[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wyszukiwanie pakietów z lenny.On 21/05/2012 at 19:06, Miś Uszatek <adres.email@ymail.com> wrote:

> W konsekwencji w żaden sposób nie można wyszukiwać pakietów z lenny.

Lenny jest starą dystrybucją stabilną, którego okres wsparcia został 
zakończony 6 lutego tego roku. Powinieneś jak najszybciej zaktualizować do 
Squeeze.

Pakiety dla Lenny'ego znajdują się tam gdzie wszystkie archiwalne pakiety 
w Debianie: na http://snapshot.debian.org/

Ps. Celem tej listy dyskusyjnej jest koordynowanie pracy związanej 
z tłumaczeniem Debiana na język polski. Ta lista nie służy do świadczenia 
pomocy technicznej użytkownikom.
-- 
Best regards
Mirosław Zalewski


Reply to: