[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Błąd w tłumaczeniuOn Fri, Nov 25, 2011 at 05:19:38PM +0100, Kamil Wałpuski wrote:
> Błąd w tłumaczeniu strony głównej debian.org
> 
> Lista "Rozpoczynamy" drugi punkt:
> "Jeśli chcesz zaktualizacją system z poprzedniej wersji"

Mea culpa:
http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/polish/index.wml?r1=1.48&r2=1.49&;

Dzięki za zgłoszenie, poprawione, powinno się pojawić na stronie do
kilku godzin.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: