[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Wyszukiwanie pakietów z lenny.Cześć.

Na stronie http://archive.debian.net/ , nie ma możliwości
wyszukiwania pakietów dla wersji lenny. Wyszukiwanie pakietów dla
lennego jest nadal dostępne na stronie
http://www.debian.org/distrib/packages , lecz po wybraniu "dawna
stabilna" nic nie znajduje.


W konsekwencji w żaden sposób nie można wyszukiwać pakietów z lenny.


Reply to: