]     Permite instalarea de pachete conflictuale\n
architecture [!]    Procesează chiar pachete cu arhitectură greşită\n
overwrite-dir [!]   Rescrie directorul unui pachet cu fişierul altuia\n
remove-reinstreq [!]  Şterge pachetele ce au nevoie de instalare\n
remove-essential [!]  Şterge un pachet esenţial\n
\n
AVERTISMENT - folosirea opţiunilor marcate cu [!] poate deteriora grav sistemul dvs.\n
Forţarea opţiunilor marcate cu [*] sunt implicit activate.\n

418#unknown force/refuse option `%.*s'
opţiune force/refuse necunoscută `%.*s'
>...forţare/refuzare...

421#failed to exec %s
eşec la exec %s
>esec la executia...

422,423#--command-fd takes 1 argument, not 0
--command-fd ia 1 argument, nu 0
> ...ia argumentul 1, nu 0

427#need an action option
e necesară o opţiune a acţiunii
>"...optiune de actiune", eventual fara "de actiune"

452#unable to get unique filename for control info
nu pot prelua un nume unic de fişier pentru controlul informaţiei
>...pentru informatia de control

468#error reading dpkg-deb tar output
eroare la citirea ieşirii tar a lui dpkg-deb
>"... la citirea rezultatului tar..."

480#dpkg: warning - package %s contained list as info file
dpkg: avertisment - pachetul %s a conţinut listă ca şi fişier info
> "...ca si fisier de informatii"


--
Sorin

Reply to: