[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [d-i] custom wordlist fo Romanian languageDan Damian wrote:
> Eu aş alege "server alternativ", deoarece nu introduce termeni cu sens
> nou/forţat. Site/sit nu aduce nimic în plus faţă de server

Atenţie, "sit" nu este tot una cu "server". Un server este o maşină care
 poate găzdui unul sau mai multe situri, după cum la fel de bine un sit
poate fi găzduit pe unul sau mai multe servere.

> [...] iar în
> română cred că-i mai degrabă asociat cu web-ul.

Există noţiunea de "sit arheologic" cu mult înainte de a se fi inventat
calculatoarele :) Şi în plus nu se poate ca "sit" să fie asociat mai
degrabă cu web-ul, de vreme ce pot exista şi situri FTP.

> Apoi, nu mă văd
> explicând mamei mele ce oglindă să folosească ca să-i meargă mai rapid
> actualizarea de pachete.

De ce nu? Dacă lui Joe Redneck din America nu i se pare forţat să îi
explice mamei dumisale despre "mirrors", de ce ar fi aşa absurd să
vorbim şi noi despre "oglinzi"?

i.

-- 
Iulian Ursache-Dogariu   | iulianu at | GPG Key ID: 0x92B1C594
jabber:iulianu@jabber.org | gmx dot net | http://www.jayomega.net

        -- "Live as if you were to die tomorrow.
          Learn as if you were to live forever." (Gandhi)Reply to: