[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please (once again) complete sublevel 6 for Debian InstallerHi,

Sorina Sandu's GSOC work about link detection and wireless network
selection in D-I has been merged into the main repository for netcfg.

This involves some templates changes. These will not be included in
D-I beta1 which is about to be released. Still, it would be great if
people could update their translations.

Please preferrably commit the needed update in place
(packages/po/sublevel6 in D-I SVN repository).

If you can't (no commit access yet...or trouble in committing), please
send updates to me.

Thanks in advance,

# Copyright (C) 2004-2006 Bartosz Feński <fenio@debian.org>
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-13 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-20 22:51+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr "Próba wyszukania dostępnych sieci bezprzewodowych nie powiodła się."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the "
#| "ESSID) of the wireless network you would like ${iface} to use. If you "
#| "would like to use any available network, leave this field blank."
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} jest bezprzewodowym interfejsem sieciowym. Proszę wprowadzić nazwę "
"(ESSID) bezprzewodowej sieci, której chcesz użyć z ${iface}. Jeśli chcesz "
"użyć jakiejkolwiek dostępnej sieci, zostaw to pole puste."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Nieprawidłowy ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 "
#| "characters, but may contain all kinds of characters."
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" jest nieprawidłowy. ESSID może zawierać maksimum 32 "
"znaki, ale każdego rodzaju."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Oczekiwanie (sekundy) na wykrycie połączenia:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr "Proszę wprowadzić maksymalny czas oczekiwania na wykrycie połączenia."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Nieprawidłowy czas oczekiwania na wykrycie połączenia"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Maksymalny czas oczekiwania (w "
"sekundach) na wykrycie połączenia musi być wartością dodatnią."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Type of wireless network:"
msgid "Wireless network:"
msgstr "Rodzaj sieci bezprzewodowej:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Choose the next step in the install process:"
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Wybierz następny etap instalacji:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Przeszukiwanie repozytorium z aktualizacjami wydania..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "poprawki bezpieczeństwa (z ${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "aktualizacje wydania"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Wykorzystywane serwisy:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian posiada dwa serwisy, które umożliwiają aktualizacje dystrybucji: "
"poprawki bezpieczeństwa oraz aktualizacje wydania."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Poprawki bezpieczeństwa sprawiają, że system jest zabezpieczony przed "
"atakami. Uaktywnienie tego serwisu jest bardzo zalecane."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Aktualizacje wydania dostarczają bardziej aktualnych wersji oprogramowania,"
"które systematycznie się zmienia, a brak posiadania najnowszej wersji "
"ogranicza jego użyteczność. Zawierają również poprawki regresji. Ten serwis "
"jest dostępny tylko dla dystrybucji stabilnej oraz poprzedzającej ją."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Interfejs do wykorzystania:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Pakiety korzystające do konfiguracji z debconfa współdzielą jeden wygląd i "
"sposób użycia. Można wybrać wykorzystywany do tego rodzaj interfejsu."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Brak"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "\"Brak\" spowoduje niezadawanie pytań użytkownikowi."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "\"Tekst\" jest tradycyjnym interfejsem w zwykłym tekście."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "\"Newt\" jest pełnoekranowym interfejsem znakowym."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"\"GTK\" jest graficznym interfejsem, który może być użyty w dowolnym "
"środowisku graficznym."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "Nie udało się pobrać kluczy uwierzytelniania SSH"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas pobierania kluczy uwierzytelniania SSH z ${LOCATION}."

Reply to: