[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nvidia-support 20120630+2: Please update debconf PO translation for the package nvidia-supportHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nvidia-support. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against nvidia-support.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 31 Jul 2012 17:52:26 +0200.

Thanks in advance,

Andreas

# Translation of nvidia-support debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2011
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-19 15:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-04 14:37+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "Run \"nvidia-installer --uninstall\"?"
msgstr "Wykonać \"nvidia-installer --uninstall\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is "
#| "probably left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This "
#| "installation is incompatible with the Debian packages.  To install the "
#| "Debian packages safely, it is therefore necessary to undo the changes "
#| "performed by 'nvidia-installer'."
msgid ""
"The nvidia-installer program was found on this system. This is probably left "
"over from an earlier installation of the non-free Nvidia graphics driver, "
"installed using the Nvidia *.run file directly. This installation is "
"incompatible with the Debian packages. To install the Debian packages "
"safely, it is therefore necessary to undo the changes performed by nvidia-"
"installer."
msgstr ""
"Znaleziono program \"nvidia-installer\". Jest to prawdopodobnie pozostałość "
"po wcześniejszej instalacji niewolnych sterowników grafiki NVIDIA, "
"zainstalowanych bezpośrednio przez plik NVIDIA *.run. Ta instalacja jest "
"niekompatybilna z pakietami Debiana. Aby bezpiecznie zainstalować pakiety "
"Debiana, konieczne jest cofnięcie zmian wykonanych przez \"nvidia-installer"
"\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgid "Delete nvidia-installer files?"
msgstr "Usunąć pliki \"nvidia-installer\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
#| "probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver using the *.run file directly.  Running the "
#| "uninstallation procedure may have failed and left these behind.  These "
#| "files conflict with the packages providing the non-free NVIDIA graphics "
#| "driver and must be removed before the package installation can continue."
msgid ""
"Some files from the nvidia-installer program still remain on this system. "
"These probably come from an earlier installation of the non-free Nvidia "
"graphics driver using the *.run file directly. Running the uninstallation "
"procedure may have failed and left these behind. These files conflict with "
"the packages providing the non-free Nvidia graphics driver and must be "
"removed before the package installation can continue."
msgstr ""
"Część plików programu \"nvidia-installer\" jest wciąż obecnych. Pochodzą one "
"prawdopodobnie z wcześniejszej instalacji niewolnych sterowników grafiki "
"NVIDIA, zainstalowanych bezpośrednio przez plik NVIDIA *.run. Procedura "
"dezinstalacji mogła się nie powieść i pozostawić wspomniane pliki, które są "
"w konflikcie z pakietami dostarczającymi niewolne sterowniki NVIDIA i muszą "
"być usunięte, zanim instalacja pakietu będzie mogła zostać kontynuowana."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Usunąć kolidujące pliki bibliotek?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following libraries were found on your system and conflict with the "
#| "current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgid ""
"The following libraries were found on this system and conflict with the "
"current installation of the Nvidia graphics drivers:"
msgstr ""
"Znaleziono następujące biblioteki, które są w konflikcie z obecną instalacją "
"sterowników grafiki NVIDIA:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
#| "nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
#| "should be safe to delete them."
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer program and do not belong to any package managed by dpkg. "
"It should be safe to delete them."
msgstr ""
"Biblioteki są najprawdopodobniej pozostałością starej instalacji przy użyciu "
"nvidia-installer i nie należą do żadnego pakietu zarządzanego przez dpkg. "
"Usunięcie ich powinno być bezpieczne."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr "Załadowano nieprawidłowy moduł jądra nvidia."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does "
#| "not match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-"
#| "version})."
msgid ""
"The Nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does not "
"match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr ""
"Sterownik nvidia, który jest teraz instalowany (wersja ${new-version}), nie "
"odpowiada załadowanemu obecnie modułowi jądra nvidia (wersja ${running-"
"version})."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgid "The X server, OpenGL, and GPGPU applications may not work properly."
msgstr "Serwer X, programy OpenGL i GPGPU mogą nie działać prawidłowo."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the "
#| "installation has finished.  You can also stop the X server (usually by "
#| "stopping the login manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the "
#| "module (rmmod nvidia) and restart the X server."
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished. You can also stop the X server (usually by stopping the login "
"manager, e.g. gdm3, kdm, or xdm), manually unload the module (\"rmmod nvidia"
"\"), and restart the X server."
msgstr ""
"Najprostszym sposobem \"naprawy\" tego problemu jest ponowne uruchomienie "
"systemu po zakończeniu instalacji. Można również zatrzymać serwer X "
"(zazwyczaj przez zatrzymanie menedżera logowania tzn. gdm3, kdm lub xdm), "
"wyłączyć moduł ręcznie (rmmod nvidia) i zrestartować serwer X."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "Conflicting nouveau kernel module loaded"
msgstr "Załadowano kolidujący moduł jądra nouveau."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The free 'nouveau' kernel module is currently loaded and conflicts with "
#| "the non-free 'nvidia' kernel module."
msgid ""
"The free nouveau kernel module is currently loaded and conflicts with the "
"non-free nvidia kernel module."
msgstr ""
"Załadowany jest obecnie wolny moduł jądra \"nouveau\", który jest w "
"konflikcie z niewolnym modułem jądra \"nvidia\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished."
msgstr ""
"Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest ponowne uruchomienie "
"systemu po zakończeniu instalacji."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Manual configuration required to enable Nvidia driver"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid ""
"The Nvidia driver is not yet configured; it needs to be enabled in xorg.conf "
"before it can be used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Please see the package documentation for instructions."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid "Nvidia driver is still enabled in xorg.conf"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid ""
"The Nvidia driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg "
"configuration. X cannot be (re-)started successfully until Nvidia is "
"disabled in the following config file(s):"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid ""
"Note that switching to the free Nouveau driver requires the nvidia-kernel-"
"common package to be purged (not just removed)."
msgstr ""

Reply to: